Tài liệu

Vật lý Lớp 6 Bài 28-29: Sự sôi

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 5827     Tải về: 2     Lượt mua: 0    
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 7
Tài liệu Vật lý Lớp 6 Bài 28-29: Sự sôi - tài liệu, sách iDoc.VnVật lý Lớp 6 Bài 28-29: Sự sôiNhận biết được sự sôi và các đặc điểm của sự sôi.  Biết tiến hành thí, theo d
Bµi 28- 29: Sù s«i
1
n:Vt lý Lớp 6
i 28-29: Ssôi
I. YÊU CU TRỌNG TÂM:
Nhận biết được sự sôi và các đặc điểm của sự sôi.
Biết tiến hành thí, theoi thí nghiệm và khai thác các sliệu thu được từ
thí nghiệm
II. SỞ VT CHẤT.
9 bộ thí nghiệm mỗi bộ gồm có : 1 giá đỡ thí nghiệm, 1 kẹp vạn năng, 1 kiềng
và lưới kim loại, 1 cốc nước, 1 đèn cồn, 1 nhiệt kế đo tới 110
0
C, 1 đồng h
bấm giây.
III. T CHỨC LỚP:
Nhóm Công việc Công c
1 (14 hc sinh) Làm thí nghiệm 3 bộ thí nghiệm
1 (14 hc sinh) Làm thí nghiệm 3 bộ thí nghiệm
1 (14 hc sinh) Làm thí nghiệm 3 bộ thí nghiệm
IV. TIẾN TRÌNH TIT DẠY:
C HOẠT ĐỘNG THI
GIAN
CÔNG VIỆC
GIÁO VIÊN HC SINH
2’
ổn định lớp Kiểm tra sí số, vị trí các
nhóm
ổn định vị trí các
nhóm
30’
Làm thí nghiệm Nêu yêu cầu. Cách thực
hiện. Phát i liệu. Theo
i giải quyết các
vướng mắc
Lắng nghe. Đọc tài
liệu. Thực hiện công
việc theo hướng dẫn.
Chuẩn bị báo cáo kết
qu.
5’
Thảo luận Gi đại diện từng nhóm
báo cáo kết quả, chiếu
kết quả của học sinh
Báo cáo kết quả
2’
Nhận xét Cho hc sinh ghi kết
qu
Ghi
4’
Làm bài trắc
nghiệm
Phát phiếu kiểm tra Hc sinh làm bài.
Đánh giá, dặn dò Đánh giá kết quả từng Ghi chép
Bµi 28- 29: Sù s«i
2
2’
nhóm. Dặn dò học sinh
Bµi 28- 29: Sù s«i
3
NHÓM 1
1. Nhim vụ:
Làm thí nghiệm theo hướng dẫn
2. ng cụ, tài liệu:
3 b thí nghiệm
3. c hoạt động:
HOẠT ĐỘNG THỜI GIAN
Hot động 1
25’
Lắp thí nghiệm như hình 28.1 (SGK) (giáo viên làm mẫu cho học
sinh 1 ln)
Đổ 100 cm
3
nước vào cc
Bu nhiệt kế không chạm đáy.
1 học sinh theo dõi thời gian, 1 học sinh theo dõi nhiệt độ:
Khi có bọt khí ở đáy bình.
Khi bt khí khỏi đáy đi lên.
Khi bt khí vỡ tung ở mặt thoáng.
Khi nưc đang sôi.
Ghi kết quả:
Hin tượng quan sát được Nhiệt độ
Bắt đầu xuất hiệnc bọt khí ở đáy bình t
0
=
0
C
Các bt khí bắt đầu tách khỏi đáy bình và đi lên mặt
ớc
t
0
=
0
C
Các bt khí lên tới mặt thoáng vỡ tung ra và hơi nước
bay lên (nước sôi)
t
0
=
0
C
Vật lý Lớp 6 Bài 28-29: Sự sôi
Vật lý Lớp 6 Bài 28-29: Sự sôiNhận biết được sự sôi và các đặc điểm của sự sôi.  Biết tiến hành thí, theo dõi thí nghiệm và khai thác các số liệu thu được từ thí nghiệm II. CƠ SỞ VẬT CHẤT. 9 bộ thí nghiệm mỗi bộ gồm có : 1 giá đỡ thí nghiệm, 1 kẹp vạn năng, 1 kiềng và lưới kim loại, 1 cốc nước, 1 đèn cồn, 1 nhiệt kế đo tới 110 0C, 1 đồng hồ bấm giây.
Chia sẻ bởi
Lượt xem: 5827     Tải về: 2     Lượt mua: 0    
Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
comments powered by Disqus
Tài liệu liên quan
Có thể bạn quan tâm
Bài tập môn XỬ LÝ TÍN HIỆU SỐ Lượt tải: 583 Lượt xem: 24788
GIÁO TRÌNH VẬT LÝ ĐẠI CƯƠNG - TẬP 2 -… Lượt tải: 576 Lượt xem: 23477
Công thức vật lý lớp 10 Lượt tải: 185 Lượt xem: 21860