Thành viên piglet

Trườn sấp kết hợp trèo qua ghế thể dục

- 05/06/2012
Chia sẻ
/11 trang
Tải xuống miễn phí
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
Tải xuống miễn phí (11 trang)
Thành viên piglet

Trườn sấp kết hợp trèo qua ghế thể dục

- 05/06/2012
5,271
Báo lỗi

Mục đích và yêu cầu.
- Dạy trẻ thực hiện vận động trườn sấp kết hợp trèo qua ghế thể dục
- Khi trườn trẻ biết phối hợp tay chân nhịp nhàng trườn sát sàn trèo qua ghế
nhẹ nhàng nhanh nhẹn  
- Phát triển tố chất vận động: sự nhịp nhàng khéo léo, phát triển cơ tay, cơ
chân
- Giáo dục trật tự chú ý lắng nghe cô

Nội dung
Microsoft Word - Truong sap

Trườn sấp kết hợp trèo qua ghế thể dục

Tiết 1

I. Mục đích và yêu cầu.

- Dạy trẻ thực hiện vận động trườn sấp kết hợp trèo qua ghế thể dục

- Khi trườn trẻ biết phối hợp tay chân nhịp nhàng trườn sát sàn trèo qua ghế

nhẹ nhàng nhanh nhẹn

- Phát triển tố chất vận động: sự nhịp nhàng khéo léo, phát triển cơ tay, cơ

chân

- Giáo dục trật tự chú ý lắng nghe cô

II. Chuẩn bị.

- Ghế thể dục

III. Hướng dẫn

Hoạt động của Cô Hoạt động của trẻ

A. Khởi động

- Cho trẻ đi vòng tròn kết hợp đi các

kiểu: đi kiểng chân-> đi thường-> đi

gót chân-> đi thường-> đi khom

- Trẻ đi các kiểu đi

lưng-> đi dậm chân-> chạy chậm->

chạy nhanh-> nhanh hơn-> chạy

chậm-> về đội hình dọc-> hàng

ngang tập hợp BTPTC.

B. Trọng động.

1. Bài tập phát triển chung

* Động tác tay :

- TTCB: đứng thẳng chân khép , thả

tay xuôi, đầu không cúi

- N1: bước chân trái sang trái tay đưa

ra trước ( lòng bàn tay sấp)

- N2: đưa hai tay lên cao lòng bàn tay

hướng vào nhau

- N3: như N1

- N4: về TTCB

* Động tác chân:

- TTCB: đứng thẳng chân khép tay

thả xuôi, đầu không cúi

- N1: đưa hai tay lên cao lòng bàn

- Thực hiện 2l x 8n

- Thực hiện 2l x 8n

- Thực hiện 2l x 8n

- Thực hiện 2l x 8n

- Trườn sấp trèo qua ghế thể dục

- Vận động trườn sấp kết hợp trèo qua

tay hướng vào nhau

- N2: ngồi khụy gối( lưng thẳng)

không kiễng chân, hai tay đưa ra

trước, lòng bàn tay sấp

- N3: như N1

- N4: về TTCB

* Động tác bụng :

- TTCB: đứng thẳng chân khép tay

thả xuôi đầu không cúi

- N1: bước chân trái sang một bước

tay đưa lên cao( lòng bàn tay hướng

vào nhau)

- N2: cuối gập người về phía trước(

chân thẳng) tay chạm ngón chân

- N3: như N1

- N4: về TTCB

* Động tác bật :

- TTCB: Đứng thẳng, chân khép tay

thả xuôi, đầu không cúi

ghế thể dục

- Trẻ thực hành theo yêu cầu của cô

- Trẻ đi hít thở nhẹ nhàng

- N1: Bật tách chân, hai tay đưa ra

trước lòng bàn tay sấp

- N2: bật khép chân, hai tay để xuôi

- N3: như N1

- N4: về TTCB

2. Vận động cơ bản

- Hôm nay cô sẽ dạy cho các con vận

động mới " trườn sấp kết hợp trèo qua

ghế thể dục"

- Để thực hiện đúng vận động các con

chú ý nhìn cô

+ Lần 1: không giải thích.

+ Lần 2: vừa làm vừa giải thích.

TTCB: cô nằm sát sàn chân trái co,

chân phải thẳng, tay phải gập, tay trái

đưa lên. Khi có hiệu lệnh cô trườn

phối hợp tay chân nhẹ nhàng. Tay trái

đưa lên thì chân phải co lại. Khi trườn

đến ghế thì đứng lên hai tay ôm

ngang ghế, ngực tì xuống ghế rồi

bước từng chân qua ghế

- Hỏi lại tên vận động. Cô vừa thực

hiện vận động gì?

- Cô mời hai bạn thực hiện. Cô nhận

xét.

* Trẻ thực hành:

- Cho cả lớp thực hiện 2-3 lần. Cô

sửa sai khuyến khích trẻ.

