Tài liệu

VIÊN NÉN ATROPIN SULFAT

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 537     Tải về: 0     Lượt mua: 0     Định dạng:  
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 4
Tài liệu VIÊN NÉN ATROPIN SULFAT - tài liệu, sách iDoc.VnVIÊN NÉN ATROPIN SULFAT,Là viên nén chứa atropin sulfat. Chế phẩm phải đáp ứng các yêu cầu trong chuyên luận “Thuốc viên nén”(Phụ lục 1.20) và các yêu cầu…
background image

VIÊN NÉN ATROPIN SULFAT 

 

Tabellae Atropini sulfatis 

Là viên nén chứa atropin sulfat. 

Chế phẩm phải đáp ứng các yêu cầu trong chuyên luận “Thuốc viên nén”(Phụ lục 

1.20) và các yêu cầu sau đây: 

Hàm lượng atropin sulfat, (C17H23NO3)2.H2SO4.H2O, từ 90,0 đến 110,0% so với 

hàm lượng ghi trên nhãn. 

Tính chất 

Viên nén màu trắng.  

Định tính 

 

A.  Cân  một  lượng  bột  viên  tương  ứng  với  5  mg  atropin  sulfat,  thêm  5  ml  nước 

(TT), lắc kỹ 10-15 phút, lọc. Thêm vào dịch lọc 0,5 ml dung dịch acid hydrocloric 

2 M (TT) và 0,5 ml dung dịch bari clorid 5% (TT), xuất hiện tủa trắng, không tan 

trong các acid. 

B. Phương pháp sắc ký lớp mỏng (Phụ lục 5.4). 

background image

Bản mỏng: Silica gel G. 

Dung môi khai triểnCloroform – aceton – diethylamin (50 : 40 : 10). 

Dung dịch thử: Cân một lượng bột viên tương ứng với 5 mg atropin sulfat, thêm 10 

ml ethanol 96% (TT), lắc 10-15 phút, lọc. Bốc hơi dịch lọc trên cách thuỷ cho đến 

khô. Hoà tan cắn thu được trong 1 ml ethanol 96% (TT)

Dung  dịch  đối  chiếu:  Dung  dịch  atropin  sulfat  chuẩn  0,5%  (kl/tt)  trong  ethanol 

96% (TT)

Cách tiến hành: Chấm riêng biệt lên bản mỏng 5 l mỗi dung dịch trên. Triển khai 

sắc ký đến khi dung môi đi được 15 cm. Lấy bản sắc ký ra, sấy ở 105

oC trong 20 

phút, để nguội và phun dung dịch kali iodobismuthat (TT1).  

Vết chính trên sắc ký đồ của dung dịch thử phải phù hợp với vết chính trên sắc ký 

đồ của dung dịch đối chiếu về vị trí, mầu sắc và kích thước.  

Độ đồng đều hàm lượng

 (Phụ lục 11.2) 

Lấy 1 viên, thêm 10,0 ml nước, lắc kỹ (hay để siêu âm) cho đến khi  viên rã hoàn 

toàn, ly tâm. Lấy 5,0 ml lớp chất lỏng trong ở trên và tiến hành như mô tả ở mục 

Định lượng. 

Định lượng

 

background image

Dung dịch lục bromocresol: Hòa tan 0,05 g lục bromocresol (TT) và  1,021 g kali 

biphtalat (TT) trong 6,0 ml dung dịch natri hydroxyd 0,2 M, thêm nước (TT) vừa đủ 

100 ml. Lọc, nếu cần. 

Dung dịch thử: Cân 20  viên, nghiền thành bột mịn. Cân chính  xác  một lượng bột 

viên tương ứng với khoảng 5 mg atropin sulfat vào bình định mức 100 ml, thêm 60 

ml  nước  (TT),  lắc  kỹ  10-15  phút,  thêm  nước  (TT)  vừa  đủ  đến  vạch.  Lọc,  loại  bỏ 

dịch lọc đầu. Dùng dịch lọc. 

Dung  dịch  chuẩn:  Dung  dịch  atropin  sulfat  chuẩn,  (C17H23NO3)2.H2SO4.H2O,  có 

nồng độ chính xác khoảng 0,05 mg/ml.  

Cách tiến hành:  Lấy 5,0  ml dung dịch thử cho vào bình  gạn có chứa sẵn 25,0  ml 

cloroform  (TT),  thêm  5,0  ml  dung  dịch  lục  bromocresol, chiết  trong  2 phút và  để 

yên cho tách lớp. Lấy 5,0 ml dung dịch chuẩn và tiến hành tương tự. 

Đo độ hấp thụ của các lớp cloroform thu được ở 420 nm (Phụ lục 4.1) trong cốc đo 

dày 1 cm, so với mẫu trắng là cloroform (TT).  

Tính  hàm  lượng  atropin  sulfat,  (C17H23NO3)2.H2SO4.H2O,  trong  viên  dựa  vào  độ 

hấp thụ đo được của mẫu chuẩn, mẫu thử và nồng độ (C17H23NO3)2.H2SO4.H2O của 

dung dịch chuẩn. 

Bảo quản 

Nơi khô mát, tránh ánh sáng. 

Loại thuốc 

Liên hệ quảng cáo

VIÊN NÉN ATROPIN SULFAT

Là viên nén chứa atropin sulfat. Chế phẩm phải đáp ứng các yêu cầu trong chuyên luận “Thuốc viên nén”(Phụ lục 1.20) và các yêu cầu sau đây: Hàm lượng atropin sulfat, (C17H23NO3)2.H2SO4.H2O, từ 90,0 đến 110,0% so với hàm lượng ghi trên nhãn.

Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
Tài liệu liên quan
Giải bài tập xác suất thống kê Lượt tải: 1472 Lượt xem: 116198
Bài tập kiểm toán căn bản có lời giải Lượt tải: 573 Lượt xem: 111156
Bài giảng Hoán vị đại động mạch Lượt tải: 4 Lượt xem: 89896
Có thể bạn quan tâm
Bài giảng Hoán vị đại động mạch Lượt tải: 4 Lượt xem: 89896
Khái niệm văn bản và phân loại văn bản Lượt tải: 247 Lượt xem: 74378
tâm lý học đại cương Lượt tải: 337 Lượt xem: 67622
Bái giảng Giáo dục quốc phòng An ninh Lượt tải: 256 Lượt xem: 53078
Bài tập ma trận và định thức Lượt tải: 185 Lượt xem: 51747