Bài tập học kỳ Hiến pháp - Chế định chủ tịch nước.

Thảo luận trong 'Pháp Luật Đại Cương' bắt đầu bởi Uploader01, 5/12/13.

    • XEM TRƯỚC 10 TRANG ĐẦU
    THÔNG TIN TÀI LIỆU
    Chế định nguyên thủ quốc gia là một chế định quan trọng trong thể chế chính trị. Nhưng mỗi nước nguyên thủ quốc gia có tên gọi, vị trí , chức năng khác nhau tùy thuộc vào thể chế chính trị và cách tổ chức nhà nước đó. Ở nước ta, theo Hiến pháp 1946 và Hiến pháp 1959 thì nguyên thủ quốc gia tồn tại dưới hình thức Chủ tịch nước. Vị trí, tính chất, chức năng quyền hạn và mối quan hệ của thiết chế này đối với các cơ quan khác cũng khác nhau theo từng giai đoạn phát triển của tổ chức nhà nước. Trong từng hiến pháp có sự kế thừa và phát triển những nguyên tắc căn bản của tổ chức bộ máy nhà nước xã hội chủ nghĩa nói chung và chế định nguyên thủ quốc gia nói riêng.
     

    Bình Luận Bằng Facebook

Đang tải...