Tài liệu

Vật lý 7 - THỰC HÀNH: ĐO CƯỜNG ĐỘ DÒNG ĐIỆN VÀ HIỆU ĐIỆN THẾ ĐỐI VỚI ĐOẠN MẠCH NỐI TIẾP

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 20432     Tải về: 11     Lượt mua: 0    
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 4
Tài liệu Vật lý 7 - THỰC HÀNH: ĐO CƯỜNG ĐỘ DÒNG ĐIỆN VÀ HIỆU ĐIỆN THẾ ĐỐI VỚI ĐOẠN MẠCH NỐI TIẾP - tài liệu, sách iDoc.VnKiến thức: Biết mắc nối tiếp 2 bóng đèn Thực hành đo và phát hiện được quy luật về cường độ dòng điện và hi
THC HÀNH:
ĐO C ƯỜNG ĐỘ DÒNG ĐIN VÀ HIU ĐIỆN TH
ĐỐI VỚI ĐOẠN MCH NI TIP
I/ Mc tiêu
1) Kiến thc: Biết mc ni tiếp 2 bóng đèn
Thc hành đo và phát hiện được quy lut v cường độ dòng
điện và hiệu đin thế trong mạch điện mc ni tiếp hai bóng đèn.
2) Kĩ năng: Thc hành mc ni tiếp 2 bóng đèn
3) Thái độ: To hng thú hc tp b môn
II/ Chun b
1) Giáo viên:i ging
2) Hc sinh: Xem trước ni dung thc hành
III/ Phương pháp dạy hc:
Vấn đáp đàm thoại, thuyết trình, trc quan
IV/ Tiến trình
1) Ổn định t chc: ổn định hs ngồi đúng vị trí
2) Kim tra bài cũ :
Giáo viên kim tra s chun b ca hs, mc I
* Hc sinh 1
a/ … ampe kế , … ampe ; … A ; mc ni tiếp; … dương … 9đ )
* Hc sinh 2
b/ … vôn kế ; … vôn … ; v; song song ; … dương … 9đ )
3) Ging bài mi:
Hoạt động 1: Mc ni tiếp 2 bóng đèn
- Gv yêu cu hs quan sát h27.1a
27.1b để nhn biết hai bóng đèn
đưc mc ni tiếp tr li c
1
( ampe
kế , công tc trong mch điện này được
mc ni tiếp vi các b phn khác )
- Yêu cu hc sinh vẽ sơ đồ mch
điện này vào bng báo cáo
Hoạt động 2: Đo cường động điện
đối với đoạn mch ni tiếp
+ Cho hs tìm hiu cách mc
ampe kế vào mạch đin
* Giáo viên ghi nhn xét cho hc
sinh c lp ghi vào tp
Hoạt động 3: Đo hiệu điện thế đối
với đoạn mch ni tiếp
+ Cho hc sinh quan t cách mc
I/ Mc ni tiếp 2 bóng đèn
II/ Đo cường độ dòng điện đối vi
đoạn mch ni tiếp
Nhn t : … bng nhau …..
I
1
= I
2
= I
3
III/ Đo hđt đối với đđoạnđmch ni
tiếp
vôn kếo mạch điện
* Giáo viên ghi nhn xét lên bng
hc sinh ghi vào tp
Nhn xét : tng….
U
13
= U
12
+ U
23
4) Cng c luyn tp:
- Nêu li các quy lut vcđdđ và t đối với đoạn mch đin ni tiếp ( nêu li
2 nhn xét)
+ Trong đoạn mch ni tiếp , dòng đin
ng độ bng nhau ti các v trí khác nhau ca mch I
1
= I
2
= I
3
+ Đối với đoạn mch gồm hai đèn mc ni tiếp hđt giữa hai đầu
đoạn mch bng tổng các t trên mi đèn
5) Hưng dn hc sinh t hc nhà:
- Chun b mu báo cáo bài sau tr bài phn 1
- Làm bài tp trong sbt
V/ Rút kinh nghim:
Vật lý 7 - THỰC HÀNH: ĐO CƯỜNG ĐỘ DÒNG ĐIỆN VÀ HIỆU ĐIỆN THẾ ĐỐI VỚI ĐOẠN MẠCH NỐI TIẾP
Kiến thức: Biết mắc nối tiếp 2 bóng đèn Thực hành đo và phát hiện được quy luật về cường độ dòng điện và hiệu điện thế trong mạch điện mắc nối tiếp hai bóng đèn. 2) Kĩ năng: Thực hành mắc nối tiếp 2 bóng đèn 3) Thái độ: Tạo hứng thú học tập bộ môn.
Nội dung trích xuất từ tài liệu
Microsoft Word - Vat ly 7 - 31

