Tìm hiểu Phóng sự Truyền hình

Thảo luận trong 'Luận văn báo chí' bắt đầu bởi Uploader01, 5/12/13.

  • XEM TRƯỚC 10 TRANG ĐẦU
  THÔNG TIN TÀI LIỆU
  Đề tài: Tìm hiểu Phóng sự Truyền hình (39 trang)  MỤC LỤC​

  LỜI MỞ ĐẦU

  NỘI DUNG

  I. Khái niệm phóng sự truyền hình và các dạng phóng sự truyền hình

  II. Khu biệt đề tài PSTH với các thể tài giáp ranh


  1.Với tin Truyền hình

  2.Với phim tài liệu truyền hình

  III. Các yếu tố cấu thành của Phóng sự Truyền hình

  1. Hình ảnh

  2. Âm thanh

  IV. Sự tương quan giữa hình ảnh và âm thanh trong PSTH

  V. Quá trình sáng tạo Phóng sự truyền hình

  1. Đề tài và chủ đề trong PSTH

  2. Kế hoạch thựuc hiện - kịch bản

  VI. Các bước làm phóng sự truyền hình

  1. Khảo sát (liên hệ cơ sở)

  2. Ghi chép

  3. Tiến hành phỏng vấn khảo sát

  VII. Kết cấu một PSTH

  + Nêu vấn đề

  + Giải quyết vấn đề

  VIII. Một số Ví dụ kịch bản PSTH

  KẾT LUẬN
   

  Bình Luận Bằng Facebook

Đang tải...