Tài liệu

vẽ tranh theo đề tài ngày tết, lễ hội, mùa xuân

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 20651     Tải về: 2     Lượt mua: 0    
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 4
Tài liệu vẽ tranh theo đề tài ngày tết, lễ hội, mùa xuân - tài liệu, sách iDoc.VnMục tiêu:Học sinh biết cách tìm và sắp xếp hình ảnh chính, phụ trong tranh.Học sinh vẽ tranh về ngày Tết, lễ hội v
I. Mục tiêu:
- Học sinh biết cách tìm và sắp xếp hình ảnh chính, phụ trong
tranh.
- Học sinh vẽ tranh về ngày Tết, lễ hội và mùa xuân ở quê hương.
- Học sinh thêm yêu quê hương đất nước.
II. Chuẩn bị:
1. Giáo viên:
+ Sách giáo khoa, sách giáo viên.
+ Sưu tầm một số tranh ảnh về ngày Tết, lễ hội và mùa xuân.
+ Một số bài vẽ của học sinh trước lớp về đề tài này.
+ Tranh về ngày Tết, lễ hội và mùa xuân ở bộ đồ dung dạy học.
2. Học sinh:
+ Sách giáo khoa.
+ Sưu tầm tranh ảnh về ngày Tết, lễ hội và mùa xuân.
+ Giấy vẽ.
+ Bút chì, tẩy, màu vẽ.
III. Các hoạt động dạy học chủ yếu:
Thời
gian
Hoạt động Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh
1’ I. Ổn định tổ
chức
-Giáo viên cho học sinh hát tập
thể.
-Quản ca bắt nhịp cho cả lớp
hát bài: Quê hương tươi đẹp”.
II.Dạy bài mới:
1.Giới thiệu bài:
-Cho học sinh xem đĩa hình về
ngày Tết, lễ hội và mùa xuân.
-GV giới thiệu bằng lời: “Chúng
ta vừa xem xong băng hình nói
-Quan sát, xem băng.
-Lắng nghe và trả lời câu
1’
về ngày Tết, lễ hội và mùa
xuân.Các em thấy có đẹp
không? Đó cũng là nội dung
bài học ngày hôm nay: Vẽ
tranh theo chủ đề ngày Tết, lễ
hội và mùa xuân”. (Ghi bảng)
hỏi.
35’ 2.Dạy bài mới:
5’ Hoạt động 1:
Hướng dẫn học
sinh tìm hiểu đề tài.
(Thảo luận nhóm 4)
-Treo 1 số bức tranh đã sưu tầm
được để học sinh nhớ lại:
+ Không khí của ngày Tết, lế hội
và mùa xuân.
+ Những hoạt động trong ngày
Tết, lễ hội và mùa xuân.
+ Những hình ảnh, màu sắc trong
lễ hội, ngày tết và mùa xuân.
+ Kể về ngày Tết, lễ hội và mùa
xuân ở quê em.
+ Không khí vào dịp Tết, lễ
hội và mùa xuân rất đông
vui, nhộn nhịp.
+ Hoạt động vui chơi giải
trí: ca hát, đấu vật…
+Hình ảnh tươi vui, màu
sắc sặc sỡ.
5’ Hoạt động 2:
Hướng dẫn học
sinh cách vẽ tranh:
Bước 1: Hướng
dẫn học sinh chọn
nội dung, đề tài:
-Giáo viên: Theo em, với đề tài
này em có thể vẽ những gì?
-Gợi ý cho học sinh một số nội
dung để vẽ tranh về đề tài ngày
Tết, lễ hội và mùa xuân:
+ Cảnh vườn hoa, công viên, chợ
hoa ngày Tết.
+Chuẩn bị cho ngày Tết: trang trí
nhà cửa, gói bánh trưng…
+Chúc Tết ông bà, cha mẹ…
+ Những hoạt động trong dịp tết:
rước rồng,múa lân, chọi gà, đâm
trâu…
-Học sinh suy nghĩ trả lời.
Liên hệ quảng cáo