THỰC HÀNH:

ĐO C ƯỜNG ĐỘ DÒNG ĐIỆN VÀ HIỆU ĐIỆN THẾ

ĐỐI VỚI ĐOẠN MẠCH NỐI TIẾP

I/ Mục tiêu

1) Kiến thức: Biết mắc nối tiếp 2 bóng đèn

Thực hành đo và phát hiện được quy luật về cường độ dòng

điện và hiệu điện thế trong mạch điện mắc nối tiếp hai bóng đèn.

2) Kĩ năng: Thực hành mắc nối tiếp 2 bóng đèn

3) Thái độ: Tạo hứng thú học tập bộ môn

II/ Chuẩn bị

1) Giáo viên: Bài giảng

2) Học sinh: Xem trước nội dung thực hành

III/ Phương pháp dạy học:

Vấn đáp đàm thoại, thuyết trình, trực quan

IV/ Tiến trình

1) Ổn định tổ chức: ổn định hs ngồi đúng vị trí

2) Kiểm tra bài cũ :

Giáo viên kiểm tra sự chuẩn bị của hs, ở mục I

* Học sinh 1

a/ … ampe kế , … ampe ; … A ; mắc nối tiếp; … dương … 9đ )

* Học sinh 2

b/ … vôn kế ; … vôn … ; v; … song song ; … dương … 9đ )

3) Giảng bài mới:

Hoạt động 1: Mắc nối tiếp 2 bóng đèn

- Gv yêu cầu hs quan sát h27.1a

và 27.1b để nhận biết hai bóng đèn

được mắc nối tiếp và trả lời c1 ( ampe

kế , công tắc trong mạch điện này được

mắc nối tiếp với các bộ phận khác )

- Yêu cầu học sinh vẽ sơ đồ mạch

điện này vào bảng báo cáo

Hoạt động 2: Đo cường độ dòng điện

đối với đoạn mạch nối tiếp

+ Cho hs tìm hiểu cách mắc

ampe kế vào mạch điện

* Giáo viên ghi nhận xét cho học

sinh cả lớp ghi vào tập

Hoạt động 3: Đo hiệu điện thế đối

với đoạn mạch nối tiếp

+ Cho học sinh quan sát cách mắc

I/ Mắc nối tiếp 2 bóng đèn

II/ Đo cường độ dòng điện đối với

đoạn mạch nối tiếp

Nhận xét : … bằng nhau …..

I1 = I2 = I3

III/ Đo hđt đối với đđoạnđmạch nối

tiếp

vôn kế vào mạch điện

* Giáo viên ghi nhận xét lên bảng

học sinh ghi vào tập

Nhận xét : … tổng….

U13 = U12 + U23

4) Củng cố và luyện tập:

- Nêu lại các quy luật về cđdđ và hđt đối với đoạn mạch điện nối tiếp ( nêu lại

2 nhận xét)

+ Trong đoạn mạch nối tiếp , dòng điện có

cường độ bằng nhau tại các vị trí khác nhau của mạch I1 = I2 = I3

+ Đối với đoạn mạch gồm hai đèn mắc nối tiếp hđt giữa hai đầu

đoạn mạch bằng tổng các hđt trên mỗi đèn

5) Hướng dẫn học sinh tự học ở nhà:

- Chuẩn bị mẫu báo cáo bài sau trả bài phần 1

- Làm bài tập trong sbt

V/ Rút kinh nghiệm:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
comments powered by Disqus
Tài liệu liên quan
Có thể bạn quan tâm
Bài tập môn XỬ LÝ TÍN HIỆU SỐ Lượt tải: 583 Lượt xem: 24788
GIÁO TRÌNH VẬT LÝ ĐẠI CƯƠNG - TẬP 2 -… Lượt tải: 576 Lượt xem: 23477
Công thức vật lý lớp 10 Lượt tải: 185 Lượt xem: 21860