Tài liệu

TRẮC NGHIỆM MIỄN DỊCH HỌC- Phần 2B

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 1532     Tải về: 22     Lượt mua: 0     Định dạng:  
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 12
Tài liệu TRẮC NGHIỆM MIỄN DỊCH HỌC- Phần 2B - tài liệu, sách iDoc.VnTRẮC NGHIỆM MIỄN DỊCH HỌC- Phần 2B,Sự hoạt hoá bổ thể có thể đưa đến các tác dụng hoặc hiệu quả gì : A. tan tế bào đích B. opsonin hoá, vì một số thành phần bổ thể…
background image

TRẮC NGHIỆM MIỄN DỊCH HỌC- Phần 2B 

 

85. Sự hoạt hoá bổ thể có thể đưa đến các tác dụng hoặc hiệu quả gì :  

A. tan tế bào đích  

B.  opsonin  hoá,  vì  một  số  thành  phần  bổ  thể  hoạt  hoá  có  khả  năng  kích 

thích trực tiếp tế bào thực bào, làm tăng cường hoạt động thực bào  

C. opsonin hoá, vì một số thành phần bổ thể hoạt hoá có khả năng gắn lên 

bề mặt tế bào thực bào, qua đó làm tăng khả năng thâu tóm vật lạ của các tế bào 

này  

D. phản vệ  

E. kích thích trực tiếp trên các tế bào miễn dịch như lympho bào B, lympho 

bào T  

  

86. Các cơ chế đáp ứng miễn dịch không đặc hiệu và đặc hiệu:  

A. hoạt động hoàn toàn độc lập với nhau   

B. hoạt động mang tính cạnh tranh với nhau, trong đó các cơ chế đáp ứng 

miễn dịch đặc hiệu khi đã hình thành sẽ ức chế các cơ chế không đặc hiệu  

C. hoạt động mang tính hợp tác với nhau  

background image

D. hoạt động theo trật tự nhất định, trong đó các cơ chế không đặc hiệu phát 

huy tác dụng trước, sau đó mất hoàn toàn hiệu lực, nhường chỗ cho các cơ chế đặc 

hiệu  

E.  hoạt  động  một  cách  đồng  thời,  cùng  phát  huy  tác  dụng  ngay  khi  có 

kháng nguyên xâm nhập  

  

87. Trong đáp ứng miễn dịch không đặc hiệu :  

A. không có sự tham gia của kháng thể, vì kháng thể là một yếu tố của đáp 

ứng miễn dịch thể dịch đặc hiệu (với khả năng kết hợp đặc hiệu với kháng nguyên 

tương ứng)  

B.  có  thể  có  sự  tham  gia  của  kháng  thể,  nhưng  không  có  sự  kết  hợp  đặc 

hiệu của kháng thể với kháng nguyên tương ứng  

C. có thể có sự tham  gia  của kháng thể, trong đó nhất thiết phải có sự kết 

hợp đặc hiệu của kháng thể với kháng nguyên tương ứng  

D. có sự tham gia của kháng thể với vai trò là yếu tố hoạt hoá trực tiếp một 

số cơ chế đáp ứng  không đặc hiệu như hiện tượng thực bào, sản xuất bổ thể, sản 

xuất interferon  

E. cả 4 lựa chọn trên đều sai  

  

88. Tế bào NK :  

A.  là một  yếu  tố  của  đáp ứng  miễn dịch  không  đặc  hiệu, vì  tế  bào  này có 

thể “tấn công” nhiều loại tế bào đích với các kháng nguyên bề mặt khác nhau   

background image

B. là một yếu tố của đáp ứng miễn dịch không đặc hiệu, vì hoạt động của tế 

bào này không có sự tham gia của các cơ chế đáp ứng miễn dịch đặc hiệu  

C. là một yếu tố của đáp ứng miễn dịch đặc hiệu, vì tế bào này tác động lên 

tế bào đích thông qua sự kết hợp đặc hiệu của kháng thể với kháng nguyên tương 

ứng  

D. là một yếu tố của đáp ứng  miễn dịch đặc hiệu, vì hoạt động của tế bào 

này mang tính đặc hiệu với loại tế bào đích mà nó tấn công  

E. là một yếu tố của đáp ứng miễn dịch không đặc hiệu, nhưng hoạt động 

chức  năng  của  tế  bào này có thể  có sự tham  gia  của  kháng  thể,  một  yếu  tố miễn 

dịch đặc hiệu  

  

89. Vai trò của bổ thể trong đáp ứng miễn dịch thể hiện ở chỗ:  

A. bổ thể có khả năng gây tan tế bào đích (là tế bào mà bổ thể gắn lên)  

B. bổ thể có khả năng hoạt hoá một số tế bào có thẩm quyền miễn dịch để 

những tế bào này tham gia vào đáp ứng miễn dịch  

C. bổ thể có thể làm tăng khả năng thâu tóm vật lạ của các tế bào đại thực 

bào, vì bổ thể có thể gắn lên bề mặt tế bào đại thực bào  

D.  bổ  thể  có thể  làm  tăng  khả  năng  giết  vi  khuẩn  của  tế  bào  đại  thực bào 

sau khi các tế bào đại thực bào đã nuốt vi khuẩn  

E. một số thành phần bổ thể có tác dụng phản vệ   

  

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

TRẮC NGHIỆM MIỄN DỊCH HỌC- Phần 2B

Sự hoạt hoá bổ thể có thể đưa đến các tác dụng hoặc hiệu quả gì : A. tan tế bào đích B. opsonin hoá, vì một số thành phần bổ thể hoạt hoá có khả năng kích thích trực tiếp tế bào thực bào, làm tăng cường hoạt động thực bào C. opsonin hoá, vì một số thành phần bổ thể hoạt hoá có khả năng gắn lên bề mặt tế bào thực bào, qua đó làm tăng khả năng thâu tóm vật lạ của các tế bào này D. phản vệ E. kích thích trực tiếp trên các tế bào miễn dịch như lympho bào B, lympho bào T.

Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
Tài liệu liên quan
Giải bài tập xác suất thống kê Lượt tải: 1473 Lượt xem: 116434
Bài tập kiểm toán căn bản có lời giải Lượt tải: 587 Lượt xem: 111762
Bài giảng Hoán vị đại động mạch Lượt tải: 4 Lượt xem: 89901
Có thể bạn quan tâm
Bài giảng Hoán vị đại động mạch Lượt tải: 4 Lượt xem: 89901
Khái niệm văn bản và phân loại văn bản Lượt tải: 248 Lượt xem: 74592
tâm lý học đại cương Lượt tải: 337 Lượt xem: 67793
Bái giảng Giáo dục quốc phòng An ninh Lượt tải: 256 Lượt xem: 53148
Bài tập ma trận và định thức Lượt tải: 185 Lượt xem: 51780