Tài liệu

Vật lý 9 - TỪ TRƯỜNG CỦA ỐNG DÂY CÓ DÒNG ĐIỆN CHẠY QUA

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 613     Tải về: 0     Lượt mua: 0     Định dạng:  
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 3
Tài liệu Vật lý 9 - TỪ TRƯỜNG CỦA ỐNG DÂY CÓ DÒNG ĐIỆN CHẠY QUA - tài liệu, sách iDoc.VnVật lý 9 - TỪ TRƯỜNG CỦA ỐNG DÂY CÓ DÒNG ĐIỆN CHẠY QUA,So sánh được từ phổ của ống dây có dòng điện chạy qua với từ phổcủa nam châm thẳng -Vẽ được đường sức từ biểu diễn từ…
background image

 

  

  

 

TỪ TRƯỜNG CỦA ỐNG DÂY CÓ DÒNG ĐIỆN CHẠY QUA 

 

I.Mục tiêu: 

-So sánh được từ phổ của ống dây có dòng điện chạy qua với từ phổcủa nam châm thẳng 

-Vẽ được đường sức từ biểu diễn từ trường của ống dây. 

-Vận dụng qui tắc nắm tay phải để xác định chiều đường sức từ của ống dây có dòng 

điện chạy qua khi biết chiều dòng điện. 

II.Chuẩn bị: 

-1 tấm nhựa có luồn sẵn các vòng dây của một ống dây dẫn. 

-1 nguồn điện 3V hoặc 6V , 

-1 ít mạt sắt, 

-1 công tắc, 

-3 đoạn dây dẫn, 

-1 bút dạ. 

III.Các hoạt động dạy và học

*Hoạt động 1Khởi động ( 5 phút) 

5’ 

a.KT bài cũ:  

 + Nêu cách tạo ra từ phổ và đặc điểm từ phổ của nam châm thẳng. 

 + Nêu quy ước về chiều đường sức từ.Vẽ và xác định chiều đường sức từ. 

b.Tổ chức tình huống:Từ trường của ống dây có dòng điện chạy qua có gì khác 

background image

 

  

  

 

từ trường của thanh nam châm thẳng không? 

 

 

*Họat động 2:Tạo ra và quan sát từ phổ của ống dây có dòng điện chạy qua 

THỜI 

GIAN 

HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN 

HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH 

15’ 

-HS nhận dụng cụ và các nhóm 

TN,quan sát từ phổ tạo thành để 

thực hiện C1. 

-Đường sức từ của ống dây có dòng 

điệnchạy qua có gì khác so với nam 

châm thẳng? 

 

 

 

 

 

 

GV giao cho HS vẽ đường sức từ 

ống dây                  

-Làm TN theo nhóm. =>trả lời C1. 

C1/Khác nhau:Trong lòng ống dây cũng 

có đường mạt sắt được sắp xếp gần như 

song song  

với nhau. 

 

C2/Đường sức từ ở trong ra ngoài ống 

dây tạo thành những đường cong khép 

kín. 

HS đặt kim nam châm ->vẽ mũi tên chỉ 

chiều đường sức từ ở ngoài,trong ống 

dây.  

background image

 

  

  

 

=>thực hiện C2. 

-Hướng dẫn HS dùng kim nam 

châm đặt nốitiếp nhau trên 1 trong 

các đường sứctừ.  

-Cho HS trao đổi nhóm trả lời C3.    

=> HS trả lời C3. 

 

 

 

 

*Hoạt động 3: Rút ra kết luận về từ trường của ống dây  

5’ 

-Từ TN rút ra được những kết luận 

gì về          

từ phổ,đường sức từ và chiều của 

đường  

sức từ ở hai đầu ống dây? 

 

-HS thảo luận và rút ra kết luận. 

Kết luận: Phần từ phổ bên ngoài ống 

dây có dòng điện chạy qua rất giống từ 

phổ ở bên ngoài thanh nam châm. 

 

 

*Hoạt động 4: Quy tắc nắm tay phải (10 phút) 

 

-Từ trường do dòng điện sinh ra,vậy 

chiều        đường sức từ có phụ 

-HS dự đoán: Khi đổi chiều dòng điện 

qua ống dây thì chiều đường sức từ ở 

Vật lý 9 - TỪ TRƯỜNG CỦA ỐNG DÂY CÓ DÒNG ĐIỆN CHẠY QUA

So sánh được từ phổ của ống dây có dòng điện chạy qua với từ phổcủa nam châm thẳng -Vẽ được đường sức từ biểu diễn từ trường của ống dây. -Vận dụng qui tắc nắm tay phải để xác định chiều đường sức từ của ống dây có dòng điện chạy qua khi biết chiều dòng điện.

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 613     Tải về: 0     Lượt mua: 0     Định dạng:  
Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
Tài liệu liên quan
Có thể bạn quan tâm
Bài tập môn XỬ LÝ TÍN HIỆU SỐ Lượt tải: 455 Lượt xem: 19265
Công thức vật lý lớp 10 Lượt tải: 140 Lượt xem: 15574
Tổng kết lý thuyết vật lý 12 Lượt tải: 239 Lượt xem: 15375