Thành viên idoc2012

Vật lý 7 - THỰC HÀNH: ĐO CƯỜNG ĐỘ DÒNG ĐIỆN VÀ HIỆU ĐIỆN THẾ ĐỐI VỚI ĐOẠN MẠCH NỐI TIẾP

- 12 tháng trước
Chia sẻ
/4 trang
Tải xuống
Thành viên idoc2012

Vật lý 7 - THỰC HÀNH: ĐO CƯỜNG ĐỘ DÒNG ĐIỆN VÀ HIỆU ĐIỆN THẾ ĐỐI VỚI ĐOẠN MẠCH NỐI TIẾP

- 12 tháng trước
20,684
Báo lỗi

Kiến thức: Biết mắc nối tiếp 2 bóng đèn Thực hành đo và phát hiện được quy luật về cường độ dòng điện và hiệu điện thế trong mạch điện mắc nối tiếp hai bóng đèn. 2) Kĩ năng: Thực hành mắc nối tiếp 2 bóng đèn 3) Thái độ: Tạo hứng thú học tập bộ môn.

Nội dung
Microsoft Word - Vat ly 7 - 31

THỰC HÀNH:

ĐO C ƯỜNG ĐỘ DÒNG ĐIỆN VÀ HIỆU ĐIỆN THẾ

ĐỐI VỚI ĐOẠN MẠCH NỐI TIẾP

I/ Mục tiêu

1) Kiến thức: Biết mắc nối tiếp 2 bóng đèn

Thực hành đo và phát hiện được quy luật về cường độ dòng

điện và hiệu điện thế trong mạch điện mắc nối tiếp hai bóng đèn.

2) Kĩ năng: Thực hành mắc nối tiếp 2 bóng đèn

3) Thái độ: Tạo hứng thú học tập bộ môn

II/ Chuẩn bị

1) Giáo viên: Bài giảng

2) Học sinh: Xem trước nội dung thực hành

III/ Phương pháp dạy học:

Vấn đáp đàm thoại, thuyết trình, trực quan

IV/ Tiến trình

1) Ổn định tổ chức: ổn định hs ngồi đúng vị trí

2) Kiểm tra bài cũ :

Giáo viên kiểm tra sự chuẩn bị của hs, ở mục I

* Học sinh 1

a/ … ampe kế , … ampe ; … A ; mắc nối tiếp; … dương … 9đ )

* Học sinh 2

b/ … vôn kế ; … vôn … ; v; … song song ; … dương … 9đ )

3) Giảng bài mới:

Hoạt động 1: Mắc nối tiếp 2 bóng đèn

- Gv yêu cầu hs quan sát h27.1a

và 27.1b để nhận biết hai bóng đèn

được mắc nối tiếp và trả lời c1 ( ampe

kế , công tắc trong mạch điện này được

mắc nối tiếp với các bộ phận khác )

- Yêu cầu học sinh vẽ sơ đồ mạch

điện này vào bảng báo cáo

Hoạt động 2: Đo cường độ dòng điện

đối với đoạn mạch nối tiếp

+ Cho hs tìm hiểu cách mắc

ampe kế vào mạch điện

* Giáo viên ghi nhận xét cho học

sinh cả lớp ghi vào tập

Hoạt động 3: Đo hiệu điện thế đối

với đoạn mạch nối tiếp

+ Cho học sinh quan sát cách mắc

I/ Mắc nối tiếp 2 bóng đèn

II/ Đo cường độ dòng điện đối với

đoạn mạch nối tiếp

Nhận xét : … bằng nhau …..

I1 = I2 = I3

III/ Đo hđt đối với đđoạnđmạch nối

tiếp

vôn kế vào mạch điện

* Giáo viên ghi nhận xét lên bảng

học sinh ghi vào tập

Nhận xét : … tổng….

U13 = U12 + U23

4) Củng cố và luyện tập:

- Nêu lại các quy luật về cđdđ và hđt đối với đoạn mạch điện nối tiếp ( nêu lại

2 nhận xét)

+ Trong đoạn mạch nối tiếp , dòng điện có

cường độ bằng nhau tại các vị trí khác nhau của mạch I1 = I2 = I3

+ Đối với đoạn mạch gồm hai đèn mắc nối tiếp hđt giữa hai đầu

đoạn mạch bằng tổng các hđt trên mỗi đèn

5) Hướng dẫn học sinh tự học ở nhà:

- Chuẩn bị mẫu báo cáo bài sau trả bài phần 1

- Làm bài tập trong sbt

V/ Rút kinh nghiệm:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Đơn vị chủ quản: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ THIÊN THI
372/10 Điện Biên Phủ, Phường 17, Q.Bình Thạnh, HCM
giấy phép MXH: 102/GXN - TTĐT
Lên đầu trang