Thành viên sunrise1251991

trang trí hình vuông

- 12 tháng trước
Chia sẻ
/7 trang
Tải xuống
Thành viên sunrise1251991

trang trí hình vuông

- 12 tháng trước
2,700
Báo lỗi

I/ Mục tiêu : Hs hiểu các cách sắp xếp họa tiết và sử dụng màu sắc khác nhau trong hình vuông, hs biết cách trang trí hình vuông, trang rí được hình vuông và vẽ màu theo ý thích II/Chuẩn bị : Một số đồ vật coa trang trí hình vuông như khănvuoong , khăn trải bàn, gạch hoa một số bài trang trí của hs năm trước- hình gọi ý cách trang trí hình vuông III/ Hoạt động dạy và học: Hoạt động 1: quan sát nhận xét Giáo viên cho hs xem một số bài trang trí hình vuông để hs thấy có nhiều cách trang trí qua cách sắp xếp họa tiết và vẽ màu . Các hình này có đặc điểm gì giống và khác nhau? (Giống : Đều là những hình vuông-Khác : Cách trang trí họa tiết, cách vẽ họa tiết và màu sắc khác nhau.)

Nội dung

TRANG TRÍ HÌNH VUÔNG

I ) MỤC TIÊU BÀI HỌC.

- HS hiểu được cách trang trí hình vuông cơ bản và ứng dụng.

- HS biết sử dụng các hoạ tiết dân tộc vào trang trí hình vuông.

- HS làm được một bài trang trí hình vuông hay cái thảm.

II) CHUẨN BỊ.

1 Đồ dùng dạy - học

a Giáo viên.

- Một vài đồ vật dạng hình vuông có trang trí : nắp hộp, khay,

thảm, khăn vuông gạch men,…

- Một vài bài trang trí hình vuông và cái thảm( có cạnh là 20 cm

– 25 cm)

- Một số bài trang trí hình vuông của HS (lựa chọn các bài làm

đúng và các bài làm chưa đẹp đẻ so sánh).

- Hình minh hoạ các cách sắp xếp trong hình vuông ( phóng to

hay vẽ lên bảng).

- Hình minh hoạ trong sách giáo khoa và ĐDDH MT 6.

b) Học sinh.

Giấy vẽ , bút chì , thước kẻ , com pa , màu…

2 Phương pháp dạy – học

- Phương pháp trực quan và quan sát.

- Trao đổi , vấn đáp.

III) TIẾN TRÌNH DẠY – HỌC:

1 Tổ chức : ổn định lớp , kiểm tra sĩ số lớp. 5 phút

2 Kiểm tra : bài cũ , đồ dùng học tập.

3 Nội dung bài mới :

A – HOẠT ĐỘNG I : Quan sát và nhận xét:

TG Hđ của giáo viên Hđ của học sinh Nội dung

5’ - GV cho HS xem một số hình

trang trí hình vuông ứng

dụng: viên gạch hoa, cái khay,

cái khăn và một vài bài trang

trí hình vuông cơ bản.

- Em hãy quan sát và suy nghĩ

xem để thấy được sự giống

HS nghe giảng và

quan sát theo hướng

dẫn của GV và trả

lời.

Trang trí đối xứng

và trang trí có nhiều

mảng hình hoạ tiết

I : Quan s¸t vµ

nhËn xÐt:

- MÉu vËt: viªn

g¹ch hoa, c i¸

khay, c i¸ kh¨n,

bµi trang trÝ

h×nh vu«ng c¬

nhau và khác nhau của cách

trang trí hình vuông ntn? Cách

sắp xếp hoạ tiết và màu sắc

trong các kiểu trang trí đó

ntn?

- HS nhận ra sự khác nhau về

bố cục, hình vẽ, màu sắc giữa

trang trí ứng dụng và trang trí

cơ bản, đồng thời cảm thụ

được vẻ đẹp của chúng.

- GV cho HS xem bài trang trí

hình vẽ cơ bản và đặt câu hỏi.

Em có nhận xét gì về những

bài trang trí hình vẽ trên? vẽ

bố cục và màu sắc của

chúng.

Các hình hoạ tiết giống nhau

thể hiện ntn? Về hình vẽ và

và màu sắc...

