Tài liệu

Trắc nghiệm lý thuyết vật lý 12

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 3873     Tải về: 74     Lượt mua: 0    
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 41
Tài liệu Trắc nghiệm lý thuyết vật lý 12 - tài liệu, sách iDoc.VnTài liệu trắc nghiệm lý thuyết vật lý 12 
Ebook
EbookEbook
Ebook
Tr
TrTr
Trc Nghi
c Nghic Nghi
c Nghim Lý
m Lým Lý
m Lý Thuy
Thuy Thuy
Thuyết V
t Vt V
t Vt Lí 12
t Lí 12t Lí 12
t Lí 12
Cuốn Sách này euclid viết Tặng các Thành Viên của
http://ebook.top1.vn
Chúc các bạn ñạt kết quả cao trong các kì thi sắp ti !
© http://ebook.top1.vn euclid1990@yahoo.com.vn
© http://maichoi.vuicaida.com
2
Li Nói ðu
Kiểm tra, ñánh giá có vai trò, chức năng rất quan trọng trong dạy học. Nó giúp thầy
và trò ñiều chỉnh việc dạy và học nhằm ñạt kết quả dạy học cao hơn, ñồng thời xác nhận
thành quả dạy học của thầy và trò. Có nhiều hình thức kiểm tra, ñánh giá kết quả dạy học,
trong ñó kiểm tra trắc nghiệm khách quan ñang ñược quan tâm sử dụng.
Trắc nghiệm khách quan ñược quan tâm bởi một số lí do sau:
- Việc chấm cho ñiểm tương ñối dễ dàng khách quan hơn so với thi tự
luận.
- Trong các câu hỏi trắc nghiệm, nhiệm vụ ca người học ñược phát biểu
ràng hơn là trong các bài thi tự luận.
- Khi làm một bài thi trắc nghiệm, hầu hết thời gian học sinh dùng ñể ñọc và
suy nghĩ. Có thể tự kiểm tra, ñánh giá kiến thức.
- Tránh ñược việc học tủ, học lệch. Cung cấp một lượng thông tin phản hồi
lớn, làm cơ sở cho việc ñiều chỉnh kế hoạch dạy học.
- Dễ dàng ứng dụng công nghệ thông tin truyền thông ñể tổ chức thi,
chấm bài một cách nhanh chóng, chính xác và an toàn.
Trong bài thi trc nghiệm bao giờ cũng có 2 phần : Kiểm tra lý thuyết & thực hành.
ðối với phần trắc nghiệm thuyết, theo mình : Nếu học sinh chăm ñọc sách giáo
khoa, học thuộc các ñịnh nghĩa, ñịnh lý, các phát biểu quan trọng trong mỗi bài ( Tất nhiên
phải hiểu chkhông học vẹt ^.^ ) & ðặc biệt chăm làm ñthì Phần lý thuyết sẽ ñược
giải quyết trọn vẹn trong thời gian ngắn ( những câu hỏi - nếu nắm chắc thuyết bạn
mất chưa tới 10s ñể ñưa ra kết quả ñúng ^.^).
Cuốn sách này mình chñề cập tới Phần lí thuyết vật ( Do khnăng có hạn ). Tuy
nhiên với các bạn học sinh học phân ban sẽ bị thiếu phần Học Vật Rn & Thừa phần
Quang Hình. Rất mong các bạn thông cảm mình viết Ebook này trong những ngày ôn
thi ðH năm 2007 - 2008 , khi ñề thi vẫn còn phần Tự Chọn & mình li nhóm ñối
tượng học sinh không phân ban T.T! ( Bây giờ ! Thi xong rùi mới chỉnh sửa và ñưa lên ! ).
Nội dung cuốn sách gồm các câu hỏi thuyết vật - Tuy nhiên, qua quá trình làm
ñề mình ñã cô ñọng phần lớn các câu hỏi hay, chkhông như nhiều cuốn Ebook quá
nhiều câu hỏi dễ, mà học sinh chỉ liếc qua ñã có ñáp án ñúng rùi !
mỗi Câu hỏi - Phần ðáp án ñược Tô ðậm là ñáp án chính xác nhất ( Tốt nhất khi
làm các bạn nên che ðáp án ñi - he he ). Do trình ñộ có hạn nên Ebook còn nhiều sai sót,
rất mong nhận ñược sgóp ý từ phía bạn ñọc. Mọi email góp ý, xin gửi về m thư :
euclid1990@yahoo.com.vn !
Nếu có thời gian rảnh xin vui lòng ghé qua website:
http://Ebook.Top1.Vn
http://maichoi.vuicaida.com
Liên hệ quảng cáo

