Thành viên whitenick

TRÌNH BÀY DỮ LIỆU BẰNG BIỂU ĐỒ

- 05/09/2012
Chia sẻ
/6 trang
Tải xuống miễn phí
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
Tải xuống miễn phí (6 trang)
Thành viên whitenick

TRÌNH BÀY DỮ LIỆU BẰNG BIỂU ĐỒ

- 05/09/2012
1,070
Báo lỗi

Biết mục đích của việt sử dụng biểu đồ - Biết một số đạng biểu đồ thường dùng - Biết các bước cần thực hiện để tạo biểu đồ từ một bảng dữ liệu - Biết cách thay đổi dạng biểu đồ thích hợp.

Nội dung
Microsoft Word - 20.doc

TRÌNH BÀY DỮ LIỆU

BẰNG BIỂU ĐỒ

I. MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU:

- Biết mục đích của việt sử dụng biểu đồ

- Biết một số đạng biểu đồ thường dùng

- Biết các bước cần thực hiện để tạo biểu đồ từ một bảng dữ liệu

- Biết cách thay đổi dạng biểu đồ thích hợp

II. PHƯƠNG TIỆN:

- Phòng máy đảm bảo 2 HS / 1 máy, máy chiếu projector ….

- Học sinh có đầy đủ SGK

III. LƯU Ý SƯ PHẠM:

Chuẩn bị trước một số trang tính, các biểu đồ thích hợp, 1 số câu hỏi

IV. NỘI DUNG:

Hoạt động của GV Hoạt động của HS Nội dung

HĐ1:

Mục đích của việc sử dụng biểu đồ

Trình bày cho học sinh xem các hình sau:

DANH SÁCH HỌC SINH GIỎI

Năm học Nam Nữ Tổng cộng

2001-2002 8 4 13

2002-2003 8 5 12

2003-2004 6 6 12

2004-2005 9 6 15

0 5

10 15 20

2001- 2002

2002- 2003

2003- 2004

2004- 2005

Nam Nữ Tổng cộng

 Vẽ biểu đồ có mục đích gì?

 Nhận xét câu trả lời của HS

HĐ2

Giới thiệu một số dạng biểu đồ

Trình bày các loại biệu đồ thường dùng

Thảo luận-trả lời

Biểu đồ dùng để

minh hoạ số liệu

Biểu đồ là cách

minh hoạ dữ liệu

trực quan, giúp

HS dễ so sánh số

liệu

Quan sát

0 5

10 15 20

2001- 2002

2002- 2003

2003- 2004

2004- 2005

0 5

10 15 20 25 30 35

2001- 2002

2002- 2003

2003- 2004

2004- 2005

Biểu đồ hình tròn (Pie)

Biểu đồ gấp khúc (Line)

- Biểu đồ hình tròn mô tả tỉ lệ của giá trị dữ liệu so với tổng thể - Biểu đồ hình cột để so sánh dữ liệu trong nhiều cột - Biểu đồ đường gấp khúc dùng để dự đoán xu thế tăng, giảm của dữ liệu

2001-2002 2002-2003 2003-2004 2004-2005

Biểu đồ hình cột (Column)

Giải thích cho học sinh ứng dụng của từng biểu đồ

H Đ3:

Tạo ra bảng dữ liệu và yêu cầu học sinh thảo luận:

nên dùng dùng biểu đồ nào để vẽ

DANH SÁCH HỌC SINH GIỎI

Năm học Nam Nữ Tổng cộng

2001-2002 8 4 13

2002-2003 8 5 12

2003-2004 6 6 12

2004-2005 9 6 15

- Nhận xét câu trả lời của HS

- Hướng dẫn các bước vẽ biểu đồ

- Làm mẫu từng bước

Quan sát - ghi bài

Các bước vẽ biểu

đồ:

-Chọn vùng dữ

liệu cần vẽ

- Nháy nút chart

wizard trên

thanh công cụ

- Chọn nhóm và

dạng biểu đồ cần

vẽ

- Chọn Next trên

hộp thoại

- Chọn Finish

trên hộp thoại

HĐ4

Các thao tác biểu đồ

Hướng dẫn các thao tác vẽ biểu đồ

Quan sát – ghi bài - Chọn Next 2 lần

trên biểu đồ -

chọn Series gõ

tên vào ô Name -

chọn Finish

- Di chuyển biểu

đồ chọn biểu đồ

cần di chuyển –

đưa chuột vào và

Drag đến nơi

chứa

- Xoá Chọn biểu

đồ - nhấn Delete

V. CỦNG CỐ

1. Cho biết mục đích của việc sử dụng biểu đồ

2. Nêu một vài dạng biểu đồ thường được sử dụng

3. Nêu các bước cần thiết để vẽ biểu đồ

Đơn vị chủ quản: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ THIÊN THI
372/10 Điện Biên Phủ, Phường 17, Q.Bình Thạnh, HCM
giấy phép MXH: 102/GXN - TTĐT
Lên đầu trang