Tài liệu

VĨNH BIỆT CỬU TRÙNG ĐÀI

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 3190     Tải về: 1     Lượt mua: 0    
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 11
Tài liệu VĨNH BIỆT CỬU TRÙNG ĐÀI - tài liệu, sách iDoc.VnA. Mục tiêu cần đạt. - Hiểu và phân tích được xung đột kịch, tính cách, diễn biến tâm trạng và bi kịch của vũ Nh
VĨNH BIỆT CỬU TRÙNG ĐÀI
( Trích kịch: Vũ Như Tô - Nguyễn Huy Tưởng. )
A. Mục tiêu cn đạt.
- Hiu phân tích được xung đột kịch, tính cách, diễn biến m trạng và bi
kịch ca vũ N Tô và Đan Thiềm trong đoạn trích.
- Nm được những nét đặc sắc về nghệ thuật đoạn trích.
- Rèn kỹ năng phân tích tác phẩm kịch.
- B. Pơng tiện thực hiện.
- SGK - SGV Ngữ văn 11.
- Giáo án.
- Máy chiếu.
C. Cách thức tiến hành.
- Phương pháp đọc hiểu, đọc diễn cảm . Phân tích, bình luận, trao đổi thảo
luận nhóm.
- Tích hợp phân môn Làm văn. Tiếng Việt. Đọc văn.
D. Tiến trình gihọc.
1. Ổn định tổ chức:
2. Kim tra bài cũ: Vở soạn văn. Bài tập về nhà.
3. Bài mi.
Hoạt động của GV và HS. Yêu cu cần đạt.
* Hoạt động 1.
HS đọc tiu dẫn và trlời câu hỏi.
- Phn tiểu dẫn trình y những nội
dung chính nào?
I. Đọc hiẻu tiu dẫn.
1. Tác giả.
- Nguyễn Huy Tưởng: 1912-1960
- Xuất thân trong gia định nhà nho: Làng Dực
Tú, Tn, Bắc Ninh ( nay thuộc Đông Anh,
Hà Ni ).
- Là người rất thành công với 2 thể loại tiu
thuyết và kịch lịch sử.
- Các tác phẩm tiêu biểu:
+ Kch Vũ N Tô
+ Bắc Sơn
+ Đêm hội LongTrì
+Kí sự Cao Lng.
- m 1996 được nhà nước phong tặng Giải
thưởng Hồ C Minh về văn học nghệ thuật.
2. Gii thiệu tác phẩm kịch: Vũ Như
- Tóm tắt nội dung tác phẩm?
* Hoạt động 2.
GV hướng dẫn HS đọc phân vai. Nhận
xét và đánh giá.
* Hoạt động 3.
Trao đổi thảo lun nhóm.
Tìm hiu nội dung văn bản.
- Vkịch đầu tay - bi kịch lịch sử 5 hi, viết về
sự kiện xảy ra Thăng Long khoảng năm 1516-
1517 dưới triều Lê Tương Dực
- Tóm tắt nội dung tác phẩm: SGK.
3. Đoạn trích: "Vĩnh biệt Cửu Trùng Đài".
- Đoạn trích thuộc hồi V, hồi cui cùng của TP.
II. Đọc hiểu văn bản.
1. Đọc phân vai.
2. Tìm hiểu giá trị nội dung và nghthuật của
văn bản.
2.1. Những mâu thun xung đột cơ bản của vở
kịch.
- Mâu thuẫn thứ nht:
Nhân dân lao động Bạo chúa và phe cánh
VĨNH BIỆT CỬU TRÙNG ĐÀI
A. Mục tiêu cần đạt. - Hiểu và phân tích được xung đột kịch, tính cách, diễn biến tâm trạng và bi kịch của vũ Như Tô và Đan Thiềm trong đoạn trích. - Nắm được những nét đặc sắc về nghệ thuật đoạn trích. - Rèn kỹ năng phân tích tác phẩm kịch. - B. Phương tiện thực hiện. - SGK - SGV Ngữ văn 11. - Giáo án. - Máy chiếu. C. Cách thức tiến hành. - Phương pháp đọc hiểu, đọc diễn cảm . Phân tích, bình luận, trao đổi thảo luận nhóm. - Tích hợp phân môn Làm văn. Tiếng Việt. Đọc văn. D. Tiến trình giờ học. 1. Ổn định tổ chức: 2. Kiểm tra bài cũ: Vở soạn văn. Bài tập về nhà. 3. Bài mới.
Chia sẻ bởi
Lượt xem: 3190     Tải về: 1     Lượt mua: 0    
Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
comments powered by Disqus
Có thể bạn quan tâm
Để học tốt ngữ văn 10 Lượt tải: 267 Lượt xem: 43259
Còn chút gì để nhớ Lượt tải: 1 Lượt xem: 37428
Phân tích bài thơ Từ ấy của Tố Hữu Lượt tải: 69 Lượt xem: 32840