Thành viên Nguyenthikimthanh

TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI 8000 (SA8000)

- 01/14/2012
Chia sẻ
/6 trang
Tải xuống miễn phí
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
Tải xuống miễn phí (6 trang)
Thành viên Nguyenthikimthanh

TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI 8000 (SA8000)

- 01/14/2012
855
Báo lỗi

 
TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI 8000
(SA8000)
 
I. MỤC ĐÍCH VÀ PHẠM VI
            Tiêu chuẩn này ấn định các yêu cầu đối với trách nhiệm xã hội để cho công ty có thể:
                                    a) xây dựng, duy trì và thi hành các chính sách và thủ tục nhằm để quản lý những vấn đề mà công ty có thể kiểm soát hay tác động.
                                    b) chứng minh với các bên hữu quan rằng các chính sách, thủ tục và cách thực hành phù hợp với các yêu cầu của tiêu chuẩn này.
            Các yêu cầu của tiêu chuẩn này phải áp dụng chung về mặt địa lý, ngành công nghiệp và qui mô công ty.
II. CÁC NGUYÊN TẮC CỦA TIÊU CHUẨN VÀ GIẢI THÍCH 
...

Đơn vị chủ quản: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ THIÊN THI
372/10 Điện Biên Phủ, Phường 17, Q.Bình Thạnh, HCM
giấy phép MXH: 102/GXN - TTĐT
Lên đầu trang