Thành viên idoc2012

TỤC NGỮ VỀ CON NGƯỜI VÀ XÃ HỘI

- 12/18/2012
Chia sẻ
/10 trang
Tải xuống miễn phí
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
Tải xuống miễn phí (10 trang)
Thành viên idoc2012

TỤC NGỮ VỀ CON NGƯỜI VÀ XÃ HỘI

- 12/18/2012
3,871
Báo lỗi

Tuần 20 - S19: TỤC NGỮ VỀ CON NGƯỜI VÀ XÃ HỘI Mục tiêu cần đạt: Giúp HS: Hiểu được nội dung, ý nghĩa và 1 số hình thức diễn đạt (so sánh, ẩn dụ, nghĩa đen, nghĩa bóng) của những câu tục ngữ trong bài học. -Thuộc lòng những câu tục ngx trong VB. Các bước tiến hành: 1. Ổn định 2. Chép đề Đọc thuộc lòng những câu tục ngữ nói về kinh nghiệm sản xuất.

Nội dung

Tuần 20 - S19:

TỤC NGỮ VỀ CON NGƯỜI VÀ XÃ HỘI

Mục tiêu cần đạt:

Giúp HS: Hiểu được nội dung, ý nghĩa và 1 số hình thức diễn đạt (so sánh, ẩn dụ,

nghĩa đen, nghĩa bóng) của những câu tục ngữ trong bài học.

-Thuộc lòng những câu tục ngx trong VB.

Các bước tiến hành:

1. Ổn định

2. Chép đề

Đọc thuộc lòng những câu tục ngữ nói về kinh nghiệm sản xuất.

3. Bài mới:

Hoạt động 1

I. Đọc, chú

thích.

1. Đọc.

?Tục ngữ là gì?

H - đọc

?Em hiểu "mặt của là gì? 2. Chú thích.

"không tày"?

Hoạt động 2

II. Đọc văn VB

1. Tục ngữ về

phẩm chất con

người.

Câu 1

?Câu nào nói về vẻ đẹp con

người.

?Câu nào nói về phẩm giá con

người.

?Câu nào nói về giá trị con

người.

- 3 nhóm

- H - đọc câu 1,2,3.

?Câu Tn có cách diễn đạt ntn? - Hoán dụ, so sánh đối lập

1>< 10.

? Từ đó em hiểu câu tục ngữ

có ý nghĩa gì?

- "Người làm ra của chứ của

không làm ra người."

- "Người sống hơn đống

vàng"

- Đề cao giá trị

con người: con

người quý giá

hơn của cải.

- "Lấy của che thân, không ai

lấy thân che của".

? Câu tục ngữ có thể sử dụng

trong những tình huống giao

tiếp nào?

- Phên phá những trường hợp

coi người hơn của.

- An ủi động viên những

người không gặp may.

- Nói về tư tưởng, đạo triết lý

sống của nhân dân.

?"Góc con người, được hiểu

theo nghĩa nào.

- 1 phần cơ thể con người.

- Dáng vẻ, đường nét con

người?

"Răng và tóc" trong câu tục

ngữ được xét trên phương

diện nào?

?Câu tục ngữ có ý nghĩa gì?

- Mỹ thuật ( vẻ đẹp)

Câu 2:

Mọi biểu hiện

của con người

đều phản ánh vẻ

đẹp, tư cách của

người đó.

?Câu tục ngữ khuyên điều gì.

- Nhắc nhở con người phải

biết giữ gìn răng và tóc cho

sạch đẹp.

- Thể hiện cách nhìn nhận,

đánh giá, bình phẩm con

người của nhân dân.

?Tìm hiểu về cách diễn đạt

của tục ngữ.

- Tiểu đối, ngắn gọn, dễ hiểu,

ẩn dụ.

Câu 3

?" Đói - rách" thể hiện điều

gì?

? Tìm hiểu nghĩa đen, nghĩa

bóng của câu tục ngữ.

- Đói rách: sự khó khăn,

thiếu thốn về vật chất.

- Sạch thơm: Những điều con

người cần phải đạt, phải giữ

gìn, vượt lên hoàn cảnh.

- Đen: dù đói, vẫn phải ăn

uống sạch dù rách vẫn phải

ăn mặc thơm tho.

đ Dù nghèo khổ

thiếu thốn vẫn

?ý nghĩa giáo dục của câu tục

ngữ.

- Giáo dục con người phải có

lòng tự trọng.

phải sống trong

sạch, không vì

nghèo khổ và

làmđiều xấu xa

tội lỗi.

Hoạt động 3

2. Tục ngữ vè

học tập tu

dưỡng.

?Câu tục ngữ này có mấy vế?

Mỗi vế có quan hệ với nhau

ntn?

