Tài liệu

TỤC NGỮ VỀ CON NGƯỜI VÀ XÃ HỘI

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 3231     Tải về: 0     Lượt mua: 0     Định dạng:  
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 10
Tài liệu TỤC NGỮ VỀ CON NGƯỜI VÀ XÃ HỘI - tài liệu, sách iDoc.VnTỤC NGỮ VỀ CON NGƯỜI VÀ XÃ HỘI,Tuần 20 - S19: TỤC NGỮ VỀ CON NGƯỜI VÀ XÃ HỘI Mục tiêu cần đạt: Giúp HS: Hiểu được nội dung, ý nghĩa và 1 số hình thức diễn đạt…
background image

Tuần 20 - S19: 

TỤC NGỮ VỀ CON NGƯỜI VÀ XàHỘI 

Mục tiêu cần đạt: 

Giúp HS: Hiểu được nội dung, ý nghĩa và 1 số hình thức diễn đạt (so sánh, ẩn dụ, 

nghĩa đen, nghĩa bóng) của những câu tục ngữ trong bài học. 

-Thuộc lòng những câu tục ngx trong VB. 

Các bướ

c tiến hành: 

 

1. Ổn định 

 

2. Chép đề 

Đọc thuộc lòng những câu tục ngữ nói về kinh nghiệm sản xuất. 

 

3. Bài mới: 

Hoạt động 1 

 

I. 

Đọ

c, 

chú 

thích. 

1. Đọ

c. 

?Tục ngữ là gì? 

 

 

 

H - đọc 

 

?Em  hiểu  "mặt  của  là  gì?   

2. Chú thích. 

background image

"không tày"? 

Hoạt động 2 

 

II. Đọc vă

n VB 

1.  Tục  ngữ  về 

phẩm  chất  con 

ngườ

i. 

Câu 1 

?Câu  nào  nói  về  vẻ  đẹp  con 

người. 

?Câu nào nói về phẩm giá con 

người. 

?Câu  nào  nói  về  giá  trị  con 

người. 

 

- 3 nhóm 

- H - đọc câu 1,2,3. 

 

 

?Câu Tn có cách diễn đạt ntn? 

-  Hoán  dụ,  so  sánh  đối  lập 

1>< 10. 

 

?  Từ  đó  em  hiểu  câu  tục  ngữ 

có ý nghĩa gì? 

-  "Người  làm  ra  của  chứ  của 

không làm ra người." 

-  "Người  sống  hơn  đống 

vàng" 

-  Đề  cao  giá  trị 

con  người:  con 

người  quý  giá 

hơn của cải. 

background image

- "Lấy của che thân, không ai 

lấy thân che của". 

?  Câu  tục  ngữ  có  thể  sử  dụng 

trong  những  tình  huống  giao 

tiếp nào? 

- Phên phá những trường hợp 

coi người hơn của. 

-  An  ủi  động  viên  những 

người không gặp may. 

- Nói về tư tưởng, đạo triết lý 

sống của nhân dân. 

 

?"Góc  con  người,  được  hiểu 

theo nghĩa nào. 

- 1 phần cơ thể con người. 

-  Dáng  vẻ,  đường  nét  con 

người? 

"Răng  và  tóc"  trong  câu  tục 

ngữ  được  xét  trên  phương 

diện nào?  

?Câu tục ngữ có ý nghĩa gì? 

 

 

 

 

 

 

- Mỹ thuật ( vẻ đẹp) 

 Câu 2:  

 

 

 

 

 

Mọi  biểu  hiện 

của  con  người 

đều  phản  ánh  vẻ 

đẹp,  tư  cách  của 

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

TỤC NGỮ VỀ CON NGƯỜI VÀ XÃ HỘI

Tuần 20 - S19: TỤC NGỮ VỀ CON NGƯỜI VÀ XÃ HỘI Mục tiêu cần đạt: Giúp HS: Hiểu được nội dung, ý nghĩa và 1 số hình thức diễn đạt (so sánh, ẩn dụ, nghĩa đen, nghĩa bóng) của những câu tục ngữ trong bài học. -Thuộc lòng những câu tục ngx trong VB. Các bước tiến hành: 1. Ổn định 2. Chép đề Đọc thuộc lòng những câu tục ngữ nói về kinh nghiệm sản xuất.

Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
Tài liệu liên quan
Có thể bạn quan tâm