Mô hình tập đoàn báo chí trên thế giới và vấn đề xây dựng tập đoàn báo chí ở Việt Nam hiện nay.

Thảo luận trong 'Luận văn báo chí' bắt đầu bởi Uploader01, 5/12/13.

  • XEM TRƯỚC 10 TRANG ĐẦU
  THÔNG TIN TÀI LIỆU
  Đề tài: Mô hình tập đoàn báo chí trên thế giới và vấn đề xây dựng tập đoàn báo chí ở Việt Nam hiện nay.  MỤC LỤC​

  Phần một: Mở đầu  1. Tính cấp thiết, lý do chọn đề tài  2. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu  3. Đối tượng nghiên cứu  4. Phương pháp nghiên cứu  5. Cấu trúc của đề tài  Phần hai: Nội dung nghiên cứu  Chương 1: Vài nét về mô hình Tập đoàn báo chí trên thế giới  1.1. Giới thiệu mô hình Tập đoàn báo chí trên thế giới  1.1.1. Khái niệm  a. Tập đoàn báo chí là gì  b. “Mô hình” được hiểu như thế nào?  c. Một số khái niệm liên quan: “Tập đoàn truyền thông”, “Tơ-rớt báo chí”, “Cơ quan báo chí” là gì?  1.1.2. Sự hình thành mô hình Tập đoàn báo chí  1.1.3. Mụ hỡnh và quá trình phát triển của tập đoàn báo chí  1.1.4. Một số đặc điểm nổi bật của tập đoàn báo chí trên thế giới  1.2. Giới thiệu khái quát một số Tập đoàn báo chí tiêu biểu trên thế giới  1.2.1. Tập đoàn Gannett (Mỹ)  1.2.2. Tập đoàn News Corporation(Mỹ)  1.2.3. Tập đoàn báo chí Singapore(SPH)  1.2.4. Tập đoàn báo chí Quảng Châu(Trung Quốc)  1.2.5. Tập đoàn báo chí Văn Hối Tân Dân báo (Trung Quốc)

  Tiểu kết chương 1  Chương II: Vấn đề xây dựng mô hình tập đoàn báo chí ở Việt Nam hiện nay  2.1. Chủ trương của Đảng và Nhà nước ta về xây dựng Tập đoàn báo chí ở Việt Nam  2.2. Tình hình phát triển của báo chí-truyền thông nói chung  2.3. Mô hình và phương thức nào cho “Tập đoàn báo chí” V.N  2.4. Thực trạng các cơ quan báo chí trong quá trình xây dựng tiến tới thành lập mô hình “Tập đoàn báo chí”  2.4.1. Vietnamnet  2.4.2. Tiền Phong  2.4.3. Tuổi trẻ  2.5. Thử đề xuất một số tiêu chí và giải pháp để xây dựng Tập đoàn báo chí ở nước ta  2.5.1. Một số tiêu chí  2.5.2. Một số giải pháp  Tiểu kết chương II  Kết luận  Tài liệu tham khảo
   

  Bình Luận Bằng Facebook

Đang tải...