Bước 2: Hướng
dẫn học sinh chọn
các hình ảnh tiêu
điểm.
Bước 3: Sắp xếp
bố cục, hình vẽ.
Bước 4: Vẽ màu:
-Treo 1 số tranh của học sinh
đã sưu tầm được. Cho học
sinh nhận xét các bức tranh để
nhận ra cách vẽ:
+ Nội dung các bức tranh vẽ
gì?
+ Các hình ảnh phụ như thế
nào?
+ Màu sắc như thế nào?
-Yêu cầu quan sát tranh và trả
lời:
+ Hình vẽ chính đặt ở đâu?
Hình vẽ phụ đặt ở đâu?
-Giáo viên nhắc học sinh: Các
dáng người phải luôn luôn thay
đổi, người và cảnh vật phải ăn
khớp với nhau về nội dung.
Không nên đưa các hình ảnh
xấu vào nội dung.
Hướng dẫn học sinh: vẽ màu ở
các mảng chính trước, sau đó
vẽ màu ở các mảng phụ.
Vẽ màu kín trên toàn bộ mặt
tranh.
Khi tô màu phải có màu đậm,
nhạt. Không nên sử dụng quá
nhiều màu.
+ Vẽ các hình ảnh chính
của lễ hội, ngày Tết và
mùa xuân.
+Các hình phụ nhỏ hơn
hình ảnh chính. Vẽ các
hình ảnh phụ cho bức
tranh thêm sinh động.
+ Màu sắc tươi vui, rực rỡ.
+Vẽ hoạt động chính của
đề tài ở trung tâm bức
tranh. Các hình vẽ phụ ở
trung tâm bức tranh, nhỏ
hơn.
-Học sinh lắng nghe
hướng dẫn.
20’ Hoạt động 3:
Hướng dẫn học
sinh thực hành
-Giáo viên hướng dẫn học sinh vẽ
ra giấy.
-Học sinh thực hành ra giấy
theo hướng dẫn của cô giáo.
Liên hệ quảng cáo

vẽ tranh theo đề tài ngày tết, lễ hội, mùa xuân
Mục tiêu:Học sinh biết cách tìm và sắp xếp hình ảnh chính, phụ trong tranh.Học sinh vẽ tranh về ngày Tết, lễ hội và mùa xuân ở quê hương.Học sinh thêm yêu quê hương đất nước.Chuẩn bị:Giáo viên:+ Sách giáo khoa, sách giáo viên.+ Sưu tầm một số tranh ảnh về ngày Tết, lễ hội và mùa xuân.+ Một số bài vẽ của học sinh trước lớp về đề tài này.+ Tranh về ngày Tết, lễ hội và mùa xuân ở bộ đồ dung dạy học.Học sinh:+ Sách giáo khoa.+ Sưu tầm tranh ảnh về ngày Tết, lễ hội và mùa xuân.+ Giấy vẽ.+ Bút chì, tẩy, màu vẽ.III. Các hoạt động dạy học chủ yếu:Thời gianHoạt độngHoạt động của giáo viênHoạt động của học sinh1’I. Ổn định tổ chức -Giáo viên cho học sinh hát tập thể.-Quản ca bắt nhịp cho cả lớp hát bài: Quê hương tươi đẹp”.II.Dạy bài mới:1.Giới thiệu bài: -Cho học sinh xem đĩa hình về ngày Tết, lễ hội và mùa xuân.-GV giới thiệu bằng lời: “Chúng ta vừa xem xong băng hình nói về ngày Tết, lễ hội và mùa xuân.Các em thấy có đẹp không? Đó cũng là nội dung bài học ngày hôm nay: Vẽ tranh theo chủ đề ngày Tết, lễ hội và mùa xuân”. (Ghi bảng)-Quan sát, xem băng.-Lắng nghe và trả lời câu hỏi.1’35’2.Dạy bài mới:5’Hoạt động 1:Hướng dẫn học sinh tìm hiểu đề tài. (Thảo luận nhóm 4)-Treo 1 số bức tranh đã sưu tầm được để học sinh nhớ lại:+ Không khí của ngày Tết, lế hội và mùa xuân.+ Những hoạt động trong ngày Tết, lễ hội và mùa xuân.+ Những hình ảnh, màu sắc trong lễ hội, ngày tết và mùa xuân.+ Kể về ngày Tết, lễ hội và mùa xuân ở quê em.+ Không khí vào dịp Tết, lễ hội và mùa xuân rất đông vui, nhộn nhịp.+ Hoạt động vui chơi giải trí: ca hát, đấu vật…+Hình ảnh tươi vui, màu sắc sặc sỡ.5’Hoạt động 2: Hướng dẫn học sinh cách vẽ tranh:Bước 1: Hướng dẫn học sinh chọn nội dung, đề tài:Bước 2: Hướng dẫn học sinh chọn các hình ảnh tiêu điểm.Bước 3: Sắp xếp bố cục, hình vẽ.Bước 4: Vẽ màu:-Giáo viên: Theo em, với đề tài này em có thể vẽ những gì?-Gợi ý cho học sinh một số nội dung để vẽ tranh về đề tài ngày Tết, lễ hội và mùa xuân:+ Cảnh vườn hoa, công viên, chợ hoa ngày Tết.+Chuẩn bị cho ngày Tết: trang trí nhà cửa, gói bánh trưng…+Chúc Tết ông bà, cha mẹ…+ Những hoạt động trong dịp tết: rước rồng,múa lân, chọi gà, đâm trâu…-Treo 1 số tranh của học sinh đã sưu tầm được. Cho học sinh nhận xét các bức tranh để nhận ra cách vẽ:+ Nội dung các bức tranh vẽ gì?+ Các hình ảnh phụ như thế nào?+ Màu sắc như thế nào?-Yêu cầu quan sát tranh và trả lời:+ Hình vẽ chính đặt ở đâu? Hình vẽ phụ đặt ở đâu?-Giáo viên nhắc học sinh: Các dáng người phải luôn luôn thay đổi, người và cảnh vật phải ăn khớp với nhau về nội dung.Không nên đưa các hình ảnh xấu vào nội dung.Hướng dẫn học sinh: vẽ màu ở các mảng chính trước, sau đó vẽ màu ở các mảng phụ.Vẽ màu kín trên toàn bộ mặt tranh.Khi tô màu phải có màu đậm, nhạt. Không nên sử dụng quá nhiều màu.-Học sinh suy nghĩ trả lời.+ Vẽ các hình ảnh chính của lễ hội, ngày Tết và mùa xuân.+Các hình phụ nhỏ hơn hình ảnh chính. Vẽ các hình ảnh phụ cho bức tranh thêm sinh động.+ Màu sắc tươi vui, rực rỡ.+Vẽ
Nội dung trích xuất từ tài liệu