© http://ebook.top1.vn euclid1990@yahoo.com.vn
© http://maichoi.vuicaida.com
3
Dao ðộng Cơ Học
1. Trong dao ñộng ñiều hoà :
A. Gia tốc biến ñổi ñiều hoà cùng pha so với li ñộ.
B. Gia tốc biến ñổi ñiều hoà sớm pha
2
π
so với li ñộ.
C.
Gia tốc biến ñổi ñiều hoà ngược pha so với li ñộ.
D. Gia tốc biến ñi ñiều hoà chậm pha
2
π
so với li ñộ.
2.
Phát biểu nào sau ñây là ñúng ?
A. Trong dao ñộng tắt dần, một phần cơ năng ñã biến ñổi thành hoá năng.
B. Trong dao ñộng tắt dần, một phần cơ năng ñã biến ñi thành quang năng.
C.
Trong dao ñộng tắt dần, một phần cơ năng ñã biến ñổi thành nhiệt năng.
D. Trong dao ñộng tắt dần, một phần cơ năng ñã biến ñổi thành ñiện năng.
3.
ðộng năng của dao ñộng ñiều hoà
A.
Biến ñổi tuần hoàn theo thời gian với chu kì T/2.
B. Biến ñổi theo thời gian dưới dạng hàm số sin.
C. Biến ñổi tuần hoàn với chu kì T.
D. Không biến ñi theo thời gian.
4.
Phát biểu nào sau ñây là ñúng ?
A. Hin tượng cộng hưởng chỉ xảy ra với dao ñộng riêng.
B. Hiện tượng cộng hưởng chỉ xảy ra với dao ñộng ñiều hoà.
C.
Hin tượng cộng ởng chỉ xy ra với dao ñộng cưỡng bức.
D. Hin tượng cộng hưởng chỉ xảy ra với dao ñộng tắt dần.
5.
Phát biểu nào sau ñây về mối quan h giữa li ñ, vận tốc, gia tốc là ñúng?
A. Trong dao ñộng ñiều hoà vận tốc và li ñ luôn cùng chiều.
B. Trong dao ñộng ñiều hoà gia tốc và li ñộ luôn cùng chiều.
C. Trong dao ñộng ñiều hoà vận tốc và gia tốc luôn ngược chiều.
D.
Trong dao ñộng ñiều hoà gia tốc và li ñộ luôn ngược chiều.
6.
Chọn câu ñúng. Dao ñộng tự do là dao ñộng có:
A. Tần số không ñi.
B.
Tần số chỉ phụ thuộc vào các ñặc tính ca hệ không phụ thuộc các yếu tố bên
ngoài.
C. Tần số và biên ñộ không ñổi.
D. Biên ñộ không ñổi.
7.
Phát biểu nào sau ñây là ñúng?
A.
Dao ñộng duy trì là dao ñộng tắt dần người ta ñã tác dụng ngoại lực vào vật dao
ñộng cùng chiều với chiều chuyển ñộng trong một phần của từng chu kì.
B. Dao ñộng duy trì dao ñộng tắt dần mà người ta ñã kích thích lại dao ñộng sau khi
dao ñộng bị tắt hn.
C. Dao ñộng duy trì dao ñộng tắt dần người ta ñã làm mất lực cản của môi trường
ñối với vật dao ñộng.
D. Dao ñộng duy trì dao ñộng tắt dần người ta ñã tác dụng ngoại lực biến ñổi ñiều
hoà theo thời gian vào vật dao ñộng.
8.
Nếu hai dao ñộng ñiều hoà cùng tần số, cùng pha thì li ñộ của chúng:
A. Trái dấu khi biên ñộ bằng nhau, cùng du khi biên ñộ khác nhau.
B. Luôn luôn bằng nhau.
C.
Bằng nhau nếu hai dao ñộng cùng biên ñộ.
D. Luôn luôn trái dấu.
9.
Nhận xét nào sau ñây là không ñúng?
A.
Biên ñộ của dao ñộng cưỡng bức không phụ thuộc vào tần số lực cưỡng bức.
Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Trắc nghiệm lý thuyết vật lý 12
Tài liệu trắc nghiệm lý thuyết vật lý 12 
Chia sẻ bởi
Lượt xem: 3873     Tải về: 74     Lượt mua: 0    
Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
comments powered by Disqus
Tài liệu liên quan
Có thể bạn quan tâm
Bài tập môn XỬ LÝ TÍN HIỆU SỐ Lượt tải: 581 Lượt xem: 24439
GIÁO TRÌNH VẬT LÝ ĐẠI CƯƠNG - TẬP 2 -… Lượt tải: 562 Lượt xem: 22833
Công thức vật lý lớp 10 Lượt tải: 179 Lượt xem: 21198