Chia sẻ Download
Tài liệu Vật lý 9 - TỪ TRƯỜNG CỦA ỐNG DÂY CÓ DÒNG ĐIỆN CHẠY QUA
/3 trang
Thành viên idoc2012

Vật lý 9 - TỪ TRƯỜNG CỦA ỐNG DÂY CÓ DÒNG ĐIỆN CHẠY QUA

- 12 tháng trước
897
Báo lỗi

So sánh được từ phổ của ống dây có dòng điện chạy qua với từ phổcủa nam châm thẳng -Vẽ được đường sức từ biểu diễn từ trường của ống dây. -Vận dụng qui tắc nắm tay phải để xác định chiều đường sức từ của ống dây có dòng điện chạy qua khi biết chiều dòng điện.

Nội dung

TỪ TRƯỜNG CỦA ỐNG DÂY CÓ DÒNG ĐIỆN CHẠY QUA

I.Mục tiêu:

-So sánh được từ phổ của ống dây có dòng điện chạy qua với từ phổcủa nam châm thẳng

-Vẽ được đường sức từ biểu diễn từ trường của ống dây.

-Vận dụng qui tắc nắm tay phải để xác định chiều đường sức từ của ống dây có dòng

điện chạy qua khi biết chiều dòng điện.

II.Chuẩn bị:

-1 tấm nhựa có luồn sẵn các vòng dây của một ống dây dẫn.

-1 nguồn điện 3V hoặc 6V ,

-1 ít mạt sắt,

-1 công tắc,

-3 đoạn dây dẫn,

-1 bút dạ.

III.Các hoạt động dạy và học.

*Hoạt động 1: Khởi động ( 5 phút)

5’ a.KT bài cũ:

+ Nêu cách tạo ra từ phổ và đặc điểm từ phổ của nam châm thẳng.

+ Nêu quy ước về chiều đường sức từ.Vẽ và xác định chiều đường sức từ.

b.Tổ chức tình huống:Từ trường của ống dây có dòng điện chạy qua có gì khác

từ trường của thanh nam châm thẳng không?

*Họat động 2:Tạo ra và quan sát từ phổ của ống dây có dòng điện chạy qua

THỜI

GIAN

HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

15’ -HS nhận dụng cụ và các nhóm

TN,quan sát từ phổ tạo thành để

thực hiện C1.

-Đường sức từ của ống dây có dòng

điệnchạy qua có gì khác so với nam

châm thẳng?

GV giao cho HS vẽ đường sức từ

ống dây

-Làm TN theo nhóm. =>trả lời C1.

C1/Khác nhau:Trong lòng ống dây cũng

có đường mạt sắt được sắp xếp gần như

song song

với nhau.

C2/Đường sức từ ở trong ra ngoài ống

dây tạo thành những đường cong khép

kín.

HS đặt kim nam châm ->vẽ mũi tên chỉ

chiều đường sức từ ở ngoài,trong ống

dây.

=>thực hiện C2.

-Hướng dẫn HS dùng kim nam

châm đặt nốitiếp nhau trên 1 trong

các đường sứctừ.

-Cho HS trao đổi nhóm trả lời C3.

=> HS trả lời C3.

*Hoạt động 3: Rút ra kết luận về từ trường của ống dây

5’ -Từ TN rút ra được những kết luận

gì về

từ phổ,đường sức từ và chiều của

đường

sức từ ở hai đầu ống dây?

-HS thảo luận và rút ra kết luận.

Kết luận: Phần từ phổ bên ngoài ống

dây có dòng điện chạy qua rất giống từ

phổ ở bên ngoài thanh nam châm.

*Hoạt động 4: Quy tắc nắm tay phải (10 phút)

-Từ trường do dòng điện sinh ra,vậy

chiều đường sức từ có phụ

-HS dự đoán: Khi đổi chiều dòng điện

qua ống dây thì chiều đường sức từ ở

Đơn vị chủ quản: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ THIÊN THI
Địa chỉ: 41-43 Trần Cao Văn, P6, Q3, HCM
giấy phép MXH: 102/GXN - TTĐT