Chia sẻ Download
Tài liệu vẽ tranh đề tài thể thao
/4 trang
Thành viên sunrise1251991

vẽ tranh đề tài thể thao

- 12 tháng trước
1,190
Báo lỗi

Thực hành.
Thể hiện cảm xúc của mình với các hoạt động thể thao, văn nghệ trên khổ giấy A4.

Nhận xét về nội dung , bố cục, hình vẽ, màu sắc của những bài vẽ trên.
Hướng dẫn về nhà

2. Chuẩn bị bài học sau
3. Thể hiện đề tài thể thao, văn nghệ qua các chất liệu khác

1. Hoàn thiện bài trên lớp

Nội dung

ĐỀ TÀI THỂ THAO, VĂN NGHỆ

I- MỤC TIÊU BÀI HỌC:

- HS thêm yêu thích hoạt động thể thao – văn nghệ, nâng cao

nhận thức thẩm mỹ qua tranh vẽ

- HS vẽ được một bức tranh có nội dung về đề tài thể thao – văn

nghệ.

II – CHUẨN BỊ:

1) Tài liệu tham khảo:

2) Đồ dùng dạy – học:

a) Giáo viên.

- Bộ tranh về đề tài thể thao, văn nghệ.

- Sưu tầm thêm tranh của họa sĩ và HS về đề tài thể thao – văn

nghệ.

b) Học sinh.

Giấy vẽ, bút chì , tẩy, màu

3) Phương pháp dạy – học:

- Phương pháp gợi mở;

- Phương pháp trực quan;

- Phương pháp luyện tập;

- Phương pháp phát huy tính độc lập của HS.

III – TIẾN TRÌNH DẠY – HỌC:

1)Tổ chức: ổn định lớp.

2)Kiểm tra: Bài cũ, dồ dùng dạy học tập.

3)Nội dung bài mới.

A – HOẠT ĐỘNG I: HS tìm, chọn đề tài.

TG HĐ CỦA GIÁO VIÊN HĐ CỦA HỌC

SINH

NỘI DUNG

- GV lên lớp;

- Đề tài thể thao, văn nghệ

có nhiều hình ảnh phong

phú gần gũi với hoạt động

sinh họat ở nhà, trường và

xã hội.

- GV hướng dẫn HS xem

- HS kể một số

hoạt động văn

nghệ và thể thao

của các buổi mà

từng được chứng

kiến.

I: HS tìm, chọn đề

tài

- Đề tài thể thao,

văn nghệ có nhiều

hình ảnh phong phú

gần gũi với hoạt

động sinh họat ở

tranh và phân tích tranh

nhằm gây cảm hứng cho

HS.

- GV cho HS tự nhận xét

theo cảm nhận riêng của

mình về tranh đề tài này để

tham khảo.

nhà, trường và xã

hội.

Treo một số tác

phẩm của họa sĩ và

HS về đề tài này.

B – HOẠT ĐỘNG II: HS cách vẽ tranh.

B1: GV hướng dẫn

HS chọn đề tài.

B2: Tìm hình ảnh

chính, phụ.

B3: Vẽ hình ( vẽ

hình ảnh chính,

phụ.)

B4: Vẽ màu.

- HS nhắc lại

cách vẽ;

- HS nhận xét

câu trả lời của

bạn.

II: HS cách vẽ tranh.

B1: GV hướng dẫn HS chọn

đề tài.

B2: Tìm hình ảnh chính,

phụ.

B3: Vẽ hình ( vẽ hình ảnh

chính, phụ.)

B4: Vẽ màu.

Treo các bước vẽ tranh

C – HOẠT ĐỘNG III: HS làm bài.

- GV gợi ý cho HS:

+ Tìm chủ đề;

+ Bố cục;

+ Vẽ hình;

+ Vẽ màu.

- GV hướng dẫn những em

còn yếu

- HS chú ý nghe

giảng và hướng

dẫn của GV.

- HS làm bài.

III: HS làm bài.

+ Tìm chủ đề;

+ Bố cục;

+ Vẽ hình;

+ Vẽ màu.

Treo tranh về đề tài

này.

D – HOẠT ĐỘNG IV: Kết quả học tập.

- GV gợi ý HS nhận xét về:

+ Cách thể hiện đề tài;

+ Bố cục, hình vẽ, màu sắc.

- GV biểu dương những HS hoàn thành bài, có tính sáng tạo,

độc đáo,… trong bố cục, cách vẽ hình và vẽ màu.

E – DẶN DÒ.

- Tiếp tục hoàn thiện bài vẽ ở lớp: có thể vẽ lại hoặc vẽ tranh

khác về đề tài này và vẽ theo khổ giấy lớn.

- Chuẩn bị cho bài học sau.

Đơn vị chủ quản: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ THIÊN THI
Địa chỉ: 41-43 Trần Cao Văn, P6, Q3, HCM
giấy phép MXH: 102/GXN - TTĐT