Công tác tuyên truyền về Hội nghị cấp cao ASEM 5 trên hai tờ báo lớn Nhân Dân và Lao Động

Thảo luận trong 'Luận văn báo chí' bắt đầu bởi Uploader01, 5/12/13.

  • XEM TRƯỚC 10 TRANG ĐẦU
  THÔNG TIN TÀI LIỆU
  Đề tài: Công tác tuyên truyền về Hội nghị cấp cao ASEM 5 trên hai tờ báo lớn Nhân Dân và Lao Động  MỤC LỤC​

  MỤC LỤC  LỜI MỞ ĐẦU

  PHẦN I

  NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ HỘI NGHỊ CẤP CAO ASEM 5 VÀ VAI TRÒ TUYÊN TRUYỀN CỦA BÁO CHÍ

  I. LỊCH SỬ RA ĐỜI

  II. CƠ CẤU TỔ CHỨC

  III. VỀ CƠ CHẾ HOẠT ĐỘNG

  IV. VỀ CƠ CHẾ ĐIỀU PHỐI

  V. NGUYÊN TẮC HOẠT ĐỘNG CỦA ASEM  PHẦN II

  NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN VỀ ASEM TRÊN BÁO NHÂN DÂN

  VÀ LAO ĐỘNG

  I. NHỮNG NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN CHÍNH

  1. Nhận xét chung

  2. Những hạn chế

  II. KIẾN NGHỊ VÀ GIẢI PHÁP  KẾT LUẬN

  TÀI LIỆU THAM KHẢO

  MỤC LỤC
   

  Bình Luận Bằng Facebook

Đang tải...