Tài liệu

Tuyển tập các công thức và kỹ xảo tính nhanh

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 1376     Tải về: 7     Lượt mua: 0    
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 8
Tài liệu Tuyển tập các công thức và kỹ xảo tính nhanh - tài liệu, sách iDoc.Vn[b]Tuyển tập kỹ xảo,thủ thuật,công thức giải nhanh chóng mặt trong Hoá học 2012 Tập tài liệu này rất hữu ích và p
Bùi Hu Lc - 12A1 Buihuuloc_1992@yahoo.com
Vân Đ
n
Q
u
ng Ninh
2009
Tài liệu trích từ cuốn: “ Hóa học và kỹ xảo” phát hành năm 2012
Vi, bn ch là mt ht cát nh - nhưng với mt người nào đó, bạn là c thế gii ca h
********
Các công thc tính nhanh cho bài toán đốt cháy hợp chất hữu cơ.
C
x
H
y
O
z
N
t
+
+
O
2
xCO
2
+
2
H
2
O +
2
N
2
Dạng đ K xo ng thức tính
1. i cho s mol CO
2
và H
2
O
Đặt
2

2
=
2

=
2. i cho s mol O
2
H
2
O :
Đặt
2
2
=
2
+
2
(
1
2
)
=
3. i cho s mol O
2
và CO
2
:
Đặt
2

2
=
2
(
1
)
+
2
=
4. Đối với bài toán đốt cháy:
=

+
2
Với hợp chất hiđrocacbon: Công thức chung : C
n
H
2n +2 -2k
C
n
H
2n +2 -2k
+
3
+
1
2
O
2
nCO
2
+ (n+1-k)H
2
O
Công thức tính số mol: C
n
H
2n +2 -2k
=



(ĐK: k#1)
Với hợp chất X có dạng C
n
H
2n+a
O
2
N
a
khi đốt ta có các công thức tính số mol:
=



.
=

Hp cht X: C
x
H
y
O
z
:
Cho M=A : Tìm z tươngng 12x + y = A - 16z
x =


Ly phn nguyên suy ra: y Công thc ca X (VD:6.26061992 x=6)
Công thc trên có thế tính vi hp cht không ch cha C, H, O
i toán đốt cháy ancol no đơn chức : X:C
n
H
2n+2
O: s mol là a
Công th
ức tính nhanh:
=
4

=

11
Mt s giá tr đặc bit khi tìm công thc phân t X : C
x
H
y
O
z
Nếu % Oxi trong X ng thc nghim
32.00
C
5
H
8
O
2
34.78
C
2
H
6
O
37.21
(C
4
H
6
O
2
)
n
43.24
(C
3
H
6
O
2
n
50.00
CH
4
O
53.33
(CH
2
O)
n
Edited by Foxit Reader
Copyright(C) by Foxit Software Company,2005-2007
For Evaluation Only.
Bùi Hu Lc - 12A1 Buihuuloc_1992@yahoo.com
Vân Đ
n
Q
u
ng Ninh
2009
Tài liệu trích từ cuốn: “ Hóa học và kỹ xảo” phát hành năm 2012
Vi, bn ch là mt ht cát nh - nhưng với mt người nào đó, bạn là c thế gii ca h
55.17 (CHO)
n
Tìm công th
c c
a các h
p ch
t h
u cơ đi
n hình. Bài cho s

à
Tên h
p ch
Công th
c chung
K
x
o
Công th
c tính nhanh: Tìm n (ho
c
)
1. Amin C
n
H
2n+3-2k
N
x
Đặt

=
=
3
2
2
(
1
)
2. Aminoacid
C
n
H
2n+1-2k
N
x
O
2t
Đặt

=
=
1
2
2
(
1
)
K xảo tăng giảm khối lưng:
Bài toán cho khi oxi hóa rượu :M
rượu [O]
M
andehit
M
gim
=2
i toán cho khi oxi hóa andehit :M
andehit [O]
M
acid
M
tăng
=16
Tổng hợp cả hai quá trình trên: M
tăng
=14
Ancol n chức + Na
ă
22n
Acid n chc + NaOH
ă
22n
Este + NaOH
ă
Suy ra gốc R’ là CH
3
-
….
i toán cho m gam chất béo tác dụng vừa đủ với a (mol) dd NaOH. Cô cạn dung dịch thu được X
gam xà phòng :
Công thc : = +
ì
Ví d: (KB-08): Cho 17,24 gam chất béo tác dụng vừa đủ với 0,06 (mol) dd NaOH.
Cô cạn dung dịch thu được khối lượng xà phòng là:
Giải : m=
17
,
24
+
∗,
=
17
,
8
(
)
Bài toán cho m (g) muối amin của aminoaxit tác dụng vừa đủ với a (mol) OH
-
(NaOH,BaOH...)
có khối lượng b (g) cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được X gam muối khan:
= +
ì
(g)
Chú ý: Với nhưng bài tập nhất định cần linh hoạt công thc:
Ví d với công thức trên: Nếu bazơ là Ba(OH)
2
Suy ra = 85.5
= + 58.25. hay = +

