Tài liệu

VIÊN NÉN ATROPIN SULFAT

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 725     Tải về: 0     Lượt mua: 0    
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 4
Tài liệu VIÊN NÉN ATROPIN SULFAT - tài liệu, sách iDoc.Vn
VIÊN NÉN ATROPIN SULFAT
Là viên nén chứa atropin sulfat. Chế phẩm phải đáp ứng các yêu cầu trong chuyên luận “Thuốc viên nén”(Phụ lục 1.20) và các yêu cầu sau đây: Hàm lượng atropin sulfat, (C17H23NO3)2.H2SO4.H2O, từ 90,0 đến 110,0% so với hàm lượng ghi trên nhãn.
Nội dung trích xuất từ tài liệu
Microsoft Word - ATROPIN SULFAT vien nen HT.doc

VIÊN NÉN ATROPIN SULFAT

Tabellae Atropini sulfatis

Là viên nén chứa atropin sulfat.

Chế phẩm phải đáp ứng các yêu cầu trong chuyên luận “Thuốc viên nén”(Phụ lục

1.20) và các yêu cầu sau đây:

Hàm lượng atropin sulfat, (C17H23NO3)2.H2SO4.H2O, từ 90,0 đến 110,0% so với

hàm lượng ghi trên nhãn.

Tính chất

Viên nén màu trắng.

Định tính

A. Cân một lượng bột viên tương ứng với 5 mg atropin sulfat, thêm 5 ml nước

(TT), lắc kỹ 10-15 phút, lọc. Thêm vào dịch lọc 0,5 ml dung dịch acid hydrocloric

2 M (TT) và 0,5 ml dung dịch bari clorid 5% (TT), xuất hiện tủa trắng, không tan

trong các acid.

B. Phương pháp sắc ký lớp mỏng (Phụ lục 5.4).

Bản mỏng: Silica gel G.

Dung môi khai triển: Cloroform – aceton – diethylamin (50 : 40 : 10).

Dung dịch thử: Cân một lượng bột viên tương ứng với 5 mg atropin sulfat, thêm 10

ml ethanol 96% (TT), lắc 10-15 phút, lọc. Bốc hơi dịch lọc trên cách thuỷ cho đến

khô. Hoà tan cắn thu được trong 1 ml ethanol 96% (TT).

Dung dịch đối chiếu: Dung dịch atropin sulfat chuẩn 0,5% (kl/tt) trong ethanol

96% (TT).

Cách tiến hành: Chấm riêng biệt lên bản mỏng 5 l mỗi dung dịch trên. Triển khai

sắc ký đến khi dung môi đi được 15 cm. Lấy bản sắc ký ra, sấy ở 105oC trong 20

phút, để nguội và phun dung dịch kali iodobismuthat (TT1).

Vết chính trên sắc ký đồ của dung dịch thử phải phù hợp với vết chính trên sắc ký

đồ của dung dịch đối chiếu về vị trí, mầu sắc và kích thước.

Độ đồng đều hàm lượng (Phụ lục 11.2)

Lấy 1 viên, thêm 10,0 ml nước, lắc kỹ (hay để siêu âm) cho đến khi viên rã hoàn

toàn, ly tâm. Lấy 5,0 ml lớp chất lỏng trong ở trên và tiến hành như mô tả ở mục

Định lượng.

Định lượng

Dung dịch lục bromocresol: Hòa tan 0,05 g lục bromocresol (TT) và 1,021 g kali

biphtalat (TT) trong 6,0 ml dung dịch natri hydroxyd 0,2 M, thêm nước (TT) vừa đủ

100 ml. Lọc, nếu cần.

Dung dịch thử: Cân 20 viên, nghiền thành bột mịn. Cân chính xác một lượng bột

viên tương ứng với khoảng 5 mg atropin sulfat vào bình định mức 100 ml, thêm 60

ml nước (TT), lắc kỹ 10-15 phút, thêm nước (TT) vừa đủ đến vạch. Lọc, loại bỏ

dịch lọc đầu. Dùng dịch lọc.

Dung dịch chuẩn: Dung dịch atropin sulfat chuẩn, (C17H23NO3)2.H2SO4.H2O, có

nồng độ chính xác khoảng 0,05 mg/ml.

Cách tiến hành: Lấy 5,0 ml dung dịch thử cho vào bình gạn có chứa sẵn 25,0 ml

cloroform (TT), thêm 5,0 ml dung dịch lục bromocresol, chiết trong 2 phút và để

yên cho tách lớp. Lấy 5,0 ml dung dịch chuẩn và tiến hành tương tự.

Đo độ hấp thụ của các lớp cloroform thu được ở 420 nm (Phụ lục 4.1) trong cốc đo

dày 1 cm, so với mẫu trắng là cloroform (TT).

Tính hàm lượng atropin sulfat, (C17H23NO3)2.H2SO4.H2O, trong viên dựa vào độ

hấp thụ đo được của mẫu chuẩn, mẫu thử và nồng độ (C17H23NO3)2.H2SO4.H2O của

dung dịch chuẩn.

Bảo quản

Nơi khô mát, tránh ánh sáng.

Loại thuốc

Kháng acetyl cholin (ức chế đối giao cảm).

Hàm lượng thường dùng

0,5 mg.

Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
comments powered by Disqus
Tài liệu liên quan
Bài giảng Hoán vị đại động mạch Lượt tải: 19 Lượt xem: 201712
GIÁO ÁN MÔN LUẬT SO SÁNH Lượt tải: 69 Lượt xem: 165941
Giải bài tập xác suất thống kê Lượt tải: 2006 Lượt xem: 147070
Bài tập kiểm toán căn bản có lời giải Lượt tải: 869 Lượt xem: 140148
Có thể bạn quan tâm
Bài tập kiểm toán căn bản có lời giải Lượt tải: 869 Lượt xem: 140148
Đề thi trắc nghiệm Kinh tế vĩ mô 240 câu… Lượt tải: 2549 Lượt xem: 135452
Khái niệm văn bản và phân loại văn bản Lượt tải: 343 Lượt xem: 95927
tâm lý học đại cương Lượt tải: 502 Lượt xem: 83273
Bái giảng Giáo dục quốc phòng An ninh Lượt tải: 315 Lượt xem: 66138