- Trẻ yếu cho thực hiện thêm một lần

C. Hồi tỉnh

- Cho trẻ đi lại hít thở nhẹ nhàng thả

lỏng tay chân làm bươm bướm bay

* Kết thúc: nhận xét và tuyên dương

Đề tài: Trườn sấp kết hợp trèo qua ghế thể dục Tiết 2

I. Mục đích và yêu cầu.

- Ôn cho trẻ vận động trườn sấp kết hợp trèo qua ghế thể dục. Khi trườn trẻ

biết phối hợp tay chân nhịp nhàng trườn sát sàn trèo qua ghế nhẹ nhàng

nhanh nhẹn

- Phát triển tố chất vận động: sự nhịp nhàng khéo léo, phát triển cơ tay, cơ

chân

- Giáo dục trật tự chú ý lắng nghe cô

II. Chuẩn bị.

- Ghế thể dục

- 6 vòng thể dục, túi cát

III. Hướng dẫn

Hoạt động của Cô Hoạt động của trẻ

A. Khởi động

- Cho trẻ đi vòng tròn kết hợp đi các

kiểu: đi kiểng chân-> đi thường-> đi

gót chân-> đi thường-> đi khom

lưng-> đi dậm chân-> chạy chậm->

chạy nhanh-> nhanh hơn-> chạy

chậm-> về đội hình dọc-> hàng

ngang tập hợp BTPTC.

B. Trọng động.

1. Bài tập phát triển chung

- Trẻ đi các kiểu đi

* Động tác tay :

- TTCB: đứng thẳng chân khép , thả

tay xuôi, đầu không cúi

- N1: bước chân trái sang trái tay đưa

ra trước ( lòng bàn tay sấp)

- N2: đưa hai tay lên cao lòng bàn tay

hướng vào nhau

- N3: như N1

- N4: về TTCB

* Động tác chân:

- TTCB: đứng thẳng chân khép tay

thả xuôi, đầu không cúi

- N1: đưa hai tay lên cao lòng bàn

tay hướng vào nhau

- N2: ngồi khụy gối( lưng thẳng)

không kiễng chân, hai tay đưa ra

trước, lòng bàn tay sấp

- N3: như N1

- N4: về TTCB

- Thực hiện 3l x 8n

- Thực hiện 2l x 8n

- Thực hiện 2l x 8n

- Thực hiện 2l x 8n

- Trườn sấp trèo qua ghế thể dục

- Trẻ thực hành theo yêu cầu của cô

- Dạ thích

- Trẻ chú ý lắng nghe

- Trẻ chơi 2-3 lần

- Trẻ đi hít thở nhẹ nhàng

* Động tác bụng :

- TTCB: đứng thẳng chân khép tay

thả xuôi đầu không cúi

- N1: bước chân trái sang một bước

tay đưa lên cao( lòng bàn tay hướng

vào nhau)

- N2: cuối gập người về phía trước(

chân thẳng) tay chạm ngón chân

- N3: như N1

- N4: về TTCB

* Động tác bật :

- TTCB: Đứng thẳng, chân khép tay

thả xuôi, đầu không cúi

- N1: Bật tách chân, hai tay đưa ra

trước lòng bàn tay sấp

- N2: bật khép chân, hai tay để xuôi

- N3: như N1

- N4: về TTCB

2. Vận động cơ bản

- Các con ơi! Hôm trước cô đã dạy

các con thực hiện vận động gì?

- Bạn nào còn nhớ cách thực hiện lên

thực hiện cho cô và cả lớp xem nào?

- Cô nhắc trẻ thêm: Các con nhớ khi

trườn phải biết phối hợp chân tay

nhịp nhàng và trườn sát sàn nghe các

con.

* Trẻ thực hành:

- Cho cả lớp thực hiện 2-3 lần. Cô

sửa sai khuyến khích động viên trẻ.

- Trẻ yếu cho thực hiện thêm một lần

- Nhận xét và tuyên dương

3. Trò chơi vận động

- Các con ngoan lắm! Cô sẽ cho các

con chơi trò chơi" Ai nhanh nhất" .

Các con thích không?

- Để chơi vui trò chơi này bây giờ các

con chú ý lắng nghe cô giải thích

cách chơi và luật chơi

- Cách chơi: Các con sẽ chia làm 3

đội. Khi nghe hiệu lệnh của cô, bạn

đầu tiên sẽ nhảy đến vòng tròn thứ 1

lấy túi các ném vào vòng tròn thứ 2,

rồi tiếp tục nhảy đến vòng tròn thứ 2,

lấy túi cát ném lại vào vòng tròn số 1

rồi chạy về cuối hàng, bạn kế tiếp

nhảy tiếp.

- Cứ như vậy cho đến hết. Nhóm nào

nhanh hơn và nhiều người hơn vào

vòng tròn là thắng cuộc.

+ Luật chơi: Phải nhảy bằng hai chân

- Cho trẻ chơi thử một lần cô nhận

xét.

- Cho trẻ chơi 2-3 lần. Sau mỗi lần

chơi cô nhận xét khuyến khích trẻ

C. Hồi tỉnh

- Cho trẻ chơi trò chơi thổi bong bóng

bay

* Kết thúc: nhận xét và tuyên dương

Đơn vị chủ quản: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ THIÊN THI
372/10 Điện Biên Phủ, Phường 17, Q.Bình Thạnh, HCM
giấy phép MXH: 102/GXN - TTĐT
Lên đầu trang