Tài liệu

ứng dụng của tia laze trong quân sự

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 4883     Tải về: 59     Lượt mua: 0    
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 15
Tài liệu ứng dụng của tia laze trong quân sự - tài liệu, sách iDoc.VnI.Tổng quan về tia laser1. Khái niệm :2. Phân loại :3. Tính chất:4. Nguyên lí tạo tia laser và cơ chế hoạt động: II. Ứng
ĐẠI HC CÔNG NGHIP TPHCM
Khoa Khoa Hc Cơ Bn
NG DNG CA TIA LASER
TRONG QUÂN S
Giáo viên h
ướ
ng d
n: Th.s
ĐỖ
QU
C HUY
B
MÔN V
T LÝ 3
NI DUNG
I.T
I.T
ng
ng
quan
quan
v
v
tia
tia
laser
laser
1. Khái nim :
2.
2.
Phân
Phân
lo
lo
i
i
:
:
3.
3.
T
T
í
í
nh
nh
ch
ch
t
t
:
:
4.
4.
Nguyên
Nguyên
l
l
í
í
t
t
o
o
tia
tia
laser
laser
v
v
à
à
cơ
cơ
ch
ch
ế
ế
ho
ho
t
t
đ
đ
ng
ng
:
:
II.
II.
ng
ng
d
d
ng
ng
trong
trong
quân
quân
s
s
1.
1.
H
H
th
th
ng
ng
LASER ABL
LASER ABL
2.
2.
Đ
Đ
c
c
t
t
í
í
nh
nh
:
:
3. Hthng phòng tht xa
I.T
I.T
ng
ng
quan
quan
v
v
tia
tia
laser
laser
1. Khái nim :
Laser là tên viết tt ca cm t Light amplification by
simulated emission of radiation trong tiếng anh
nghĩa là khếch đại ánh sáng bng phát xánh sáng.
N
ă
ng l
ượ
ng
photon
ứng dụng của tia laze trong quân sự
I.Tổng quan về tia laser1. Khái niệm :2. Phân loại :3. Tính chất:4. Nguyên lí tạo tia laser và cơ chế hoạt động: II. Ứng dụng trong quân sự1. Hệ thống LASER ABL2. Đặc tính: 3. Hệ thống phòng thủ từ xa
Chia sẻ bởi
Lượt xem: 4883     Tải về: 59     Lượt mua: 0    
Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
comments powered by Disqus
Tài liệu liên quan
Có thể bạn quan tâm
Bài tập môn XỬ LÝ TÍN HIỆU SỐ Lượt tải: 581 Lượt xem: 24401
GIÁO TRÌNH VẬT LÝ ĐẠI CƯƠNG - TẬP 2 -… Lượt tải: 560 Lượt xem: 22696
Công thức vật lý lớp 10 Lượt tải: 179 Lượt xem: 21014