Mục tiêu:

Học sinh biết cách tìm và sắp xếp hình ảnh chính, phụ trong tranh.

Học sinh vẽ tranh về ngày Tết, lễ hội và mùa xuân ở quê hương.

Học sinh thêm yêu quê hương đất nước.

Chuẩn bị:

Giáo viên:

+ Sách giáo khoa, sách giáo viên.

+ Sưu tầm một số tranh ảnh về ngày Tết, lễ hội và mùa xuân.

+ Một số bài vẽ của học sinh trước lớp về đề tài này.

+ Tranh về ngày Tết, lễ hội và mùa xuân ở bộ đồ dung dạy học.

Học sinh:

+ Sách giáo khoa.

+ Sưu tầm tranh ảnh về ngày Tết, lễ hội và mùa xuân.

+ Giấy vẽ.

+ Bút chì, tẩy, màu vẽ.

III. Các hoạt động dạy học chủ yếu:

Thời gian

Hoạt động

Hoạt động của giáo viên

Hoạt động của học sinh

1’

I. Ổn định tổ

chức

-Giáo viên cho học sinh hát tập thể.

-Quản ca bắt nhịp cho cả lớp hát bài: Quê hương tươi đẹp”.

II.Dạy bài mới:

1.Giới thiệu bài:

-Cho học sinh xem đĩa hình về ngày Tết, lễ hội và mùa xuân.

-GV giới thiệu bằng lời: “Chúng ta vừa xem xong băng hình nói về ngày Tết, lễ hội và mùa xuân.Các em thấy có đẹp không? Đó cũng là nội dung bài học ngày hôm nay: Vẽ tranh theo chủ đề ngày Tết, lễ hội và mùa xuân”. (Ghi bảng)

-Quan sát, xem băng.

-Lắng nghe và trả lời câu hỏi.

