Thành viên sunrise1251991

vẽ tranh đề tài giữ gìn vệ sinh môi trường

- 04/13/2012
Chia sẻ
/7 trang
Tải xuống miễn phí
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
Tải xuống miễn phí (7 trang)
Thành viên sunrise1251991

vẽ tranh đề tài giữ gìn vệ sinh môi trường

- 04/13/2012
2,339
Báo lỗi

Đề tài giữ gìn vệ sinh môi trường
I. Tìm và chọn nội dung đề tài
1
2
3
4
I. Tìm và chọn nội dung đề tài
Nhóm 1:
1. Tìm ra những tranh ảnh phù hợp với đề tài vệ sinh môi trường?
2. Nêu điểm khác và giống nhau của những bức tranh trên?
Nhóm 3:
1. Em làm gì để bảo vệ giữ gìn vệ sinh môi trường?
2. Em hãy nêu những nội dung em thích để vẽ tranh về môi trường?
Nhóm 2:
1. Nhận xét nội dung những tranh vẽ về đề tài vệ sinh môi trường?
2. Em có nhận xét gì về: bố cục, hình vẽ, màu sắc bức tranh vẽ về
vệ sinh môi trường?
Tiết 20: Vẽ tranh - Đề tài Giữ gìn vệ sinh môi trường
Nhóm 1:
1.Tranh 1,2,3 phù hợp với nội dung đề tài.
2. Giống: Đều vẽ về đề tài vệ sinh môi trường.
Khác: Nội dung, màu sắc, cách thể hiện.
Nhóm 2:

Nội dung

Đề tài giữ gìn vệ sinh môi trường

A. MỤC TIÊU

1. Kiến thức: Giúp học sinh hiểu về đề tài giữ gìn vệ sinh môi

trường

2. Kỹ năng : HS vẽ được tranh đề tài giữ gìn vệ sinh môi trường

3. Thái độ: Có ý thức bảo vệ và giữ gìn vệ sinh môi trường

sạch đẹp.

B. PHƯƠNG PHÁP

-Quan sát, vấn đáp, trực quan

-Luyện tập, thực hành- Liên hệ thực tiễn cuộc sống

C.CHUẨN BỊ:

1.GV:

-Bài vẽ của học sinh về đề tài môi trường

-Tranh của các hoạ sĩ

-Các bước bài vẽ tranh đề tài giữ gìn vệ sinh môi trường

-Tranh minh hoạ các nội dung đề tài môi trường

2.HS : giấy, chì, màu tẩy

D.TIẾN HÀNH

I.ổn định tổ chức (1'): Kiểm tra sĩ số

II.Kiểm tra bài cũ

III.Bài mới (38')

1.Đặt vấn đề :

- Môi trường là tài sản chung của mọi người, là tài nguyên vô

giá của nhân loại. Bảo vệ môi trường là nhiệm vụ của mọi

người trong đó có chúng ta.

2. Triển khai bài

Hoạt động 1: Tìm và chọn nội dung đề tài

-? Hãy tìm và chọn ra những

bức tranh có nội dung về môi

trường

? Em hãy đặt tên cho những

bức tranh 3,5,6

-GV hướng dẫn HS quan sát

những tranh vẽ trên đồ dùng

dạy học

+ Tranh 3, 5, 6

+Vệ sinh nơi cộng cộng ; bạn

nhỏ của em ; trồng cây gây

rừng

+ Bố cục: chặt chẽ hợp lí có

đầy đủ mảng chính, mảng phụ

?Bố cục những bức tranh đó

như thế nào

?Nhận xét về hình ảnh và hoạt

động của con người trong các

bức tranh đó

?Em sẽ chọn nội dung gì để thể

hiện (hỏi từ 2- 3 HS)

+Hình vẽ sinh động, sáng

tạo,chân thực, rõ nét,hoạt động

phong phú và rõ ràng

+màu sắc hài hoà, hoặc rực rỡ

tươi sáng tuỳ theo ý thích của

người vẽ.

Hoạt động 2: Cách vẽ tranh

? Nêu các bước của bài vẽ

tranh đề tài

-GV treo bản phụ minh hoạ

cách vẽ

1.Tìm bố cục

2.Vẽ hình

3. Vẽ màu

?Gv cho học sinh xem một số

tranh mẫu của học sinh lớp

trước

* GV: Các em có thể chọn cho

mình một nội dung để thể hiện

Hoạt đông 3: Thực hành

GV ra bài tập, học sinh vẽ bài

-GV bao quát lớp, hướng dẫn

-Vẽ 1 tranh về đề tài giữ gìn vệ

sinh môi trường.

chỉnh sửa cho những em vẽ

chưa được

-HD một vài nét lên bài học

sinh

-GV đặt ra yêu cầu cao hơn đ/v

những bài tốt.

-Kích thước: 18 x 25

-Màu sắc: Tuỳ ý

IV.Củng cố - Đánh giá (4'):

-GV thu từ 4- 5 bài yêu cầu HS nhận xét về:

? Nội dung của các bức tranh trên

-? Bố cục của bài vẽ

-? Hình vẽ như thế nào

- ?Màu sắc của bài vẽ ra sao

-(GV kết luận bổ sung ) , tuyên dương những em làm tốt, động

viên khuyến khích những em làm chưa được

V.Dặn dò (2'):

-Về nhà tiếp tục hoàn thành bài vẽ

-Chuẩn bị bài 21 -Đọc trước bài và soạn bài, sưu tầm các tác

phẩm MT VN của Nguyễn Phan Chánh, Tô Ngọc Vân, Nguyễn

Đỗ Cung, Diệp Minh Châu.

E.BỔ SUNG

Đơn vị chủ quản: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ THIÊN THI
372/10 Điện Biên Phủ, Phường 17, Q.Bình Thạnh, HCM
giấy phép MXH: 102/GXN - TTĐT
Lên đầu trang