Tìm hiểu Phóng sự Truyền hình

Thảo luận trong 'Luận văn báo chí' bắt đầu bởi Uploader01, 5/12/13.

    • XEM TRƯỚC 10 TRANG ĐẦU
    THÔNG TIN TÀI LIỆU
    Đề tài: Tìm hiểu Phóng sự Truyền hình (39 trang)    MỤC LỤC​

    LỜI MỞ ĐẦU

    NỘI DUNG

    I. Khái niệm phóng sự truyền hình và các dạng phóng sự truyền hình

    II. Khu biệt đề tài PSTH với các thể tài giáp ranh


    1.Với tin Truyền hình

    2.Với phim tài liệu truyền hình

    III. Các yếu tố cấu thành của Phóng sự Truyền hình

    1. Hình ảnh

    2. Âm thanh

    IV. Sự tương quan giữa hình ảnh và âm thanh trong PSTH

    V. Quá trình sáng tạo Phóng sự truyền hình

    1. Đề tài và chủ đề trong PSTH

    2. Kế hoạch thựuc hiện - kịch bản

    VI. Các bước làm phóng sự truyền hình

    1. Khảo sát (liên hệ cơ sở)

    2. Ghi chép

    3. Tiến hành phỏng vấn khảo sát

    VII. Kết cấu một PSTH

    + Nêu vấn đề

    + Giải quyết vấn đề

    VIII. Một số Ví dụ kịch bản PSTH

    KẾT LUẬN
     

    Bình Luận Bằng Facebook

Đang tải...