Thông tin về làng nghề trên báo Hà Tây

Thảo luận trong 'Luận văn báo chí' bắt đầu bởi Uploader01, 5/12/13.

  • XEM TRƯỚC 10 TRANG ĐẦU
  THÔNG TIN TÀI LIỆU
  Đề tài: Thông tin về làng nghề trên báo Hà Tây  MỤC LỤC​  Mở đầu

  1. Lý do chọn đề tài

  2. Mục đích nghiên cứu

  3. Phương pháp nghiên cứu

  4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu  Chương 1. Khái quát về làng nghề ở Hà Tây

  1.1. Tiềm năng làng nghề

  1.2. Vai trò của làng nghề trong phát triển kinh tế nông thôn ở Hà Tây

  1.3. Thực trạng làng nghề ở Hà Tây

  1.3.1. Tổng số lượng làng nghề

  1.3.2. Tình hình phân bố làng nghề

  1.3.3. Thành quả kinh tế- xã hội cao của làng nghề

  1.3.4. Những tồn tại kìm hãm sự phát triển mạnh của làng nghề

  1.4. Đường lối của Đảng, Nhà nước và chính quyền Hà Tây trong việc phát triển làng nghề  Chương 2. Thông tin về làng nghề trên Báo Hà Tây

  2.1. Từ góc độ hiệu quả kinh tế

  2.1.1. Làng nghề truyền thống và những cá nhân làng nghề đạt hiệu quả kinh tế cao

  2.1.2. Làng nghề truyền thống đạt hiệu quả kinh tế thấp đang có nguy cơ mai một

  2.1.3. Những làng nghề mới “ nhân cấy” đang phát triển mạnh mẽ

  2.2. Từ góc độ văn ho

  2.2.1. Làng nghề nơi bảo lưu những giá trị văn hoá truyền thốngthể hiện bản sắc văn hoá dân tộc

  2.2.2. Sản phẩm làng nghề- văn hoá tinh thần kết tinh trong văn hoá vật thể

  2.2.3. Nét đẹp văn hoá làng nghề đang có nguy cơ mai một theo sự mai một của nghề

  2.2.4. Làng nghề đồng thời là làng văn hóa

  2.3. Từ góc độ xã hội

  2.3.1. Làng nghề tạo việc làm, nâng cao đời sống người dân, góp ổn định an ninh trật tự xã hội

  2.3.2. Đẩy mạnh dạy nghề, đào tạo nghề

  2.3.3. Vai trò tích cực của các tổ chức xã hội trong việc phát triển làng nghề

  2.4. Từ góc độ môi trường

  2.4.1. Thực trạng ô nhiễm môi trường tại các làng nghề và giải pháp khắc phục

  2.4.2. Biểu dương những làng nghề giữ gìn tốt môi trường sinh thái

  2.5. Hướng mở cho sự phát triển của làng nghề

  2.5.1. Hình thành hiệp hội làng nghề và xây dựng thương hiệu cho sản phẩm làng nghề

  2.5.2. Hình thành điểm công nghiệp làng nghề

  2.5.3. Gắn du lịch với phát triển làng nghề

  2.5.4. Đẩy mạnh xuất khẩu trực tiếp sản phẩm làng nghề  Chương 3. Hệ thống thể loại và hình thức thể hiện

  3.1. Các thể loại thường được sử dụng

  3.1.1. Thể loại tin

  3.1.2. Bài phản ánh

  3.1.3. Phóng sự

  3.2. Hình thức thể hiện

  3.2.1. Chuyên trang và chuyên mục

  3.2.2. Ảnh

  3.2.3. Ngôn ngữ

  3.2.4. Ngôn ngữ tít bài

  3.3. Thông tin về làng nghề ở Hà Tây trên Báo Hà Tây trong mối tương quan với một số tờ báo khác

  3.3.1. Về nội dung thông tin

  3.3.2. Về hình thức thể hiện

  Kết luận

  Tài liệu tham khảo

  (85 TRANG)
   

  Bình Luận Bằng Facebook

Đang tải...