Chính sách bảo đảm chất lượng tài liệu

 • Đối tượng áp dụng:
 • Tất cả thành viên đã mua tài liệu trên website idoc.vn
  Thời gian áp dụng: trong giờ hành chính. (Ngoài giờ hành chính sẽ cam kết xử lý tính từ thời gian làm việc của ngày tiếp theo)
  Mục đích: Do số lượng tài liệu trên thư viện nhiều và đa dạng, đều do thành viên đóng góp nên BQT thư viện không
  kiểm soát được hết tất cả nội dung cũng như tài liệu đính kèm của các tài liệu đó.
  Để Quyền và Lợi Ích của thành viên khi tham gia idoc.vn được bảo đảm, chúng tôi triển khai chính sách sau:

  Cam kết từ idoc.vn:

  + Chúng tôi cam kết sẽ sửa lại ĐÚNG tài liệu và gửi tài liệu cho thành viên trong vòng 2h kể từ lúc nhận được báo cáo hoặc
  email từ thành viên về vấn đề tài liệu không đúng, hoặc không chính xác.
  + Nếu sau 48h, vẫn chưa sửa đúng tài liệu, idoc.vn sẽ hoàn trả 110% số số tiền mà thành viên đã dùng để mua tài liệu bị lỗi.

  Quy Trình Giải Quyết:

  Bước 1: Thành viện gửi yêu cầu cho chúng tôi qua:
  Email: [email protected] hoặc Hotline: 0973 594 471.
  Bước 2: Chúng tôi xác nhận đang xử lý.
  Bước 3: Trong vòng 2 giờ chúng tôi sẽ giải quyết xong cho thành viên.

  Mẫu Yêu Cầu Đảm Bảo

  Mã số thành viên:
  Mã số tài liệu bị lỗi:
  Bị sự cố:
  Đang tải...