Nâng cao hiệu quả của giọng nói trong phát thanh hiện đại

Thảo luận trong 'Luận văn báo chí' bắt đầu bởi Uploader01, 5/12/13.

  • XEM TRƯỚC 10 TRANG ĐẦU
  THÔNG TIN TÀI LIỆU
  Đề tài: Nâng cao hiệu quả của giọng nói trong phát thanh hiện đại (36 trang)  MỤC LỤC​

  Lời mở đầu

  I. Phát thanh hiện đại


  1. Xuất hiện phát thanh hiện đại

  1.1. Điều kiện kỹ thuật

  1.2. Điều kiện kinh tế - văn hóa – xã hội

  2. Xu hướng của phát thanh hiện đại

  2.1 Thông tin nhanh

  2.2 Nói ngắn, viết ngắn

  2.3 Tăng tính đời thường và đáp ứng yêu cầu giải trí

  2.4 Nâng cao tính chiến đấu

  2.5 Xây dựng hệ thống phát thanh mở

  2.6 Khai thác đặc điểm truyền thanh và thay đổi cách thể hiện giọng nói

  II. Vai trò của giọng đọc trong phát thanh

  1. Các yếu tố âm thanh trong phát thanh

  2. Giọng đọc trong chương trình phát thanh

  2.1. Đơn giọng – song giọng – đa giọng trong phát thanh

  2.2. Chất giọng của từng người như thế nào là hợp lý

  2.3. Mối quan hệ giữa người trình bày phát thanh với người chuẩn bị phát thanh

  III. Giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả giọng nói trong phát thanh

  1. Việc lựa chọn giọng - chất lượng giọng đọc

  2. Vai trò của văn bản phát thanh

  Kết luận

  Tài liệu tham khảo


  Một số phát thanh viên có giọng đọc điển hình
   

  Bình Luận Bằng Facebook

Đang tải...