Tài liệu

Trách nhiệm hình sự và hình phạt

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 225     Tải về: 1     Lượt mua: 0     Định dạng:  
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 9
Tài liệu Trách nhiệm hình sự và hình phạt - tài liệu, sách iDoc.VnTrách nhiệm hình sự và hình phạt,Trách nhiệm hình sự là một dạng của trách nhiệm pháp lý, là hậu quả pháp lý của việc phạm tội thể hiện ở trách nhiệm của người…
background image

Trách nhiệm hình sự và hình phạt 

 

A. TRÁCH NHIỆM HS 

I. Khái niệm trách nhiệm hình sự 

1. Định nghĩa trách nhiệm h

ình sự :  

 

Trách  nhiệm  hình  sự  là  một  dạng  của  trách  nhiệm  pháp  lý,  là  hậu  quả 

pháp lý của việc phạm tội thể hiện ở trách nhiệm của người phạm tội trước nhà 

nước

 phải chịu những tác động pháp lý bất lợi được quy định trong luật hình sự 

do tòa án áp dụng theo một trình tự tố tụng nhất định. 

2. Các đặc điểm của trách nhiệm h

ình sự 

1. 

Trách nhiệm hình sự là hậu quả pháp lý của việc thực hiện TP 

2. 

Trách nhiệm hình sự là loại trách nhiệm pháp lý có tính cưỡng chế cao nhất 

3. 

Trách  nhiệm  hình  sự  là  trách  nhiệm  mà  các  cá  nhân  người  phạm  tội  phải 

gánh chịu trước NN 

background image

4. 

Trách nhiệm hình sự được thể hiện thông qua bản án hoặc quyết định của 

TA có hiệu lực 

5. 

Trách  nhiệm  hình  sự  được  thể  hiện  thông  qua  một  trình  tự,  thủ  tục  được 

quy định trong BLTTHS. 

a. Trách nhiệm hình sự là hậu quả pháp lý của việc thực hiện tội phạm thể hiện 

ở chỗ

: trách nhiệm hình sự hình sự (hậu quả  pháp lý) chỉ phát sinh thì  có người 

thực hiện hành vi phạm tội: có nghĩa trách nhiệm hình sự chỉ đặt ra khi có người 

thực hiện hành vi PT thì phải chịu trách nhiệm hình sự. 

b. Trách nhiệm hình sự là loại trách nhiệm pháp lý có tính cưỡng chế cao nhất: 

- Là loại trách nhiệm đặt ra để xử lý TP (hành vi có mức độ nguy hiểm cao nhất) 

-  Được  thể  hiện  chủ  yếu  thông  qua  hình  phạt  (loại  biện  pháp  cưỡng  chế  nghiêm 

khắc nhất) 

c. trách nhiệm hình sự là trách nhiệm mà cá nhân người phạm tội phải gánh 

chịu trước NN. 

- Trách nhiệm hình sự là loại trách nhiệm mà chính cá nhân người phạm tội phải 

gánh chịu (không uỷ thác, không liên đới và là trách nhiệm của chính người phạm 

tội) 

background image

- Là loại trách nhiệm mà người phạm tội phải gánh chịu trước NN chứ không phải 

trước người bị hại. 

d. trách nhiệm hình sự được thể hiện thông qua bản án hoặc quyết định của TA 

đ

ã có hiệu lực PL. 

- trách nhiệm hình sự là hậu quả pháp lý của TP mà một người chỉ coi là có tội khi 

có bản án hoặc quyết định của TA đã có hiệu lực PL. 

e. trách nhiệm hình sự được thực hiện thông qua thủ tục được quy định trong 

BLTTHS.  -  Việc  quy  định  trình  tự,  thủ  tục  chặt  chẽ  trong  việc  xác  định  trách 

nhiệm hình sự nhằm bảo đảm việc quy kết trách nhiệm hình sự đúng người, đúng 

tội, đúng pháp luật. 

- Trình tự, thủ tục xác định trách nhiệm hình sự được quy định trong BLHS. 

II. Các hình thức của trách nhiệm hình sự. 

1. Các quan điểm về h

ình thức biểu hiện của trách nhiệm hình sự. 

 

QĐ 1: trách nhiệm hình sự đồng nhất với HP. 

 

QĐ 2: trách nhiệm hình sự gồm HP, BPTP và án tích. 

 

QĐ 3: trách nhiệm hình sự gồm: HP, BPTP, án tích và biện pháp ngăn chặn 

2. Các hình thức của trách nhiệm hình sự 

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Trách nhiệm hình sự và hình phạt

Trách nhiệm hình sự là một dạng của trách nhiệm pháp lý, là hậu quả pháp lý của việc phạm tội thể hiện ở trách nhiệm của người phạm tội trước nhà nước phải chịu những tác động pháp lý bất lợi được quy định trong luật hình sự do tòa án áp dụng theo một trình tự tố tụng nhất định. 2. Các đặc điểm của trách nhiệm hình sự Trách nhiệm hình sự là hậu quả pháp lý của việc thực hiện TP Trách nhiệm hình sự là loại trách nhiệm pháp lý có tính cưỡng chế cao nhất

Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
Tài liệu liên quan
Giải bài tập xác suất thống kê Lượt tải: 1446 Lượt xem: 114195
Bài tập kiểm toán căn bản có lời giải Lượt tải: 554 Lượt xem: 109022
Bài giảng Hoán vị đại động mạch Lượt tải: 4 Lượt xem: 88202
Có thể bạn quan tâm
Khái niệm văn bản và phân loại văn bản Lượt tải: 234 Lượt xem: 72621
tâm lý học đại cương Lượt tải: 320 Lượt xem: 66265
Bái giảng Giáo dục quốc phòng An ninh Lượt tải: 252 Lượt xem: 52163
Bài tập ma trận và định thức Lượt tải: 183 Lượt xem: 51431