Thể loại phỏng vấn trong báo chí truyền hình

Thảo luận trong 'Luận văn báo chí' bắt đầu bởi Uploader01, 5/12/13.

  • XEM TRƯỚC 10 TRANG ĐẦU
  THÔNG TIN TÀI LIỆU
  Đề tài: Thể loại phỏng vấn trong báo chí truyền hình  MỤC LỤC​  PHẦN MỞ ĐẦU  Chương 1. THỂ LOẠI PHỎNG VẤN3VÀ PHỎNG VẤN BÁO CHÍ TRUYỀN HÌNH

  I. THỂ LOẠI PHỎNG VẤN

  1. Phương pháp phỏng vấn và thể loại phỏng vấn

  ãPhỏng vấn là một phương pháp

  ãPhỏng vấn với tư cách là một thể loại báo chí

  2. Khái niệm về thể loại phỏng vấn

  II. THỂ LOẠI PHỎNG VẤN BÁO CHÍ TRUYỀN HÌNH

  1. Định nghĩa phỏng vấn truyền hình

  1.1. Phỏng vấn truyền hình là thể loại

  1.2. Phỏng vấn truyền hình còn là phương pháp

  2. Đặc điểm của thể loại phỏng vấn truyền hình

  3. Các dạng phỏng vấn truyền hình

  ã Phỏng vấn biên bản

  ã Phỏng vấn thời sự9

  ã Phỏng vấn điều tra9

  . Phỏng vấn chân dung

  ãPhỏng vấn An két  Chương 2. ĐỂ THỰC HIỆN MỘT PHỎNG VẤN TRUYỀN HÌNH

  I. PHƯƠNG PHÁP TIẾN HÀNH MỘT PHỎNG VẤN TRUYỀN HÌNH

  1. Công tác chuẩn bị

  a/ Chuẩn bị chung

  ã Định hướng về tư tưởng

  ãVốn sống, vốn hiểu biết

  ãHiểu biết về thể loại

  ãHiểu biết về khán giả

  ãHiểu biết về đề tài sẽ phỏng vấn

  b/ Chuẩn bị cụ thể

  ãXác định mục đích của cuộc phỏng vấn và tính chất thông tin

  ãNghiên cứu kỹ các đề tài cụ thể của cuộc phỏng vấn và người trả lời

  ãĐịnh trước tiến trình của cuộc phỏng vấn

  ãThoả thuận với người được phỏng vấn

  ãChọn địa điểm, thời gian phỏng vấn

  2. Quá trình tiến hành phỏng vấn

  ãCâu hỏi

  ãCác dạng câu hỏi

  ãVăn phong của câu hỏi

  ãGiai đoạn đầu của phỏng vấn

  ãTrong khi phỏng vấn

  ãKết thúc cuộc phỏng vấn

  3. Nghệ thuật tiến hành phỏng vấn truyền hình  Chương 3. KỊCH BẢN PHỎNG VẤN TRUYỀN HÌNH

  I. KHÁI NIỆM VỀ KỊCH BẢN VÀ KỊCH BẢN TRUYỀN HÌNH

  1. Khái niệm về kịch bản truyền hình

  2. Các đặc điểm của kịch bản truyền hình

  3. Ý nghĩa của kịch bản truyền hình

  II. PHÁC THẢO KỊCH BẢN THỂ LOẠI PHỎNG VẤN BÁO CHÍ TRUYỀN HÌNH

  1. Đối với phương pháp phỏng vấn cung cấp tư liệu cho tin tức, phóng sự thời sự hoặc tài liệu truyền hình

  2. Đối với tin tức, phóng sự thời sự hoặc tài liệu truyền hình không cần lời bình

  3. Đối với thể loại chương trình phỏng vấn truyền hình

  KẾT LUẬN CHUNG
   

  Bình Luận Bằng Facebook

Đang tải...