Một số vấn đề lý luận chung về việc hưởng thụ thông tin của công chúng trên thế giới

Thảo luận trong 'Luận văn báo chí' bắt đầu bởi Uploader01, 5/12/13.

  • XEM TRƯỚC 10 TRANG ĐẦU
  THÔNG TIN TÀI LIỆU
  Đề tài: Một số vấn đề lý luận chung về việc hưởng thụ thông tin của công chúng trên thế giới  MỤC LỤC​  Chương 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ VIỆC HƯỞNG THỤ THÔNG TIN CỦA CÔNG CHÚNG TRÊN THẾ GIỚI

  1.1. Các quan điểm về “thông tin”, “hưởng thụ thông tin”, “mất cân đối” và “bất bình đẳng” trong việc hưởng thụ thông tin.

  1.2.Các nhân tố ảnh hưởng tới vấn đề hưởng thụ thông tin của công chúng báo chí

  1.3. Phân chia các khu vực hưởng thụ thông tin trên thế giới theo hệ tiêu chí  Chương 2: SỰ MẤT CÂN ĐỐI VÀ BẤT BÌNH ĐẲNG TRONG VIỆC HƯỞNG THỤ THÔNG TIN GIỮA CÁC KHU VỰC TRÊN THẾ GIỚI

  2.1. Tổng quan chung về thực trạng mất cân đối và bất bình đẳng trong việc hưởng thụ thông tin giữa các khu vực trên thế giới.

  2.2. Khu vực Châu Á.

  2.3. Khu vực Châu Âu.

  2.4. Khu vực Châu Phi.

  2.5. Khu vực Châu Mỹ.

  2.6. Khu vực Châu Đại Dương.

  2.7. Hậu quả của sự mất cân bằng và bất bình đẳng trong việc hưởng thụ thông tin

  2.8. Giải pháp giải quyết thực trạng mất cân đối và bất bình đẳng trong hưởng thụ thông tin giữa các khuc vực trên thế giới.  Chương 3: SỰ MẤT CÂN ĐỐI VÀ BẤT BÌNH ĐẲNG TRONG VIỆC HƯỞNG THỤ THÔNG TIN CỦA CÔNG CHÚNG VIỆT NAM.

  3.1. Thực trạng hưởng thụ thông tin của công chúng Việt Nam.

  3.2. Các giải pháp giải quyết thực trạng mất cân đối về hưởng thụ thông tin của công chúng Việt Nam.

  TÀI LIỆU THAM KHẢO
   

  Bình Luận Bằng Facebook

Đang tải...