.
()
(g)
Hoàn toàn tương tự: Nếu NaOH
=
+

.
(g)
Công thức tính nhanh khi cho hỗn hợp kim loại tác dụng với acid:
Acid điển hình
Loi axit
Với H
2
SO
4 loãng
Với HCl
Acid
lo
i I (HCl,
H
2
SO
4 loãng
...) sinh ra
nH
(mol)
m
Muối
= m
KL
+ 96.
m
Muối
= m
KL
+ 71.
H
2
SO
4 đặc
cho ra n
enhận
(H
2
S, SO
2
,S) Với HNO
3
tạo ra n
enhn
Edited by Foxit Reader
Copyright(C) by Foxit Software Company,2005-2007
For Evaluation Only.
Bùi Hu Lc - 12A1 Buihuuloc_1992@yahoo.com
Vân Đ
n
Q
u
ng Ninh
2009
Tài liệu trích từ cuốn: “ Hóa học và kỹ xảo” phát hành năm 2012
Vi, bn ch là mt ht cát nh - nhưng với mt người nào đó, bạn là c thế gii ca h
Acid loi II (H
2
SO
4 đặc
,
HNO
3
…).Cho ra sản
phẩm khử duy nhất
m
Muối
=m
KL
+ 48.
m
Muối
=m
KL
+ 62.

3
Các giá trị e
nhận
= 8
8
10
Công thức tính nhanh khi cho m (g) hỗn hp oxit kim loại tác dụng hết với acid lượng vừa đủ chỉ
cho ra muối và H
2
O( không kèm sản phẩm khử)
Với H
2
SO
4 đ
ặc
V
ới HCl
V
ới HNO
3
m
Muối
= m
oxit
+ 80.
2

4
m
Muối
= m
oxit
+

.

m
Muối
= m
oxit
+ 54.

Chú ý : Đây là 3 trường hợp thông dụng nhất nhưng biết đâu đề lại cho tác dụng với acid
H
3
PO
4
.
Công thc tính : m
Muối
= m
oxit
+ 71.
3

4
Công thức tính khi nhiệt phân hoàn toàn muối nitrat của hỗn hợp kim loại. ( Ngoại trừ Fe
2+
,
NH
4
+
) được A gam chất rn X
Đề bài cho m
1
gam kim loại và m
2
gam mui nitrat tương ứng:
=


= k
Muối của kim loại nhóm IA và
IIA:
Muối của các kim loại khác (Đứng trước
Ag trong dãy Bêkêtp)
A
=
m
16
k
=


A
=
m
2
54
k
=


Dạng bài này đề có thể cho thêm: Cho khí sau phản
ứng vào nước được dung dịch X. Tính pH dung
dịch.
Công thức tính nhanh với bài toán:Nhôm và Kẽm
Cho từ từ dung dịch x mol OH
-
vào dung dịch chứa a (mol) muối Al
3+
hoặc Zn
2+
vào thu đưc b mol kết tủa (
Chú ý : Công th
c đ
ư
c áp dụng khi chỉ có kết tủa của Al
3+
ho
ặc Zn
2+
)
Al
3+
Zn
2+
OH
-
Min
= 3b (mol)
Số mol OH
-
= 4a - b (mol)
OH
-
Max
= 4a ( Khi đó b=0)
OH
-
Min
= 2b (mol)
S mol OH
-
= 4a - 2b (mol)
OH
-
Max
= 4a ( Khi đó b=0)
Cho từ từ dung dch chứa x mol H
+
vào dung dịch chứa a (mol) muối [Al(OH)
4
-
] hoặc [Zn(OH)
4
-
] vào thu
đư
c b mol kết tủa
[Al(OH)
4
-
] [Zn(OH)
4
-
]
H
+
Min
= b
Số mol H
+
= 4a - 3b
H
+
Max
= 4a
H
+
Min
= 2b
Số mol H
+
= 4a - 2b
H
+
Max
= 4a
Bài toàn cho m(g) Fe tác dụng với dung dịch HNO
3
. S mol HNO
3
cần để a tan hết m(g) Fe?
Khi đó :


=
.
ậ
.
ậ


=
.(
ậ
)
.
ậ
a = 1 nếu là: NO;NO
2
;NH
4
NO
3
.
a = 2 nếu là: N
2
O,N
2
.
Các trư
ờng hợp điển h
ình:
Sinh ra NO


=



=

Sinh ra NO
2


=


=


Chú ý: Bài toán có th cho hỗn hợp Cu và Fe tính như bình thường với Cu còn Fe s dụng công thức trên
Tuyển tập các công thức và kỹ xảo tính nhanh
[b]Tuyển tập kỹ xảo,thủ thuật,công thức giải nhanh chóng mặt trong Hoá học 2012 Tập tài liệu này rất hữu ích và phương pháp giải nhanh chóng mặt.[/b]
Chia sẻ bởi
Lượt xem: 1376     Tải về: 7     Lượt mua: 0    
Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
comments powered by Disqus
Có thể bạn quan tâm