Tài liệu

Vật lý 11 chương trình chuẩn: Bài 13. DÒNG ĐIỆN TRONG KIM LOẠI

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 1800     Tải về: 2     Lượt mua: 0     Định dạng:  
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 12
Tài liệu Vật lý 11 chương trình chuẩn: Bài 13. DÒNG ĐIỆN TRONG KIM LOẠI - tài liệu, sách iDoc.VnVật lý 11 chương trình chuẩn: Bài 13. DÒNG ĐIỆN TRONG KIM LOẠI,Kiến thức: - Nêu được đặc điểm của kim loại về mặt điện và điện trở. - Nêu được bản chất của dòng điện trong kim loại. -…
background image

Bài 13. DÒNG ĐIỆN TRONG KIM LOẠI 

I. 

MỤC TIÊU: 

Kiến thức: 

-  Nêu được đặc điểm của kim loại về mặt điện và điện trở. 

-  Nêu được bản chất của dòng điện trong kim loại. 

-  Viết và giải thích được ý nghĩa các đại lượng trong biểu thức sự phụ thuộc 

của suất điện động vào nhiệt độ. 

-  Phát biểu được khái niệm cơ bản về hiện tượng siêu dẫn. 

-  Nêu được cấu tạo cặp nhiệt điện và  nêu  được sự phụ thuộc của suất nhiệt 

điện động vào các yếu tố. 

Kĩ năng: 

-  Giải các bài tập có liên quan đến điện trở suất phụ thuộc vào nhiệt độ. 

-  Giải các bài tập về suất nhiệt điện động. 

 

II. 

CHUẨN BỊ: 

Giáo viên: 

1.  Đọc SGK 10 về chất kết tinh. 

2.  Cặp nhiệt điện ( nếu có). 

3.  Chuẩn bị phiếu: 

background image

Phiếu học tập 1 (PC1) 

- Nêu các đặc điểm về điện của kim loại? 

- Hiện tượng xảy ra như thế nào khi đặt vào kim loại một điện trường ngoài? 

TL1:  

- Các đặc điểm cấu tạo về mặt điện của kim loại: 

  +  Trong  kim  loại  các  nguyên  từ  bị  mất  electron  hóa  trị  và  trở  thành  ion 

dương.  Các  ion  dương  liên  kết  với  nhau  một  cách  trật  tự  tạo  nên  mạng  tinh 

thể kim  loại. Chuyển động  nhiệt của các ion càng cao, tinh thể càng trở  nên 

mất trật tự. 

  + Các electron hóa trị tách khỏi nguyên tử trở thành electron tự do với mật 

độ  không  đổi.  Chúng  chuyển  động  hỗn  loạn  trở  thành  khí  electron  tự  do 

choán toàn bộ thể  tích kim loại nhưng chưa tạo thành dòng điện. 

- Khi đặt một điện trường ngoài vào kim loại: 

  +  Lực  điện  sẽ  tác  dụng  làm  các  elctron  chuyển  động  ngược  chiều  điện 

trường, tạo thành dòng điện. 

Phiếu học tập 2 (PC2) 

- Giải thích hiện tượng điện trở ở kim loại? 

- Giải thích hiện tượng tỏa nhiệt ở kim loại? 

background image

TL2: 

- Do sự mất trật tự của mạng tinh thể nên các electron tự do chuyển động có 

hướng dưới tác dụng của điện trường bị cản trở. 

-  Các  electron  được  tăng  tốc  trong  điện  trường  ngoài  khi  tương  tác  với  nút 

mạng thì truyền động năng cho nút mạng, làm dao động của mạng tinh thể trở 

nên càng mạnh và gây ra hiện tượng tỏa nhiệt. 

Phiếu học tập  3 (PC3) 

- Nêu bản chất của dòng điện trong kim loại? 

- Lý do kim loại dẫn điện tốt? 

TL3: 

-  Bản  chất  dòng  điện  trong  kim  loại  là  dòng  chuyển  dời  có  hướng  của  các 

electron tự do trong kim loại ngược chiều điện trường. 

- Kim loại dẫn điện tốt vì mật độ electron tự do trong kim loại rất cao. 

Phiếu học tập 4 (PC4) 

- Cho biết sự phụ thuộc của điện trở kim loại vào nhiệt độ? 

TL4: 

- Biểu thức sự phụ thuộc của điện trở suất vào nhiệt độ: ρ = ρ0[1 + α(t – t0)].  

α: Hệ số nhiệt điện trở (K

-1). 

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Vật lý 11 chương trình chuẩn: Bài 13. DÒNG ĐIỆN TRONG KIM LOẠI

Kiến thức: - Nêu được đặc điểm của kim loại về mặt điện và điện trở. - Nêu được bản chất của dòng điện trong kim loại. - Viết và giải thích được ý nghĩa các đại lượng trong biểu thức sự phụ thuộc của suất điện động vào nhiệt độ. - Phát biểu được khái niệm cơ bản về hiện tượng siêu dẫn. - Nêu được cấu tạo cặp nhiệt điện và nêu được sự phụ thuộc của suất nhiệt điện động vào các yếu tố. Kĩ năng: - Giải các bài tập có liên quan đến điện trở suất phụ thuộc vào nhiệt độ. - Giải các bài tập về suất nhiệt điện động.

Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
Tài liệu liên quan
Có thể bạn quan tâm
Bài tập môn XỬ LÝ TÍN HIỆU SỐ Lượt tải: 462 Lượt xem: 19503
Công thức vật lý lớp 10 Lượt tải: 141 Lượt xem: 15833
Tổng kết lý thuyết vật lý 12 Lượt tải: 248 Lượt xem: 15788