Thể loại phóng sự truyền hình những vấn đề lý luận và thực tiễn

Thảo luận trong 'Luận văn báo chí' bắt đầu bởi Uploader01, 5/12/13.

 1. THÔNG TIN TÀI LIỆU
  Đề tài: Thể loại phóng sự truyền hình những vấn đề lý luận và thực tiễn (41 trang)  MỤC LỤC​

  LỜI NÓI ĐẦU

  PHẦN THỨ NHẤT LÝ LUẬN CHUNG VỀ TRUYỀN HÌNH


  CHƯƠNG I: ĐẶC TRƯNG VÀ THỂ LOẠI BÁO CHÍ TRUYỀN HÌNH.

  I. Đặc trưng báo chí truyền hình

  1. Kí hiệu thông tin

  2.Giao tiếp truyền hình

  3. Cảm thụ thông tin truyền hình

  4. Thời điểm thông tin truyền hình

  II .Thể loại báo chí truyền hình

  1.Một số quan niệm về thể loại báo chí truyền hình

  2.Thể loại báo chí truyền hình ở Việt Nam

  CHƯƠNG II: SẢN XUẤT CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH

  I. Chương trình truyền hình

  1. Chương trình truyền hình

  2.Kỹ năng sản xuất chương trình

  II. Các loạI chương trình truyền hình

  1.Chương trình truyền hình trực tiếp

  2.Loại chương trình sản xuất qua băng từ

  CHƯƠNG III: PHÓNG VIÊN TRUYỀN HÌNH

  I. Đặc điểm của phóng viên truyền hình

  1. Tính tập thể

  2. Sự kết hợp giữa hình ảnh và âm thanh trong tư duy sáng tạo

  II. Nhóm làm phim truyền hình

  1. Yêu cầu chung

  2. Phương pháp phối hợp

  3. Điều kiện phối hợp

  PHẦN THỨ HAI: SÁNG TẠO TÁC PHẨM BÁO CHÍ TRUYỀN HÌNH

  CHƯƠNG I: PHÓNG SỰ TRUYỀN HÌNH

  1. Phóng sự điện ảnh

  2. Phóng sự truyền hình
   

  Bình Luận Bằng Facebook

Đang tải...