Khả năng ứng dụng các phần mềm máy tính trong thiết kế, trình bày báo in ở nước ta hiện nay

Thảo luận trong 'Luận văn báo chí' bắt đầu bởi Uploader01, 5/12/13.

  • XEM TRƯỚC 10 TRANG ĐẦU
  THÔNG TIN TÀI LIỆU
  Đề tài: Khả năng ứng dụng các phần mềm máy tính trong thiết kế, trình bày báo in ở nước ta hiện nay  MỤC LỤC​  Phần Mở đầu

  1. Tính cấp thiết của đề tài

  2. Tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài

  3. Mục đích, nhiệm vụ nghiên cứu, phạm vi nghiên cứu

  4. Cơ sở lý luận và phương pháp nghiên cứu

  5. Đóng góp mới của đề tài

  6. nghĩa lý luận và thực tiễn của đề tài

  7. Kết cấu của Khoá luận  Phần nội dung

  Chương 1: Các phần mềm máy tính ứng dụng trong thiết kế, trình bày báo in - Vai trò và những nguyên lý sử dụng

  1.1Một số khái niệm và thuật ngữ cơ bản

  1.1.1Khái niệm

  1.1.2Một số thuật ngữ

  1.2Vai trò của các phần mềm máy tính ứng dụng trong việc thiết kế, trình bày báo

  1.2.1 Đối với nội dung tờ báo

  1.2.2 Đối với hình thức tờ báo

  1.2.3 Tiết kiệm nguồn nhân lực trong xuất bản báo

  1.3 Các phần mềm thông dụng được ứng dụng trong thiết kế, trình bày báo in

  1.3.1Các phần mềm dàn trang

  1.3.2 Phần mềm xử lý ảnh Photoshop

  1.3.3Các phần mềm đồ hoạ

  1.4 Những nguyên lý ứng dụng phần mềm máy tính trong thiết kế, trình bày báo

  1.4.1 Nguyên lý về phần cứng

  1.4.2 Nguyên lý về phần mềm

  1.4.3 Nguyên lý về các thiết bị ngoại vi

  1.4.4 Một số nguyên lý khác

  1.4.5Một số cảnh báo khi sử dụng các phần mềm vào thiết kế, trình bày báo  Chương 2: Thực trạng ứng dụng các phần mềm máy tính trong thiết kế, trình bày báo in ở nước ta hiện nay (Khảo sát báo Lao động, Hà Nội mới, Tuổi trẻ TPHCM, Tạp chí Cộng sản)

  2.1. Thực trạng ứng dụng các phần mềm máy tính trong thiết kế, trình bày báo Lao động

  2.1.1 Vài nét về lịch sử báo Lao động

  2.1.2 Kết quả khảo sát

  2.1.3 Nhận xét về khả năng ứng dụng các phần mềm trong thiết kế trình bày báo Lao động

  2.2 Thực trạng ứng dụng các phần mềm máy tính trong thiết kế, trình bày báo Hà Nội mới

  2.2.1 Vài nét về lịch sử báo Hà Nội mới

  2.2.2 Kết qủa khảo sát

  2.2.3 Nhận xét về khả năng ứng dụng các phần mềm trong thiết kế trình bày báo Hà Nội mới

  2.3 Thực trạng ứng dụng các phần mềm máy tính trong thiết kế, trình bày báo Tuổi Trẻ TPHCM

  2.3.1 Vài nét về lịch sử báo Tuổi Trẻ TP.HCM

  2.3.2Kết quả khảo sát

  2.3.2Một số nhận xét về khả năng ứng dụng các phần mềm trong thiết kế trình bày báo Tuổi trẻ TP.HCM

  2.4 Thực trạng ứng dụng các phần mềm máy tính trong thiết kế, trình bày Tạp chí Cộng sản

  2.4.1 Vài nét về lịch sử Tạp chí Cộng sản

  2.4.2 Kết quả khảo sát

  2.4.3 Một số nhận xét về khả năng ứng dụng các phần mềm trong thiết kế trình bày Tạp chí Cộng sản

  2.5 Đánh giá chung về việc ứng dụng các phần mềm máy tính trong thiết kế, trình bày tại các toà soạn báo

  2.5.1 ưu điểm

  2.5.2 Hạn chế

  2.5.3 Nguyên nhân và bài học kinh nghiệm  Chương 3: Những giải pháp nâng cao hiệu quả ứng dụng phần mềm máy tính trong thiết kế, trình bày báo in ở nước ta hiện nay

  3.1 Nâng cao tính chuyên nghiệp về ứng dụng công nghệ làm báo hiện đại tại các toà soạn báo

  3.1.1 Chuyên nghiệp hoá đội ngũ làm báo

  3.1.2 Tuyển chọn những người làm báo có trình độ tin học

  3.1.3 Sử dụng cán bộ, công chức đúng việc, đúng khả năng

  3.1.4 Nâng cao sự nhận thức và sự quan tâm đúng mức của các lãnh đạo cơ quan báo chí

  3.1.5 Có chế độ đào tạo lại

  3.1.6 Nhận thức đúng về khả năng ứng dụng các phần mềm

  3.2 Chú trọng đưa các phần mềm máy tính vào giảng dạy tại các cơ sở đào tạo báo chí

  3.2.1 Để có được đội ngũ những người làm công tác trình bày chuyên nghiệp thì trước hết phải có kế hoạch đào tạo và đào tạo lại

  3.2.2Khắc phục tâm lý “môn học phụ” đối với sinh viên chuyên ngành báo chí

  3.2.3Xây dựng chương trình đào tạo hợp lý

  3.2.4Xây dựng đội ngũ giảng viên và hệ thống giáo trình, tài liệu hợp lý

  3.2.5Xây dựng Phòng học thực hành – Toà soạn – Nhà in

  3.2.6Phát triển tờ báo thực hành nghiệp vụ

  3.3 Tự trang bị các kiến thức tin học

  Phần Kết luận

  Danh mục Tài liệu tham khảo

  (81 TRANG)
   

  Bình Luận Bằng Facebook

Đang tải...