Thành viên nguyenphihung

UCP 600 ( Phòng thương mại quốc tế )

- 08/23/2011
Chia sẻ
/28 trang
Tải xuống miễn phí
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
Tải xuống miễn phí (28 trang)
Thành viên nguyenphihung

UCP 600 ( Phòng thương mại quốc tế )

- 08/23/2011
20,539
Báo lỗi

Điều 1: Phạm vi sử dụng UCP

Quy tắc thực hành và thống
nhất tín dụng chứng từ, bản sửa đổi 2007, số xuất bản 600 của

phòng thương mại quốc tế là
những điều luật áp dụng cho tất cả các tín dụng chứng từ (kể cả

Thư tín dụng dự phòng
trong chừng mực bản quy tắc có thể áp dụng được) khi nội dung của Thư

tín dụng ghi rõ rằng nó tuân
theo bản quy tắc này. Bản quy tắc ràng buộc tất cả các bên trừ khi

Thư tín dụng quy định khác hay loại trừ bớt.

Đơn vị chủ quản: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ THIÊN THI
372/10 Điện Biên Phủ, Phường 17, Q.Bình Thạnh, HCM
giấy phép MXH: 102/GXN - TTĐT
Lên đầu trang