Tài liệu

Vật lý 6 Thực hành đo nhiệt độ

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 5230     Tải về: 6     Lượt mua: 0    
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 7
Tài liệu Vật lý 6 Thực hành đo nhiệt độ - tài liệu, sách iDoc.VnVật lý 6 Thực hành đo nhiệt độHọc sinh biết đo nhioệt độ cơ thể bằng nhiệt kế y tế.  Biết theo dõi sự thay đ
Thùc hµnh ®o nhiÖt ®é
1
n:Vt lý Lớp6
Thực hành đo nhiệt độ
I. YÊU CẦU TRỌNG TÂM:
Học sinh biết đo nhioệt độ cơ thể bằng nhiệt kế y tế.
Biết theo dõi sthay đổi nhiệt độ theo thời gian.
Biết vẽ đồ thị biểu diễn sự thay đổi đó.
thái độ trung thực, tỉ mỉ, cẩn thận và chính xác trong việc tiến hành thí
nghiệm và viết báo cáo.
II. SỞ VẬT CHẤT.
1) Chun bị cho mỗi nhóm:
Mt giá đỡ có kẹp. Một nhiệt kế dầu. Một đèn cồn. Một lưới sắt. Một cốc
thuỷ tinh chịu nhiệt. Một đồng hồ. Một phiếu học tập. Bông y tế.
2) Chun bị cho mỗi cá nhân học sinh:
Mt nhiệt kế y tế. Giấy kô vẽ đồ thị.
III. T CHỨC LỚP:
Nhóm Công việc Công c
Thí nghiệm Quan sát ghi lại sự thay đổi nhiệt độ
trong khi đun nước và vđồ thị
Bthí nghiệm, giấy
kẻ ô.
Máy tính Ghi li sthay đổi nhiệt độ khi đun
ớc, vđồ th
Máy tính, chương
trình Crocodile
Chemistry
IV. TIẾN TRÌNH TIT DẠY:
C HOẠT ĐỘNG TH
I
GIA
N
CÔNG VIỆC
GIÁO VIÊN HC SINH
2’
Ổn định tổ
chc
Kiểm tra sĩ số vị trí
nhóm
Ổn định nhóm
10’
Tìm hiểu nhiệt
kế y tế và cách đo
nhiệt độ cơ thể
ớng dẫn học sinh
quan sát nhiệt kế đo
nhiệt độ cơ thể
Cá nhân quan sát nhiệt
kế và điền vào từ C1 đến
C5. Sau đó tự đo nhiệt độ
Thùc hµnh ®o nhiÖt ®é
2
thể mình, điền vào
bảng kết quả nhiệt độ của
mình và của bạn.
15’
Tìm hiểu s
thay đổi nhiệt độ
khi đun nước
ớng dẫn học sinh
tìm hiu nhiệt kế dầu,
cách lp dụng cụ thí
nghiệm và tiến hành thí
nghiệm.ớng dẫn
nhóm máy tính sử dụng
phần mềm
nhân tìm hiểu nhiệt kế
dầu, điền vào từ C6 đến
C9. Nhóm lắp dụng cụ,
tiến hành đun. Cá nhân
c sau 1’ ghi lại nhiệt đ
vào bảng
10’
Vẽ đồ thị Phát giy kẻ ô,
hướng dẫn học sinh
cách vẽ.
Cá nhân vẽ đồ thị biểu
diễn sự thay đổi nhiệt đ
của nước khi đun theo
ớng dẫn của giáo viên.
5’
Làm bài tập
trắc nghiệm
Phát phiếu trắc
nghiệm
Cá nhân làm bài tập
trắc nghiệm vào phiếu
3’
Đánh giá , dặn
Kiểm tra đánh giá
kết quả thí nghiệm của
học sinh và rút kinh
nghiệm
Lắng nghe, đánh giá
nhóm bạn, ghi chép.
Thùc hµnh ®o nhiÖt ®é
3
MẪU BÁO CÁO
H và tên học sinh:........................................................................................
............................
Lớp: ..............................................................................................................
1) Quan sát nhiệt kế y tế và đin vào chtrống trongc câu sau:
a) Nhit độ thấp nhất ghi trên nhiệt kế: .................
b) Nhiệt độ cao nhất ghi trên nhiệt kế: .................
c) Phạm vi đo của nhiệt kế : từ ........... đến ..............
d) Độ chia nhỏ nhất của nhiệt kế : .....................
e) Nhit độ được ghi màu đỏ : ............................
2) Đo nhiệt độ cơ thể ngưi.
Làm các bước đo nhiệt độ cơ thể theo hướng dẫn của giáo viên ri điền kết
quả vào bảng:
Người Bản thân Bạn
............
Bạn
............
Bạn
............
Bạn
............
Nhiệt độ ............ ............ ............ ............ ............
3) Quan sát nhiệt kế dầu và điền vào chtrống trong các câu sau:
a) Nhit độ thấp nhất ghi trên nhiệt kế: .................
b) Nhiệt độ cao nhất ghi trên nhiệt kế: .................
c) Phạm vi đo của nhiệt kế : từ ........... đến ..............
d) Độ chia nhỏ nhất của nhiệt kế : .....................
4) Quan sát sự thay đổi nhiệt độ của nước khi đun rồi điền vào bảng kết
quả và v đồ thị.
Vật lý 6 Thực hành đo nhiệt độ
Vật lý 6 Thực hành đo nhiệt độHọc sinh biết đo nhioệt độ cơ thể bằng nhiệt kế y tế.  Biết theo dõi sự thay đổi nhiệt độ theo thời gian.  Biết vẽ đồ thị biểu diễn sự thay đổi đó.  Có thái độ trung thực, tỉ mỉ, cẩn thận và chính xác trong việc tiến hành thí nghiệm và viết báo cáo.
Chia sẻ bởi
Lượt xem: 5230     Tải về: 6     Lượt mua: 0    
Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
comments powered by Disqus
Tài liệu liên quan
Có thể bạn quan tâm