Tài liệu

TRƯỜNG HỢP BẰNG NHAU THỨ HAI CỦA TAM GIÁC CẠNH – GÓC – CẠNH

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 2610     Tải về: 1     Lượt mua: 0    
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 10
Tài liệu TRƯỜNG HỢP BẰNG NHAU THỨ HAI CỦA TAM GIÁC CẠNH – GÓC – CẠNH - tài liệu, sách iDoc.VnTRƯỜNG HỢP BẰNG NHAU THỨ HAI CỦA TAM GIÁC CẠNH – GÓC – CẠNHTRƯỜNG HỢP BẰNG NHAU THỨ HAI CỦA TAM GIÁC CẠNH – GÓC
TRƯỜNG HỢP BẰNG NHAU THỨ HAI CỦA
TAM GIÁC CẠNH – GÓC CẠNH
I.MỤC TIÊU
+Kiến thức: HS biết được trường hợp bằng nhau cạnh – góc – cạnh của 2 tam giác,
biết cách vẽ tam giác biết 2 cạnh và góc xen giữa.
+Kỹ năng: Biết vận dụng trường hợp bằng nhau của hai tam giác cạnh góc -
cạnh để chứng minh hai tam giác bằng nhau, từ đó suy ra các góc tương ứng bằng
nhau, cạnh tương ứng bằng nhau.
-Rèn kĩ năng vẽ hình, phân tích, trình bày chng minh bài toán hình.
+Thái độ: Có thái độ học tập nghiêm túc, cẩn thận chính xác khi vẽ hình, tính toán.
II.CHUẨN BỊ
1.Giáo viên.
-Thước thẳng, compa, thước đo góc, bảng phụ.
2.Học sinh.
-Thước kẻ, compa, thước đo góc, bảng nhóm.
III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC
1.Ổn định tổ chức.
-Kiểm tra sĩ số : 7A: /37. Vắng:
....................................................................................................................................
....
7B: /38. Vắng:
....................................................................................................................................
....
2.Kim tra.
HS1.Phát biểu trường hợp bằng nhau
thứ nhất của 2 tam giác.
GV nhận xét, cho điểm HS.
HS1.Lên bảng thực hiện.
HS dưới lớp nhận xét, bổ sung.
3.Bài mới
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
Hoạt động 1. Vẽ tam giác biết hai cạnh và c xen giữa.
GV đưa ra bài toán:
V ABC biết: AB = 2 cm, BC = 3
cm, B = 70
0
Yêu cầu 1 HS lên bảng vẽ và nêu
cách vẽ, cả lớp theo dõi và vvào vở.
Yêu cầu HS khác nêu lại cách vẽ.
1. Vẽ tam giác biết hai cạnh và góc xen
giữa
*Bài toán: SGK.Tr.117.
70
0
3cm
2cm
y
x
B
A
C
TRƯỜNG HỢP BẰNG NHAU THỨ HAI CỦA TAM GIÁC CẠNH – GÓC – CẠNH
TRƯỜNG HỢP BẰNG NHAU THỨ HAI CỦA TAM GIÁC CẠNH – GÓC – CẠNHTRƯỜNG HỢP BẰNG NHAU THỨ HAI CỦA TAM GIÁC CẠNH – GÓC – CẠNH I.MỤC TIÊU +Kiến thức: HS biết được trường hợp bằng nhau cạnh – góc – cạnh của 2 tam giác, biết cách vẽ tam giác biết 2 cạnh và góc xen giữa. +Kỹ năng: Biết vận dụng trường hợp bằng nhau của hai tam giác cạnh – góc cạnh để chứng minh hai tam giác bằng nhau, từ đó suy ra các góc tương ứng bằng nhau, cạnh tương ứng bằng nhau. -Rèn kĩ năng vẽ hình, phân tích, trình bày chứng minh bài toán hình. +Thái độ: Có thái độ học tập nghiêm túc, cẩn thận chính xác khi vẽ hình, tính toán. II.CHUẨN BỊ 1.Giáo viên. -Thước thẳng, compa, thước đo góc, bảng phụ. 2.Học sinh. -Thước kẻ, compa, thước đo góc, bảng nhóm. III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC 1.Ổn định tổ chức. -Kiểm tra sĩ số : 7A: /37.
Chia sẻ bởi
Lượt xem: 2610     Tải về: 1     Lượt mua: 0    
Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
comments powered by Disqus
Tài liệu liên quan
Có thể bạn quan tâm