1’

35’

2.Dạy bài mới:

5’

Hoạt động 1:

Hướng dẫn học sinh tìm hiểu đề tài. (Thảo luận nhóm 4)

-Treo 1 số bức tranh đã sưu tầm được để học sinh nhớ lại:

+ Không khí của ngày Tết, lế hội và mùa xuân.

+ Những hoạt động trong ngày Tết, lễ hội và mùa xuân.

+ Những hình ảnh, màu sắc trong lễ hội, ngày tết và mùa xuân.

+ Kể về ngày Tết, lễ hội và mùa xuân ở quê em.

+ Không khí vào dịp Tết, lễ hội và mùa xuân rất đông vui, nhộn nhịp.

+ Hoạt động vui chơi giải trí: ca hát, đấu vật…

+Hình ảnh tươi vui, màu sắc sặc sỡ.

5’

Hoạt động 2: Hướng dẫn học sinh cách vẽ tranh:

Bước 1: Hướng dẫn học sinh chọn nội dung, đề tài:

Bước 2: Hướng dẫn học sinh chọn các hình ảnh tiêu điểm.

Bước 3: Sắp xếp bố cục, hình vẽ.

Bước 4: Vẽ màu:

-Giáo viên: Theo em, với đề tài này em có thể vẽ những gì?

-Gợi ý cho học sinh một số nội dung để vẽ tranh về đề tài ngày Tết, lễ hội và mùa xuân:

+ Cảnh vườn hoa, công viên, chợ hoa ngày Tết.

+Chuẩn bị cho ngày Tết: trang trí nhà cửa, gói bánh trưng…

+Chúc Tết ông bà, cha mẹ…

+ Những hoạt động trong dịp tết: rước rồng,múa lân, chọi gà, đâm trâu…

-Treo 1 số tranh của học sinh đã sưu tầm được. Cho học sinh nhận xét các bức tranh để nhận ra cách vẽ:

+ Nội dung các bức tranh vẽ gì?

+ Các hình ảnh phụ như thế nào?

+ Màu sắc như thế nào?

-Yêu cầu quan sát tranh và trả lời:

+ Hình vẽ chính đặt ở đâu? Hình vẽ phụ đặt ở đâu?

-Giáo viên nhắc học sinh: Các dáng người phải luôn luôn thay đổi, người và cảnh vật phải ăn khớp với nhau về nội dung.

Không nên đưa các hình ảnh xấu vào nội dung.

Hướng dẫn học sinh: vẽ màu ở các mảng chính trước, sau đó vẽ màu ở các mảng phụ.

Vẽ màu kín trên toàn bộ mặt tranh.

Khi tô màu phải có màu đậm, nhạt. Không nên sử dụng quá nhiều màu.

-Học sinh suy nghĩ trả lời.

+ Vẽ các hình ảnh chính của lễ hội, ngày Tết và mùa xuân.

+Các hình phụ nhỏ hơn hình ảnh chính. Vẽ các hình ảnh phụ cho bức tranh thêm sinh động.

+ Màu sắc tươi vui, rực rỡ.

+Vẽ hoạt động chính của đề tài ở trung tâm bức tranh. Các hình vẽ phụ ở trung tâm bức tranh, nhỏ hơn.

-Học sinh lắng nghe hướng dẫn.

20’

Hoạt động 3: Hướng dẫn học sinh thực hành

-Giáo viên hướng dẫn học sinh vẽ ra giấy.

-Học sinh thực hành ra giấy theo hướng dẫn của cô giáo.

4’

Hoạt động 4: Đánh giá kết quả, dặn dò.

-Giáo viên chọn 1 số bài tiêu biểu( cả xấu, cả tốt) treo lên bảng cho học sinh quan sát và nhận xét theo các tiêu chí:

+Bức tranh nào đẹp? Vì sao đẹp?

+Bức tranh nào xấu? Vì sao xấu?

-Giáo viên đánh giá các bài, nhận xét, kết luận và cho điểm.

-Học sinh quan sát và nhận xét bài của bạn.

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 20651     Tải về: 2     Lượt mua: 0    
Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
comments powered by Disqus
Tài liệu liên quan
Văn hay Lớp 4 - Tả cây cối - Tả… Lượt tải: 69 Lượt xem: 168109
16 BÀI VĂN HAY LỚP 2 Lượt tải: 322 Lượt xem: 119514
Có thể bạn quan tâm