HS quan sát bài

trang trí hình vuông

cơ bản và trả lời câu

hỏi.

Mỗi bài được thể

hiện hình mảng hoạ

tiết và màu sắc khác

nhau…

- Các hình giống

nhau vẽ bằng nhau.

- Các hình giống

nhau tô màu như

nhau.

b¶n.

- GV chän mét

sè mÉu vËt

®Ñp vµ mét sè

bµi trang trÝ

®Ñp vÏ trang

trÝ h×nh vu«ng

c¬ b¶n ®Ó HS

quan s t¸.

- GV treo bµi

vÏ ®Ñp vµ chØ

ra cho HS thÊy

®­îc c¸ch trang

trÝ vµ mµu

s¾c ®Ñp trong

bµi vÏ.

KÕt luËn:

trang trÝ h×nh

màu sắc.

vu«ng c¬ b¶n

cÇn kÎ c¸c trôc

®èi xøng ®Ó

vÏ ho¹ tiÕt vµ

t« mµu cho

®Òu nhau.

B – HOẠT ĐỘNG II: Cách trang trí hình vuông cơ bản

5’ - GV cho HS nhắc lại cách

sắp xếp trong trang trí và

nhắc lại các bước vẽ bài trang

trí.

- Treo một số hình vuông

trang trí đẹp.

- GV treo các bước vẽ trang

trí hình vẽ hoặc vẽ trực tiếp

lên bảng.

Chú ý : + màu nền đậm thì

HS nhắc lại cách sắp

xếp trong trang trí và

các bước vẽ bài trang

trí.

B1 - Tìm bố cục.

. Kẻ các trục đối xứng.

. Tìm mạng chính phụ.

B2 – vẽ hoạ tiết vào

các mảng cho phù hợp.

B3 – Tìm đậm nhạt

II) Cách

trang trí

hình vuông

cơ bản:

B1 -Tìm bố

cục. B2 -

Tìm hoạ

tiết.

hoạ tiết sáng.

+ xen kẽ màu trung

gian.

Giữ hai màu tương phản,

màu bổ túc đặt cạnh nhau.

bằng bút chì.

B4 – Tìm màu theo

đậm nhạt.

B3 -Tìm

đậm nhạt.

B4 - Vẽ

màu theo

đậm nhạt.

C – HOẠT ĐỘNG III: HS làm bài.

25’ GV cho HS thực hành bài

tập.

- C1 GV pho to hình vuông

(mỗi một cạnh 15 cm) có

phác mảng hình rồi phá cho

HS và yêu cầu HS tìm hoạ

tiết khác với một hình minh

hoạ trong SGK.

- C2: - HS tự tìm bố cục, tìm

hình vẽ, tô mầu.

- HS thực hành bài

tập làm theo các

bước như GV vừa

hướng dẫn.

- Nếu bài chưa xong

về nhà hoàn chỉnh

bài.

III: HS làm bài:

- C1 GV pho to

hình vuông (mỗi

một cạnh 15

cm) có phác

mảng hình rồi

phá cho HS và

yêu cầu HS tìm

hoạ tiết khác với

một hình minh

- GV góp ý cho một số HS

về bố cục về hoạ tiết và màu

sắc.

- Nếu bài chưa xong , GV có

thể cho HS về nhà làm tiếp.

hoạ trong SGK.

- C2: - HS tự

tìm bố cục, tìm

hình vẽ, tô màu.

D – HOẠT ĐỘNG IV: Kết quả học tập.

- GV lấy một số bài vẽ khá gợi ý cho HS nhận xét đánh giá

- HS nhận xét đánh giá bài theo cách hiểu của riêng mình.

E - DẶN DÒ.

+ Chuẩn bị bài sau

+ Hoàn thành bài vẽ.

+ Gấp cắt dán hoạ tiết dán vào hình vuông như cách làm dưới

đây:

GV còn thời gian hướng dẫn HS cắt dán hoạ trang trí vào hình

vuông.

Rút kinh nghiệm.

Đơn vị chủ quản: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ THIÊN THI
372/10 Điện Biên Phủ, Phường 17, Q.Bình Thạnh, HCM
giấy phép MXH: 102/GXN - TTĐT
Lên đầu trang