Tài liệu

Vật lý 7 - THỰC HÀNH: ĐO CƯỜNG ĐỘ DÒNG ĐIỆN VÀ HIỆU ĐIỆN THẾ ĐỐI VỚI ĐOẠN MẠCH NỐI TIẾP

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 20199     Tải về: 10     Lượt mua: 0     Định dạng:  
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 4
Tài liệu Vật lý 7 - THỰC HÀNH: ĐO CƯỜNG ĐỘ DÒNG ĐIỆN VÀ HIỆU ĐIỆN THẾ ĐỐI VỚI ĐOẠN MẠCH NỐI TIẾP - tài liệu, sách iDoc.VnVật lý 7 - THỰC HÀNH: ĐO CƯỜNG ĐỘ DÒNG ĐIỆN VÀ HIỆU ĐIỆN THẾ ĐỐI VỚI ĐOẠN MẠCH NỐI TIẾP,Kiến thức: Biết mắc nối tiếp 2 bóng đèn Thực hành đo và phát hiện được quy luật về cường độ dòng điện và hiệu điện thế trong…
THC HÀNH:
ĐO C ƯỜNG ĐỘ DÒNG ĐIN VÀ HIU ĐIỆN TH
ĐỐI VỚI ĐOẠN MCH NI TIP
I/ Mc tiêu
1) Kiến thc: Biết mc ni tiếp 2 bóng đèn
Thc hành đo và phát hiện được quy lut v cường độ dòng
điện và hiệu đin thế trong mạch điện mc ni tiếp hai bóng đèn.
2) Kĩ năng: Thc hành mc ni tiếp 2 bóng đèn
3) Thái độ: To hng thú hc tp b môn
II/ Chun b
1) Giáo viên:i ging
2) Hc sinh: Xem trước ni dung thc hành
III/ Phương pháp dạy hc:
Vấn đáp đàm thoại, thuyết trình, trc quan
IV/ Tiến trình
1) Ổn định t chc: ổn định hs ngồi đúng vị trí
2) Kim tra bài cũ :
Giáo viên kim tra s chun b ca hs, mc I
* Hc sinh 1
a/ … ampe kế , … ampe ; … A ; mc ni tiếp; … dương … 9đ )
* Hc sinh 2
b/ … vôn kế ; … vôn … ; v; song song ; … dương … 9đ )
3) Ging bài mi:
Hoạt động 1: Mc ni tiếp 2 bóng đèn
- Gv yêu cu hs quan sát h27.1a
27.1b để nhn biết hai bóng đèn
đưc mc ni tiếp tr li c
1
( ampe
kế , công tc trong mch điện này được
mc ni tiếp vi các b phn khác )
- Yêu cu hc sinh vẽ sơ đồ mch
điện này vào bng báo cáo
Hoạt động 2: Đo cường động điện
đối với đoạn mch ni tiếp
+ Cho hs tìm hiu cách mc
ampe kế vào mạch đin
* Giáo viên ghi nhn xét cho hc
sinh c lp ghi vào tp
Hoạt động 3: Đo hiệu điện thế đối
với đoạn mch ni tiếp
+ Cho hc sinh quan t cách mc
I/ Mc ni tiếp 2 bóng đèn
II/ Đo cường độ dòng điện đối vi
đoạn mch ni tiếp
Nhn t : … bng nhau …..
I
1
= I
2
= I
3
III/ Đo hđt đối với đđoạnđmch ni
tiếp
Liên hệ quảng cáo

vôn kếo mạch điện
* Giáo viên ghi nhn xét lên bng
hc sinh ghi vào tp
Nhn xét : tng….
U
13
= U
12
+ U
23
4) Cng c luyn tp:
- Nêu li các quy lut vcđdđ và t đối với đoạn mch đin ni tiếp ( nêu li
2 nhn xét)
+ Trong đoạn mch ni tiếp , dòng đin
ng độ bng nhau ti các v trí khác nhau ca mch I
1
= I
2
= I
3
+ Đối với đoạn mch gồm hai đèn mc ni tiếp hđt giữa hai đầu
đoạn mch bng tổng các t trên mi đèn
5) Hưng dn hc sinh t hc nhà:
- Chun b mu báo cáo bài sau tr bài phn 1
- Làm bài tp trong sbt
V/ Rút kinh nghim:
Liên hệ quảng cáo

Vật lý 7 - THỰC HÀNH: ĐO CƯỜNG ĐỘ DÒNG ĐIỆN VÀ HIỆU ĐIỆN THẾ ĐỐI VỚI ĐOẠN MẠCH NỐI TIẾP

Kiến thức: Biết mắc nối tiếp 2 bóng đèn Thực hành đo và phát hiện được quy luật về cường độ dòng điện và hiệu điện thế trong mạch điện mắc nối tiếp hai bóng đèn. 2) Kĩ năng: Thực hành mắc nối tiếp 2 bóng đèn 3) Thái độ: Tạo hứng thú học tập bộ môn.

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 20199     Tải về: 10     Lượt mua: 0     Định dạng:  
Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
comments powered by Disqus
Tài liệu liên quan
Có thể bạn quan tâm
Bài tập môn XỬ LÝ TÍN HIỆU SỐ Lượt tải: 563 Lượt xem: 24307
GIÁO TRÌNH VẬT LÝ ĐẠI CƯƠNG - TẬP 2 -… Lượt tải: 519 Lượt xem: 22487
Công thức vật lý lớp 10 Lượt tải: 164 Lượt xem: 20874