Tài liệu

Vật lý 7 - THỰC HÀNH: ĐO CƯỜNG ĐỘ DÒNG ĐIỆN VÀ HIỆU ĐIỆN THẾ ĐỐI VỚI ĐOẠN MẠCH NỐI TIẾP

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 15839     Tải về: 6     Lượt mua: 0     Định dạng:  
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 4
Tài liệu Vật lý 7 - THỰC HÀNH: ĐO CƯỜNG ĐỘ DÒNG ĐIỆN VÀ HIỆU ĐIỆN THẾ ĐỐI VỚI ĐOẠN MẠCH NỐI TIẾP - tài liệu, sách iDoc.VnVật lý 7 - THỰC HÀNH: ĐO CƯỜNG ĐỘ DÒNG ĐIỆN VÀ HIỆU ĐIỆN THẾ ĐỐI VỚI ĐOẠN MẠCH NỐI TIẾP,Kiến thức: Biết mắc nối tiếp 2 bóng đèn Thực hành đo và phát hiện được quy luật về cường độ dòng điện và hiệu điện thế trong…
background image

THỰC HÀNH: 

ĐO C

 ƯỜNG ĐỘ DÒNG ĐIỆN  VÀ HIỆU ĐIỆN THẾ 

ĐỐ

I VỚI ĐOẠN MẠCH NỐI TIẾP 

 

 

I/ Mục tiêu  

 

1) Kiến thức: Biết mắc nối tiếp 2 bóng đèn  

                              Thực hành đo và phát hiện được quy luật về cường độ dòng 

điện và hiệu điện thế  trong mạch điện mắc nối tiếp hai bóng đèn.  

 

2) Kĩ năng: Thực hành mắc nối tiếp 2 bóng đèn  

 

3) Thái độ

: Tạo hứng thú học tập bộ môn  

II/ Chuẩn bị  

 

1) Giáo viên: Bài giảng 

 

2) Học sinh: Xem trước nội dung thực hành 

III/ Phương pháp dạ

y học: 

 

Vấn đáp đàm thoại, thuyết trình, trực quan 

IV/ Tiến trình  

 

1) Ổn định tổ chức: ổn định hs ngồi đúng vị trí  

 

2) Kiểm tra bài cũ : 

    Giáo viên kiểm tra sự chuẩn bị của hs, ở mục I  

 

* Học sinh 1  

       

 a/ … ampe kế , … ampe ; … A ; mắc nối tiếp; … dương … 9đ ) 

background image

 

* Học sinh 2  

      

b/ … vôn kế ; … vôn … ; v; … song song ; … dương …   9đ ) 

 

3) Giảng bài mới: 

 

Hoạt động 1: Mắc nối tiếp 2 bóng đèn  

          - Gv yêu cầu hs quan sát h27.1a 

và 27.1b để nhận biết hai bóng đèn 

được mắc nối tiếp và trả lời c1 ( ampe 

kế , công tắc trong mạch điện này được 

mắc nối tiếp với các bộ phận khác )  

         - Yêu cầu học sinh  vẽ sơ đồ mạch 

điện này vào bảng báo cáo  

Hoạt động 2: Đo cường độ dòng điện 

đố

i với đoạn mạch nối tiếp  

           + Cho hs tìm hiểu cách mắc 

ampe kế vào mạch điện 

        * Giáo viên ghi nhận xét cho học 

sinh cả lớp ghi vào tập  

 Hoạt động 3: Đo hiệu điện thế đối 

với đoạn mạch nối tiếp  

        + Cho học sinh quan sát cách mắc 

I/ Mắc nối tiếp 2 bóng đèn  

 

 

 

 

 

 

 

II/ Đo cường độ

 dòng điện đối với 

đoạ

n mạch nối tiếp  

               

      Nhận xét : … bằng nhau ….. 

        I1 = I2 = I3 

 

III/ Đo hđt đố

i với đđoạnđmạch nối 

tiếp  

 

background image

vôn kế vào mạch điện 

        * Giáo viên ghi nhận xét lên bảng 

học sinh ghi vào tập 

 

 

 

 

Nhận xét : … tổng….  

U13 = U12 + U23  

 

 

 

 

 

 

 

 

4) Củng cố và luyện tập: 

 

 - Nêu lại các quy luật về cđdđ và hđt đối với đoạn mạch điện nối tiếp ( nêu lại 

2 nhận xét) 

 

 

 

 

 

 

+ Trong đoạn mạch nối tiếp , dòng điện có 

cường độ bằng nhau tại các vị trí khác nhau của mạch I1 = I2 = I3  

 

 

 

+ Đối với đoạn mạch gồm hai đèn mắc nối tiếp hđt giữa hai đầu 

đoạn mạch bằng tổng các hđt trên mỗi đèn  

 

5) Hướ

ng dẫn học sinh tự học ở nhà: 

 

- Chuẩn bị mẫu báo cáo bài sau trả bài phần 1  

   - Làm bài tập trong sbt  

V/ Rút kinh nghiệm: 

Liên hệ quảng cáo

Vật lý 7 - THỰC HÀNH: ĐO CƯỜNG ĐỘ DÒNG ĐIỆN VÀ HIỆU ĐIỆN THẾ ĐỐI VỚI ĐOẠN MẠCH NỐI TIẾP

Kiến thức: Biết mắc nối tiếp 2 bóng đèn Thực hành đo và phát hiện được quy luật về cường độ dòng điện và hiệu điện thế trong mạch điện mắc nối tiếp hai bóng đèn. 2) Kĩ năng: Thực hành mắc nối tiếp 2 bóng đèn 3) Thái độ: Tạo hứng thú học tập bộ môn.

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 15839     Tải về: 6     Lượt mua: 0     Định dạng:  
Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
Tài liệu liên quan
Có thể bạn quan tâm
Bài tập môn XỬ LÝ TÍN HIỆU SỐ Lượt tải: 468 Lượt xem: 19854
Tổng kết lý thuyết vật lý 12 Lượt tải: 259 Lượt xem: 16576
Công thức vật lý lớp 10 Lượt tải: 142 Lượt xem: 16165