Tài liệu

TỪ NGÔN NGỮ CHUNG ĐẾN LỜI NÓI CÁ NHÂN ( tiếp theo)

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 14452     Tải về: 2     Lượt mua: 0     Định dạng:  
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 5
Tài liệu TỪ NGÔN NGỮ CHUNG ĐẾN LỜI NÓI CÁ NHÂN ( tiếp theo) - tài liệu, sách iDoc.VnTỪ NGÔN NGỮ CHUNG ĐẾN LỜI NÓI CÁ NHÂN ( tiếp theo),Tiếp tục tìm hiểu mối quan hệ biện chứng giữa ngôn ngữ chung và lời nói cá nhân - Luyện tập, củng cố rèn luyện kĩ nhận biết yếu…
background image

TỪ NGÔN NGỮ CHUNG ĐẾN LỜI NÓI CÁ NHÂN 

( tiếp theo) 

 

 

A- Mục tiêu bài dạy 

       Giúp Hs : 

- Tiếp tục tìm hiểu mối quan hệ biện chứng giữa ngôn ngữ chung và lời nói 

cá nhân 

- Luyện tập, củng cố rèn luyện kĩ nhận biết yếu tố chung và riêng trong cách 

sử dụng ngôn ngữ của cá nhân 

B- Chuẩn bị phương tiện  

- Sgk; Sgv , thiết kế bài giảng  

- Giáo án cá nhân lên lớp 

C- Phương pháp sử dụng  

- Phần lí thuyết : kết hợp phương pháp diễn giảng với giảng giải 

- Phần thực hành: Sử dụng phương pháp gợi mở, hs luyện tập, gviên nhận 

xét 

D-nội dung và tiến trình  

Hoạt động 1: 

- Gv ổn định tổ chức, nêu câu hỏi kiểm tra bài cũ  

background image

Hoạt động 2 

( Tìm hiểu quan hệ giữa ngôn ngữ chung và lời nói cá nhân) 

- Hs làm việc với sgk/ mục III/  

 III- Quan hệ giữa ngôn ngữ chung và lời nói cá nhân 

- Gv nêu câu hỏi:  Ngôn ngữ chung và lời nói cá nhân có quan hệ như thế 

nào ?Hãy phân tích mối quan hệ đó dựa trên hướng dẫn của sgk và thực tế 

sử dụng ngôn ngữ? 

- Hs trao đổi thảo luận theo nhóm  

- Gv tổng hợp  

* Giữa ngôn ngữ chung và lời nói cá nhân có quan hệ biện chứng thống 

nhất. đây là mối quan hệ 2 chiều  

+ Ngôn ngữ chung là cơ sở để mỗi cá nhân sản sinh ra lời nói cụ thể của 

mình , đòng thời để lĩnh hội lời nói của người khác  

+ Mỗi cá nhân không hình thành và chiếm lĩnh ngôn ngữ chung thì không 

thể tạo ra được lời nói riêng, không thể tham gia vào giao tiếp chung trong 

xã hội  

+ Ngôn ngữ chung được hiện thực hóa trong lời nói cá nhân hơn nữa còn 

được biến đổi phát triển trong chính quá trình mỗi cá nhân sử dụng ngôn ngữ 

chung để giao tiếp  

background image

+ Sự biến đổi và chuyển hóa diễn ra trong lời nói cá nhân dần dần góp phần 

hình thành và xác lập những cái mới trong ngôn ngữ, nghĩa là làm cho ngôn 

ngữ chung phát triển  

Hoạt động 3 

( Hướng dẫn học sinh luyện tập) 

- Gv tổ chức lớp thành 4 nhóm, mỗi nhóm phụ trách một câu hỏi  

- Hs làm việc theo nhóm, bàn bạc trao đổi, thảo luận  

- Đại diện các nhóm trình bày  

- Gv nhận xét tổng hợp, sử dụng các câu hỏi gợi mở  

1- Nguyễn Du đã có sự sáng tạo khi sử dụng từ “nách” như thế nào ? 

-> Chuyển nghĩa từ “nách” chỉ vị trí trên cơ thể con người sang nghĩa chỉ vị 

trí giao nhau giữa 2 bức tường tạo thành góc  

-> Từ “nách” được chuyển nghĩa theo phương thức ẩn dụ 

 

2- Từ “Xuân”trong ngôn ngữ chung được các tác giả dùng với nghĩa riêng  

-> Trong thơ Hồ Xuân Hương: Xuân= mùa xuân= sức sống, nhu cầu tình 

cảm của tuổi trẻ  

-> Trong thơ Nguyễn Du: “ Xuân” trong “cành xuân” chỉ vẻ đẹp nhười con 

gái tuổi trẻ  

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

TỪ NGÔN NGỮ CHUNG ĐẾN LỜI NÓI CÁ NHÂN ( tiếp theo)

Tiếp tục tìm hiểu mối quan hệ biện chứng giữa ngôn ngữ chung và lời nói cá nhân - Luyện tập, củng cố rèn luyện kĩ nhận biết yếu tố chung và riêng trong cách sử dụng ngôn ngữ của cá nhân B- Chuẩn bị phương tiện - Sgk; Sgv , thiết kế bài giảng - Giáo án cá nhân lên lớp

Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
Tài liệu liên quan
Có thể bạn quan tâm