Tài liệu

vẽ tranh đề tài thể thao

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 1149     Tải về: 0     Lượt mua: 0    
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 4
Tài liệu vẽ tranh đề tài thể thao - tài liệu, sách iDoc.VnThực hành. Thể hiện cảm xúc của mình với các hoạt động thể thao, văn nghệ trên khổ giấy A4. Nhận xét về nội
ĐỀ TÀI THỂ THAO,N NGHỆ
I- MỤC TIÊU BÀI HỌC:
- HS thêm yêu tch hoạt động thể thao văn nghệ, nâng cao
nhận thức thẩm mỹ qua tranh vẽ
- HS vẽ được một bức tranh có nội dung về đề tài thể thao văn
nghệ.
II – CHUẨN BỊ:
1) Tài liệu tham khảo:
2) Đồ dùng dạy – học:
a) Giáo viên.
- Bộ tranh về đề tài thể thao, văn nghệ.
- Sưu tầm thêm tranh của họa sĩ và HS về đề tài th thao văn
nghệ.
b) Học sinh.
Giấy vẽ, bút chì , tẩy, màu
3) Phương pháp dạy – học:
- Phương pháp gợi mở;
- Phương pháp trực quan;
- Phương pháp luyện tập;
- Phương pháp phát huy tính độc lập của HS.
III – TIN TRÌNH DẠY HỌC:
1)Tổ chức: ổn định lớp.
2)Kiểm tra: Bài cũ, dồ dùng dạy học tập.
3)Nội dung bài mới.
A – HOẠT ĐỘNG I: HS tìm, chọn đề tài.
TG
HĐ CỦA GIÁO VIÊN HĐ CỦA HỌC
SINH
NỘI DUNG
- GV lên lớp;
- Đề tài thể thao, văn nghệ
có nhiều hình ảnh phong
phú gần gũi với hoạt động
sinh họat ở nhà, trường và
xã hội.
- GV hướng dẫn HS xem
- HS kể một s
hoạt động văn
nghệ và ththao
của các buổi mà
từng được chng
kiến.
I: HS tìm, chọn đề
tài
- Đề tài thể thao,
văn nghệ có nhiều
hình ảnh phong phú
gần gũi với hoạt
động sinh họat ở
Liên hệ quảng cáo

tranh và phân tích tranh
nhằm gây cảm hứng cho
HS.
- GV cho HS tự nhận xét
theo cảm nhận riêng của
mình về tranh đề tài này để
tham khảo.
nhà, trường và
hi.
Treo một số tác
phm của họa sĩ và
HS về đề tài này.
B – HOẠT ĐỘNG II: HS cách v tranh.
B1: GV hướng dẫn
HS chọn đề tài.
B2: Tìm hình ảnh
chính, ph.
B3: Vẽ hình ( v
hình ảnh chính,
phụ.)
B4: Vẽ màu.
- HS nhắc lại
cách vẽ;
- HS nhận xét
câu trả lời của
bạn.
II: HS cách vẽ tranh.
B1: GV hướng dẫn HS chọn
đề tài.
B2: Tìm hình ảnh chính,
phụ.
B3: Vẽ hình ( vẽ hình ảnh
chính, phụ.)
B4: Vẽ màu.
Treo các bước vẽ tranh
C – HOẠT ĐỘNG III: HS làm bài.
Liên hệ quảng cáo

vẽ tranh đề tài thể thao
Thực hành. Thể hiện cảm xúc của mình với các hoạt động thể thao, văn nghệ trên khổ giấy A4. Nhận xét về nội dung , bố cục, hình vẽ, màu sắc của những bài vẽ trên. Hướng dẫn về nhà 2. Chuẩn bị bài học sau 3. Thể hiện đề tài thể thao, văn nghệ qua các chất liệu khác 1. Hoàn thiện bài trên lớp
Chia sẻ bởi
Lượt xem: 1149     Tải về: 0     Lượt mua: 0    
Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
comments powered by Disqus
Tài liệu liên quan
Có thể bạn quan tâm