Tài liệu

Vai trò của người lãnh đạo

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 363     Tải về: 0     Lượt mua: 0     Định dạng:  
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 2
Tài liệu Vai trò của người lãnh đạo - tài liệu, sách iDoc.VnVai trò của người lãnh đạo,Mỗi khi người lãnh đạo đưa ra một yêu cầu, anh ta thực tế đang đưa ra hai thông điệp: một là nội dung, tức là những gì người lãnh…
background image

Vai trò của người lãnh đạo 
 

Mỗi khi người lãnh đạo đưa ra một yêu cầu, anh ta thực tế đang đưa ra hai 
thông điệp: một là nội dung, tức là những gì người lãnh đạo muốn thực hiện, hai 

là cách thức, tức là cách thức mà nhà lãnh đạo đó đưa 
ra yêu cầu như  thế nào. Thông điệp thứ  hai cũng 
quan trọng không kém gì thông điệp đầu tiên vì nó 
cung cấp hoàn cảnh văn hóa cho người nhận thông 
điệp, chính là những nhân viên

Bất kể là trong một tổ chức như thế nào thì người ta 

cũng có tâm lý chung "trăm nghe không bằng một thấy". Người ta chỉ thật sự tin 
khi được chứng kiến. Và không có một khuôn mẫu nào có tầm ảnh hưởng lớn 
hơn là cách sử xự của người lãnh đạo. Hơn tất cả, đó là một chuẩn mực để mọi 
người nhìn vào. Chính người lãnh đạo là người làm nên phong cách ứng xử ở 
nơi làm việc. Hơn ai hết, họ thiết lập nên những giá trị thực tế của một tổ chức, 
và cụ thể hơn là mối quan hệ khách hàng, với nhà cung cấp hay các đối tác. Nếu 
những nhà lãnh đạo tin rằng khách hàng thật sự là một gánh nặng và thường chỉ 
mang đến phiền toái thì tất yếu các nhân viên sẽ phản ánh quan điểm đó thông 
qua những dịch vụ nghèo nàn, thiếu tinh tế và không hề được cải tiến. Nhưng 
nếu nhà lãnh đạo đặt khách hàng lên vị trí ưu tiên hàng đầu, giả sử như sẵn 
sàng rời cuộc họp nội bộ vì một cuộc điện thoại với khách hàng thì chúng ta có 
thể mong đợi ở nhân viên của họ sự quan tâm chu đáo và những dịch vụ không 
ngừng được cải thiện. 

Hàng ngày, một tổ chức, một doanh nghiệp kiếm được nhiều tiền hay tiêu hao 
nguồn vốn không phải trực tiếp do những quyết định của những nhà lãnh đạo, 
mà do hàng ngàn quyết định của toàn thể nhân viên. Những quyết định hàng 
ngày và mang tính trực tiếp như vậy: quyết định chiết khấu, nhận hàng bán trả 
lại, lựa chọn nhà cung cấp, sản xuất hàng tồn kho,...là sự phối hợp của rất nhiều 
quyết định. Và thật là lý tưởng nếu như tất cả những người ra quyết định đó đều 
hướng vào một mục tiêu trong tương lai chung. Muốn vậy, nhà lãnh đạo phải 
đưa ra một bức tranh càng rõ ràng và cụ thể càng tốt. Chính điều đó sẽ định 
hướng cho các nhân viên đưa ra những quyết định hàng ngày cho phù hợp. Liệu 
nhà cung cấp này có thể đáp ứng chỉ tiêu về sản lượng hay không, hoặc chính 
sách khách hàng này có thể hiện thực hóa được việc thâm nhập thị trường hay 
không, hay là chính sách giá cả này có thể ảnh 
hưởng như thế nào đến hình ảnh mà doanh nghiệp 
đang xây dựng... 

Ngay cả những mục tiêu hoàn hảo cho doanh 
nghiệp cũng trở nên vô giá trị nếu như nó không 
được chuyển thành những mụch tiêu hiện hữu, rõ 
ràng và có thể đáp ứng được cho mỗi cá nhân. 

Vai trò của người lãnh đạo

Mỗi khi người lãnh đạo đưa ra một yêu cầu, anh ta thực tế đang đưa ra hai thông điệp: một là nội dung, tức là những gì người lãnh đạo muốn thực hiện, hai là cách thức, tức là cách thức mà nhà lãnh đạo đó đưa ra yêu cầu như thế nào. Thông điệp thứ hai cũng quan trọng không kém gì thông điệp đầu tiên vì nó cung cấp hoàn cảnh văn hóa cho người nhận thông điệp, chính là những nhân viên. Bất kể là trong một tổ chức như thế nào thì người ta cũng có tâm lý chung "trăm nghe không bằng một thấy". Người ta chỉ thật sự tin khi được chứng kiến. Và không có một khuôn mẫu nào có tầm ảnh hưởng lớn hơn là cách sử xự của người lãnh đạo. Hơn tất cả, đó là một chuẩn mực để mọi người nhìn vào. Chính người lãnh đạo là người làm nên

Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
Tài liệu liên quan
Các phong cách lãnh đạo Lượt tải: 9 Lượt xem: 2705
Kỹ năng ra quyết định trong quản trị Lượt tải: 8 Lượt xem: 2378
Chương 1: Bản chất của lãnh đạo Lượt tải: 4 Lượt xem: 2063
Tình huống nghệ thuật lãnh đạo Lượt tải: 11 Lượt xem: 1973
Có thể bạn quan tâm
Tình huống nghệ thuật lãnh đạo Lượt tải: 11 Lượt xem: 1973
Kỹ năng lãnh đạo theo tình huống Lượt tải: 14 Lượt xem: 1529
Hành trình trở thành nhà lãnh đạo Lượt tải: 20 Lượt xem: 1528
LEADERSHIP SKILLS Lượt tải: 9 Lượt xem: 1409
A book of Five Rings - Ngũ Luân thư Lượt tải: 4 Lượt xem: 1355