Tài liệu

Vẽ trang trí Trang trí chiếc khăn để đặt lọ hoa

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 5578     Tải về: 0     Lượt mua: 0    
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 5
Tài liệu Vẽ trang trí Trang trí chiếc khăn để đặt lọ hoa - tài liệu, sách iDoc.VnHS biết cách vận dụng các cách vẽ trang trí đường diềm và hình vuông, hình tròn đã học để trang trí chiếc khăn. -
Tiết 31 - V trang trí
Trang trí chiếc khăn để đặt l hoa
I/ Mc tu bài hc:
- HS biết cách vn dng các cách v trang trí đưng dim và hình vuông,
hình tròn đã học để trang trí chiếc khăn.
- HS được rèn luyn kĩ năng thực hành trang trí, v ha tiết.
- Bài v th hiện được 1 chiếc khăn có hình dng bt kì, vuông, tròn, tam
giác… có ha tiết phù hp, màu sc rõ ràng.
II/ Chun b:
1) Đồng:
- Khăn đổ đt l hoa. L hoa.
- Tranh minh ha 1 s ha tiết.
- Tranh v hình vuông, tròn ( bài trang trí đã hc)
- Bài v, tranh ảnh sưu tầm ca h/s.
2) Phương pháp: Trc quan, ging gii, luyn tp, thc hành, nhóm làm vic
III/ Tiến trình dy - hc:
Th
i
gian
Hoạt động ca giáo viên
Minh
ha
Hoạt động ca
hc sinh
Hot
động
1
(9’)
Hướng dn hc sinh quan sát, nhn
xét
- Gii thiu 1 lọ hoa đặt bàn và đặt
1 lọ hoa có khăn trải trang trí.
- Nêu 1 su hi:
+ Cách trang trí nào đẹp n?
+ khăn có dạng hình gì?
+ Khăn trang trí ha tiết là hình gì?
+ Em thấy cái khăn giy bài v
naod em đã hc.
+ Màu sắc được s dng ntn?
- KL: Trang trí khăn tương tự trang trí
các hình cơ bản, đường dim-> Đây là
th loi trang trí ng dng.
Khăn
tri
bàn,
đặt l
hoa.
i
v
trang
trí
kn
- Xem mu
- T li c câu hi
- Nắm được đc
điểm chính:
+ Khăn có nhiu
dáng khác nhau.
+ Trang trí hoa, lá…
- Màu sc : T do, có
nhiu cách th hin
màu.
- Xem các tranh,
nh.
Hot
động
2
(5’)
Hướng dn hc sinh cách v:
- Đặt vấn đề gi ý: Căn c vào ni
dung em va quan sát, em thy phi
v phần nào trước?
- Gi ý cho h/s: Cách cho h/s nêu cách
trang trí đã hc.
- Nhn mnh vi h/s yếu tố " tương
t" ch không phi là sao chép
nguyên.
V
bng
Minh
ho 3
bước
- Nêu cách trang trí
đã hc.
- HS khác nêu cách
trang trí khăn: Vẽ
dáng-> v ha tiết->
v màu.
Hot
động
3
(25’)
Hướng dn hc sinh thc hành:
- Quan sát chú ý không để h/s chép
SGK.
- Nhc li vi các em yếu tng to.
- Lưu ý vi hc sinh: Thc hiện bước
phác b cc, v hình mng. Phác hình
v bng k hà, tránh v đm.
- Vẽ 1 khăn để đặt l
hoa. (T chn dáng)
+ Vuông: Cách 16
cm.
+ Tròn: Cách 16 cm
+ Ch nht: 24x12.
- Không chép các bài
Vẽ trang trí Trang trí chiếc khăn để đặt lọ hoa
HS biết cách vận dụng các cách vẽ trang trí đường diềm và hình vuông, hình tròn đã học để trang trí chiếc khăn. - HS được rèn luyện kĩ năng thực hành trang trí, vẽ họa tiết. - Bài vẽ thể hiện được 1 chiếc khăn có hình dạng bất kì, vuông, tròn, tam giác… có họa tiết phù hợp, màu sắc rõ ràng.
Chia sẻ bởi
Lượt xem: 5578     Tải về: 0     Lượt mua: 0    
Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
comments powered by Disqus
Tài liệu liên quan
Có thể bạn quan tâm