Tài liệu

Vật lí lớp 12 - Tiết 10: Thực hành: KHẢO SÁT THỰC NGHIỆM CÁC ĐỊNH LUẬT DAO ĐỘNG CỦA CON LẮC ĐƠN (1)

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 20342     Tải về: 17     Lượt mua: 0    
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 9
Tài liệu Vật lí lớp 12 - Tiết 10: Thực hành: KHẢO SÁT THỰC NGHIỆM CÁC ĐỊNH LUẬT DAO ĐỘNG CỦA CON LẮC ĐƠN (1) - tài liệu, sách iDoc.VnVật lí lớp 12 - Tiết 10: Thực hành: KHẢO SÁT THỰC NGHIỆM CÁC ĐỊNH LUẬT DAO ĐỘNG CỦA CON LẮC ĐƠN (1)Mục tiêu: a) V
Vật lí lớp 12 - Tiết 10: Thực hành: KHẢO SÁT
THỰC NGHIỆM CÁC ĐỊNH LUẬT DAO ĐỘNG
CỦA CON LẮC ĐƠN (1).
1. Mục tiêu:
a) Về kiến thức:
- Nhận biết 2 phương pháp dùng đphát
hiện ra một định luật vật lí.
- Phương pháp suy diễn toán học: Dựa vào
mt thuyết hay một đnh luật đã biết đsuy ra định
luật mới rồi dùng thí nghiệm để kiểm tra sự đúng đắn
của nó.
- Phương pp thực nghiệm: Dùng một hệ
thống thí nghiệm để làm bc lộ mối quan hệ hàm s
giữa các đại lượng có liên quan nhằm tìm ra định luật
mới.
Biết dùng phương pháp thực nghiệm để:
- Chu dao động T của con lắc đơn không
ph thuộc vào biên độ khi biên độ dao động nhỏ,
không phthuộc khối lượng, chỉ phụ thuộc vào chiều
dài l và gia tốc rơi tự do của nơi làm thí nghiệm.
b) Vkỹ năng:
- Tìm ra bằng tnghiệm
T a l
, với hệ số a
2, kết hợp với nhận xét tỉ s
2
2
g
với g = 9,8m/s
2
,
t đó nghiệm lại công thức lí thuyết về chu kì dao
động của con lắc đơn. Ứng dụng kết quả đo a để xác
định gia tốc trọng trường g tại nơi làm thí nghiệm.
- La chọn được c độ dài l ca con lắc và
ch đo đúng để c định l với sai s nh nhất cho
phép.
- Lựa chọn được các loại đồng hồ đo thời
gian và dtính hợp số lần dao động toàn phần cần
thực hiện để xác định chu của con lắc đơn với sai
số tỉ đối từ 2% đến 4%.
c) Về thái độ:
Liên hệ quảng cáo

- thái độ nghiêm túc say mê học tập,
chăm chỉ.
2. Chuẩn bị của GV và HS:
a) Chuẩn bị của GV:
- Nhắc HS chuẩn bị bài theo các nội dung
phần báo cáo thực hành trong Sgk.
- Chọn bộ 3 quả cân có móc treo 50g.
- Chọn đồng hồ bấm giây hiện số độ chia
nhnhất 0,01s, cộng thêm sai schủ quan của người
đo 0,2s thì sai s của phép đo sẽ là t = 0,01s +
0,2s = 0,21s. Tnghim với con lắc đơn chu kì T
1,0 s, nếu đo thời gian của n = 10 dao động là t
10s, thì sai số phạm phải là:
0,21
2%
10
t T
t T
. Thí nghiệm cho
2
1. 0,02
100
T s
. Kết quả
này đ chính xác, thể chấp nhận được. Trong
trường hợp dùng đồ hồ đo thời gian hiện số với cổng
quang điện, có thể đo T với sai số 0,001s.
Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Vật lí lớp 12 - Tiết 10: Thực hành: KHẢO SÁT THỰC NGHIỆM CÁC ĐỊNH LUẬT DAO ĐỘNG CỦA CON LẮC ĐƠN (1)
Vật lí lớp 12 - Tiết 10: Thực hành: KHẢO SÁT THỰC NGHIỆM CÁC ĐỊNH LUẬT DAO ĐỘNG CỦA CON LẮC ĐƠN (1)Mục tiêu: a) Về kiến thức: - Nhận biết có 2 phương pháp dùng để phát hiện ra một định luật vật lí. - Phương pháp suy diễn toán học: Dựa vào một thuyết hay một định luật đã biết để suy ra định luật mới rồi dùng thí nghiệm để kiểm tra sự đúng đắn của nó.
Chia sẻ bởi
Lượt xem: 20342     Tải về: 17     Lượt mua: 0    
Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
comments powered by Disqus
Tài liệu liên quan
Có thể bạn quan tâm
Bài tập môn XỬ LÝ TÍN HIỆU SỐ Lượt tải: 581 Lượt xem: 24439
GIÁO TRÌNH VẬT LÝ ĐẠI CƯƠNG - TẬP 2 -… Lượt tải: 562 Lượt xem: 22833
Công thức vật lý lớp 10 Lượt tải: 179 Lượt xem: 21198