Tài liệu

Unit 24: Program design and computer languages

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 228     Tải về: 0     Lượt mua: 0     Định dạng:  
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 1
Tài liệu Unit 24:  Program design and computer languages - tài liệu, sách iDoc.Vn
Unit 24: Program design and computer languages

Decide if the following words collocate with code or language. Choose the correct answer. 1 2 3 4 5 6 7 8 low-level code language machine code language object code language high-level code language programming code language markup code language source code language assembly code language Now listen to the collocations and practise saying them.

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 228     Tải về: 0     Lượt mua: 0     Định dạng:  
Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
comments powered by Disqus
Tài liệu liên quan
Học tiếng Anh thật đơn giản Lượt tải: 519 Lượt xem: 20292
365 Câu Crazy English Lượt tải: 106 Lượt xem: 7226
Có thể bạn quan tâm
30 bai giao tiep thong dung nhat Lượt tải: 134 Lượt xem: 6687
Những câu nói thông dụng trong tiếng Anh Lượt tải: 169 Lượt xem: 6277
Những câu chúc bằng Tiếng Anh Lượt tải: 72 Lượt xem: 5002
Những câu nói Tiếng Anh thông dụng Lượt tải: 60 Lượt xem: 4550