Tài liệu

TRÌNH BÀY DỮ LIỆU BẰNG BIỂU ĐỒ

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 698     Tải về: 3     Lượt mua: 0     Định dạng:  
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 6
Tài liệu TRÌNH BÀY DỮ LIỆU BẰNG BIỂU ĐỒ - tài liệu, sách iDoc.VnTRÌNH BÀY DỮ LIỆU BẰNG BIỂU ĐỒ,Biết mục đích của việt sử dụng biểu đồ - Biết một số đạng biểu đồ thường dùng - Biết các bước cần thực hiện để tạo biểu…
background image

TRÌNH BÀY DỮ LIỆU 

BẰNG BIỂU ĐỒ 

 
 

I. MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU: 

- Biết mục đích của việt sử dụng biểu đồ 

 

- Biết một số đạng biểu đồ thường dùng 

 

- Biết các bước cần thực hiện để tạo biểu đồ từ một bảng dữ liệu 

 

- Biết cách thay đổi dạng biểu đồ thích hợp 

II. PHƯƠNG TIỆN: 

-  Phòng máy đảm bảo 2 HS / 1 máy, máy chiếu projector …. 

-  Học sinh có đầy đủ SGK 

III. LƯU Ý SƯ PHẠM: 

 

Chuẩn bị trước một số trang tính, các biểu đồ thích hợp, 1 số câu hỏi 

IV. NỘI DUNG: 

 

background image

Hoạt động của GV 

Hoạt động của HS 

Nội dung 

HĐ1:

 

Mục đích của việc sử dụng biểu đồ 

Trình bày cho học sinh xem các hình sau: 

DANH SÁCH HỌC SINH GIỎI 

Năm học 

Nam 

Nữ  Tổng cộng 

2001-2002 

13 

2002-2003 

12 

2003-2004 

12 

2004-2005 

15 

0

5

10

15

20

2001-

2002

2002-

2003

2003-

2004

2004-

2005

Nam

Nữ

Tổng cộng

 

  Vẽ biểu đồ có mục đích gì? 

 Nhận xét câu trả lời của HS 

HĐ2

 

Giới thiệu một số dạng biểu đồ 

Trình bày các loại biệu đồ thường dùng 

 

 

 

 

Thảo luận-trả lời 

 

Biểu đồ dùng để 

minh hoạ số liệu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biểu đồ là cách 

minh hoạ dữ liệu 

trực quan, giúp 

HS dễ so sánh số 

liệu 

 

 

 

 

 

 

 

background image

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quan sát 

 

 

 

 

 

 

0

5

10

15

20

2001-

2002

2002-

2003

2003-

2004

2004-

2005

0

5

10

15

20

25

30

35

2001-

2002

2002-

2003

2003-

2004

2004-

2005

Biểu đồ hình tròn (Pie) 

Biểu đồ gấp khúc 
(Line) 

- Biểu đồ hình 
tròn mô tả tỉ lệ 
của giá trị dữ liệu 
so với tổng thể 
 
- Biểu đồ hình 
cột để so sánh dữ 
liệu trong nhiều 
cột 
 
- Biểu đồ đường 
gấp khúc dùng 
để dự đoán xu 
thế tăng, giảm 
của dữ liệu 

2001-2002

2002-2003

2003-2004

2004-2005

Biểu đồ hình cột 
(Column) 

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

TRÌNH BÀY DỮ LIỆU BẰNG BIỂU ĐỒ

Biết mục đích của việt sử dụng biểu đồ - Biết một số đạng biểu đồ thường dùng - Biết các bước cần thực hiện để tạo biểu đồ từ một bảng dữ liệu - Biết cách thay đổi dạng biểu đồ thích hợp.

Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
Tài liệu liên quan
Hướng dẫn sử dụng Microsoft Word 2003 Lượt tải: 311 Lượt xem: 116143
Giáo trình MS Word 2007 cực hay Lượt tải: 1301 Lượt xem: 49505
100 bài tập Turbo Pascal lớp 8 - tài liệu… Lượt tải: 567 Lượt xem: 48565
Giáo trình Word 2003 Lượt tải: 249 Lượt xem: 21014
Giáo trình Tin học căn bản Lượt tải: 131 Lượt xem: 20416
Có thể bạn quan tâm
Giáo trình Tin học căn bản Lượt tải: 131 Lượt xem: 20416
sách học excel 2003 Lượt tải: 220 Lượt xem: 20267
trắc nghiệm tin học đại cương Lượt tải: 66 Lượt xem: 14406
Giáo Trình Microsoft Excel 2010 (Tiếng Việt) Lượt tải: 37 Lượt xem: 12124
Đề thi trắc nghiệm tin học đại cương Lượt tải: 42 Lượt xem: 11830