?Từ học lặp lại nhiều lần có

tác dụng?

- Học đọc 4,5,6.

- 4 vế có quan hệ đẳng lập bổ

sung ý nghĩa cho nhau.

- Nhấn mạnh vịêc học phải

toàn diện, tỉ mỉ.

?Nghĩa của câu tục ngữ?

?Câu tục ngữ khuyên điều gì?

- Con người cần phải học từ

những việc đơn giản nhất để

chứng tỏ mình là người lịch

- Con người cần

phải học để thành

mọi thành thạo

mọi việc, khéo

sự tế nhị, thành thạo giao

tiếp, thành người có văn hoá.

léo trong giao

tiếp.

? Câu tục ngữ giải thích các

từ: Thầy, mày , làm nên.

- Thầy: Người truyền bán

kiến thức về mọi mắt trong

cuộc sống

- Mày: Người tiếp nhận kiến

thức.

- Làm nên: Thành cong trong

mọi việc

?Câu tục ngữ có nội dung gì?

- Nội dung có ý nghĩa thách

đố

Khẳng định vai

trò, công ơn của

người thầy.

Câu 6:

- Đề cao ý nghĩa

vai trò của việc

học bạn.

?Theo em, những điều khuyên

căn trong 2 câu tục ngữ trên

H - Thảo luận:

-2 câu tục ngữ bổ sung ý

mâu thuẫn hay bổ sung cho

nhau? Vì sao

nghĩa cho nhau.

Học thầy và học bạn cùng

phải kết hợp song song thì

thành công hơn

?Câu tũc ngũ khuyên chúng ta

điều gì?

đTục ngữ không chỉ là kinh

nghiệm về tri thức về ứng xử

mà còn là bài học về tình

cảm

- Câu 7

- Khuyên con

người thương yêu

người khác như

chính bản thân

mình.

Hoạt động 4

H -7,8,9

3. Tục ngữ về

quan hệ ứng xử

Câu 7.

Câu 8

? Nghĩa đên của câu tục ngữ.

? Câu tục ngữ sử dụng lối

- Khi hưởng

thành quả thì phải

nào?

?Nghĩa bóng?

- Ẩn dụ

nhắc nhở đến

người đã có công

gây dựng nên

phải biết ơn.

người đã giúp

mình.

? Về cáhc diễn đạt, câu tục

ngữ có gì giống với câu 8?

- Cùng dùng ẩn dụ Câu 9. Khẳng

định sức mạnh

của tình đoàn kết.

? Câu tục ngữ cho ta lời

khuyên bổ ích nào?

- Cần có tinh thần tập thể

trong lối sống và làm việc.

? Từ những câu tục ngữ trên,

em hiểu những quan điểm và

thái độ sâu sắc nào của nội

dung?

Qua 2 bài em thấy về hình

thức tục ngữ thường chọn

những cách diễn đạt nào?

- Đề cao tôn vinh giá trị của

con người.

- Mong muốn con người

hoàn thiện.

- Đòi hỏi cao về cách sống,

làm người.

- So sánh, ẩn dụ, ngắn gọn.

?Với thời gian, theo em bài

học những câu tục ngữ đưa ra

có đúng không lý giải?

- Văn là những bài học bổ

ích để con người tự hoàn

thiện mình về đạo đức và trí

tuệ.

* Ghi nhớ

Hoạt động 5

H - đọc ghi nhớ SGK

H - Tìm những câu tục ngữ

đồng nghĩa và trái nghĩa.

III. Luyện tập

BT1

Kẻ bảng

Câu Đồng nghĩa Trái nghĩa

1

2.

- Người sống hơn đống vàng

- Người là vàng, của là ngãi

- Người ta là hoa đất

- Của trọng hơn người.

3. - Chết vinh còn hơn sống nhục

- Chết đứng còn hơn sống quỳ

- Chết trong còn hơn sống ngoài.

4. - Ăn trông nồi, ngồi trông hướng.

- Nói hay còn hơn hay nói.

7. - Bầu ơi thương…

- Chị ngã em nâng

- Lá lành đùm lá rách

- cháy nhà hàng xóm

bình chân như vại.

8. - Uống nước nhớ nguồn

- Uông nước nhớ kể trồng cây

- Ăn cháo đá bát

- Được chim bẻ lá, được

quên cơm

BT2: HS đọc những câu tục ngữ phần đọc thêm

* Về nhà:

- Học thuộc những câu tục ngữ ý nghĩa.

- Tìm thêm những câu tục ngữ.

- Chuẩn bị bài sau.

Đơn vị chủ quản: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ THIÊN THI
372/10 Điện Biên Phủ, Phường 17, Q.Bình Thạnh, HCM
giấy phép MXH: 102/GXN - TTĐT
Lên đầu trang