Tài liệu

Vai trò của người lãnh đạo

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 515     Tải về: 0     Lượt mua: 0    
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 2
Tài liệu Vai trò của người lãnh đạo - tài liệu, sách iDoc.Vn
Vai trò của người lãnh đạo
Mỗi khi người lãnh đạo đưa ra một yêu cầu, anh ta thực tế đang đưa ra hai thông điệp: một là nội dung, tức là những gì người lãnh đạo muốn thực hiện, hai là cách thức, tức là cách thức mà nhà lãnh đạo đó đưa ra yêu cầu như thế nào. Thông điệp thứ hai cũng quan trọng không kém gì thông điệp đầu tiên vì nó cung cấp hoàn cảnh văn hóa cho người nhận thông điệp, chính là những nhân viên. Bất kể là trong một tổ chức như thế nào thì người ta cũng có tâm lý chung "trăm nghe không bằng một thấy". Người ta chỉ thật sự tin khi được chứng kiến. Và không có một khuôn mẫu nào có tầm ảnh hưởng lớn hơn là cách sử xự của người lãnh đạo. Hơn tất cả, đó là một chuẩn mực để mọi người nhìn vào. Chính người lãnh đạo là người làm nên
Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
comments powered by Disqus
Tài liệu liên quan
Các phong cách lãnh đạo Lượt tải: 9 Lượt xem: 3053
Kỹ năng ra quyết định trong quản trị Lượt tải: 9 Lượt xem: 2808
Tình huống nghệ thuật lãnh đạo Lượt tải: 15 Lượt xem: 2629
Chương 1: Bản chất của lãnh đạo Lượt tải: 5 Lượt xem: 2541
Có thể bạn quan tâm
Chương 1: Bản chất của lãnh đạo Lượt tải: 5 Lượt xem: 2541
Kỹ năng lãnh đạo theo tình huống Lượt tải: 14 Lượt xem: 1777
Hành trình trở thành nhà lãnh đạo Lượt tải: 22 Lượt xem: 1775
LEADERSHIP SKILLS Lượt tải: 13 Lượt xem: 1754