Vai trò của hoạt động truyền thông quan hệ công chúng trong quảng bá thương hiệu (Khảo sát qua hoạt

Thảo luận trong 'Luận văn báo chí' bắt đầu bởi Uploader01, 5/12/13.

  • XEM TRƯỚC 10 TRANG ĐẦU
  THÔNG TIN TÀI LIỆU
  Đề tài: Vai trò của hoạt động truyền thông quan hệ công chúng trong quảng bá thương hiệu (Khảo sát qua hoạt động truyền thông của Công ty cà phê Trung Nguyên)  MỤC LỤC​  MỤC LỤC  Mở đầu

  Chương 1: Một số vấn đề về quan hệ công chúng và quảng bá thương hiệu

  ở nước ta  1. Lý luận chung về quan hệ công chúng

  1.1. Định nghĩa quan hệ công chúng

  1.2. Quan hệ công chúng và các phương tiện truyền thông đại chúng

  2. Vai trò của hoạt động quan hệ công chúng đối với việc quảng bá thương hiệu Việt Nam

  2.1. Một số hiểu biết về thương hiệu

  2.2. Vai trò của hoạt động quan hệ công chúng đối với việc quảng bá thương hiệu

  Chương 2. Khảo sát hoạt động truyền thông QHCC của công ty cà phê

  Trung Nguyên qua chương trình “Xây dựng thương hiệu nông sản

  Việt Nam”  1. Giới thiệu về công ty cà phê Trung Nguyên

  2. Khảo sát hoạt động truyền thông QHCC của công ty cà phê Trung Nguyên qua chương trình “Xây dựng thương hiệu nông sản Việt Nam”

  2.1. Giới thiệu bộ phận QHCC của công ty cà phê Trung nguyên

  2.2. Vài nét về chương trình “Xây dựng thương hiệu nông sản Việt Nam” do công ty cà phê Trung Nguyên khởi xướng

  2.3. Các hoạt động truyền thông QHCC và quảng cáo của công ty cà phê Trung Nguyên trong thời gian đầu chương trình “Xây dựng thương hiệu nông sản Việt Nam”

  2.4. Kết quả của các hoạt động truyền thông được phản ánh trên báo chí  Kết luận

  Phụ lục

  Tài liệu tham khảo
   

  Bình Luận Bằng Facebook

Đang tải...