Tài liệu

XU HƯỚNG TOÀN CẦU HÓA, KHU VỰC HÓA KINH TẾ

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 2126     Tải về: 2     Lượt mua: 0    
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 9
Tài liệu XU HƯỚNG TOÀN CẦU HÓA, KHU VỰC HÓA KINH TẾ - tài liệu, sách iDoc.Vn[url=http://tailieu.vn/xem-tai-lieu/xu-huong-toan-cau-hoa-khu-vuc-hoa-kinh-te.844314.html]XU HƯỚNG TOÀN CẦU HÓA, KHU VỰC HÓA KINH TẾ[/url]
XU HƯỚNG TOÀN CU HÓA, KHU VỰC HÓA KINH TẾ
I. Mục tiêu:
1. Kiến thức:
- Trình y các biu hin của toàn cu hóa, khu vực hóa và hquả của
toàn cu hóa.
- Biết lí do hình thành tổ chức liên kết kinh tế khu vực và một số tổ chức
liên kết kinh tế khu vực.
2. Kĩ năng:
- Sdụng thế giới để nhận biết lãnh thca các liên kết kinh tế khu
vực.
- Phân tích số liệu, tư liệu để nhận biết qui mô, vai trò đối với thị trường
quốc tế của các liên kết kinh tế khu vực.
3. Thái độ:
Nhận thức được tính tất yếu yếu của toàn cầu hóa, khu vực hóa.
II. Thiết bị dạy học:
Bn đồ các nước trên thế giới.
III. Trọng tâm bài:
Các biu hiện và hệ quả của xu ng toàn cầu hóa, khu vực hóa.
IV. Tiến trình dạy học:
- Kiểm tra bài cũ: trình y những điểm tương phản về trình độ phát triển
KT-XH của nhóm nước phát triển và đang phát triển.
- Mở bài:
Xu ớng toàn cầu hóa và khu vực hóa là xu ớng tất yếu của nền
kinh thế giới, làm cho các nền kinh tế ngày càng phthuộc lẫn nhau và
tạo ra động lực quan trọng thúc đẩy s tăng trưởng nền kinh tế thế giới. Để
hiểu thêm vấn đề này, hôm nay chúng ta nghiên cứu bài “Xu hướng toàn cầu
hóa và khu vực hóa kinh tế”.
TG
Hoạt động ca thầy và trò Nội dung
HĐ 1. Clớp
Nghiên cứu xu hướng toàn cầu
hóa kinh tế.
- Toàn cu hóa chính là thực hiện
hội nhập quốc tế, toàn cầu hóa kinh
I. Xu hướng toàn cu hóa kinh tế:
Toàn cầu hóa: quá trình liên
kết các quốc gia trên thế giởi nhiều lĩnh
vực, trong đó có lĩnh vực kinh tế.
tế đang là xu thế ni nật nhất.
? Toàn cu hóa kinh tế biểu hiện
những mặt nào ?
- từng biu hiện GV gọi HS đọc
nội dung và gii tch thêm.
a. Cơ cấu hàng hóa trong thương
mại được mở rộng không chnhững
sản phẩm hữu hình mà n bao
gm cả sản phẩm vô hình vd: bản
quyền, dịch vụ, phần mềm vi tính…
b. Hiện nay trên thế giới trao đổi về
tài chính và tin tệ đạt hơn 200 triệu
$/ngày.
- GV: nhiều ngân hàng các nước
trên thế giới được liên kết với nhau,
các tchức tài chính quốc tế được
hình thành như IMF, WB, ADB…
vai tquan trọng trong sự phát
triển KT-XH của các quốc gia i
riêng và ctoàn thế gii.
1. Biểu hiện của toàn cầu hóa kinh tế:
a. Thương mại thế giới phát triển
mạnh.
b. Đầu tư nước ngoài tăng nhanh.
c. Thtrường tài chính quốc tế m
rộng.
XU HƯỚNG TOÀN CẦU HÓA, KHU VỰC HÓA KINH TẾ
[url=http://tailieu.vn/xem-tai-lieu/xu-huong-toan-cau-hoa-khu-vuc-hoa-kinh-te.844314.html]XU HƯỚNG TOÀN CẦU HÓA, KHU VỰC HÓA KINH TẾ[/url]Mục tiêu: 1. Kiến thức: - Trình bày các biểu hiện của toàn cầu hóa, khu vực hóa và hệ quả của toàn cầu hóa. - Biết lí do hình thành tổ chức liên kết kinh tế khu vực và một số tổ chức liên kết kinh tế khu vực. 2. Kĩ năng: - Sử dụng BĐ thế giới để nhận biết lãnh...
Chia sẻ bởi
Lượt xem: 2126     Tải về: 2     Lượt mua: 0    
Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
comments powered by Disqus
Tài liệu liên quan
Giáo án địa lý lớp 9 - Tiết 2 Dân… Lượt tải: 10 Lượt xem: 17027
Tài liệu ôn thi môn địa lí Lượt tải: 249 Lượt xem: 17005
GIÁO TRÌNH ĐỊA LÝ DU LỊCH VIỆT NAM Lượt tải: 168 Lượt xem: 16156
Có thể bạn quan tâm
Địa lý du lịch Việt Nam Lượt tải: 245 Lượt xem: 13214
AI CẬP THUỘC CHÂU NÀO? Lượt tải: 2 Lượt xem: 11523