Tài liệu

Tổng hợp các dạng bài tập Excel từ cơ bản

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 847     Tải về: 1     Lượt mua: 0     Định dạng:  
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 7
Tài liệu Tổng hợp các dạng bài tập Excel từ cơ bản - tài liệu, sách iDoc.VnTổng hợp các dạng bài tập Excel từ cơ bản,Bài tập này do mình tự giải, nguồn được lấy từ nhiều website. Có tin này, mình hy vọng chúng sẽ đáp ứng phần nào nhu cầu nghiên cứu,…
background image

 

 

 

 

 

 

0000FFHUỲNH BÁ HỌC

TÁC GI

H  VÀ TÊN: 

HUỲNH BÁ H C

N I SINH: 

Ơ

Phù M , Bình Đ nh, Vi t Nam

NGÀY SINH:  08/5/1991
NGH  NGHI P (2012): 

Sinh viên

EMAIL: nguyen123765@yahoo.com.vn
NICK CHAT: nguyen123765
CH    HI N T I (2012): 

Ỗ Ở

Nha Trang, Khánh Hòa, Vi t Nam

T NG H P CÁC D NG BÀI T P EXCEL T  C  B N Đ N NÂNG CAO

Ừ Ơ Ả

Bài t p này do mình t  gi i, ngu n đ

c l y t  nhi u website. Có khá nhi u d ng bài t p khác nhau trong t p 

ự ả

ượ ấ ừ

tin này, mình hy v ng chúng s  đáp  ng ph n nào nhu c u nghiên c u, h c t p c a các b n. Mình up bài t p 

ọ ậ

này lên b i vì mình mong mu n đây s  là ngu n tài li u tham kh o h u ích dành cho nh ng ai đang h c Tin h c 

Văn phòng và các b n chu n b  thi l y ch ng ch  A Tin h c Qu c gia. M c đích up bài c a mình là nh m giúp 

đ  m i ng

i phi l i nhu n ch  không ph i là đ  PR tên tu i hay v  l i cá nhân.

ỡ ọ

ườ

ụ ợ

Vì mình không chuyên Tin h c nên dĩ nhiên trong bài t p này s  không tránh đ

c thi u sót. N u ai đó down bài 

ượ

ế

ế

t p này v  và phát hi n đ

c các sai sót, b n làm  n hãy báo cho mình bi t qua Email. N u nh  b n có các bài 

ượ

ơ

ế

ế

ư ạ

t p Excel nào khác mà b n th y hay, có ích, hãy chia s  v i m i ng

i. Tôi hy v ng r ng v i s  chia s , giúp 

ẻ ớ

ườ

ớ ự

đ  nhau, chúng ta có th  giúp đ  v i nhau trong h c t p cũng nh  công vi c. 

ỡ ớ

ọ ậ

ư

background image

 

 

 

 

 

 

0000FFHUỲNH BÁ HỌC

TÁC GI

H  VÀ TÊN: 

HUỲNH BÁ H C

N I SINH: 

Ơ

Phù M , Bình Đ nh, Vi t Nam

NGÀY SINH:  08/5/1991
NGH  NGHI P (2012): 

Sinh viên

EMAIL: nguyen123765@yahoo.com.vn
NICK CHAT: nguyen123765
CH    HI N T I (2012): 

Ỗ Ở

Nha Trang, Khánh Hòa, Vi t Nam

T NG H P CÁC D NG BÀI T P EXCEL T  C  B N Đ N NÂNG CAO

Ừ Ơ Ả

Bài t p này do mình t  gi i, ngu n đ

c l y t  nhi u website. Có khá nhi u d ng bài t p khác nhau trong t p 

ự ả

ượ ấ ừ

tin này, mình hy v ng chúng s  đáp  ng ph n nào nhu c u nghiên c u, h c t p c a các b n. Mình up bài t p 

ọ ậ

này lên b i vì mình mong mu n đây s  là ngu n tài li u tham kh o h u ích dành cho nh ng ai đang h c Tin h c 

Văn phòng và các b n chu n b  thi l y ch ng ch  A Tin h c Qu c gia. M c đích up bài c a mình là nh m giúp 

đ  m i ng

i phi l i nhu n ch  không ph i là đ  PR tên tu i hay v  l i cá nhân.

ỡ ọ

ườ

ụ ợ

Vì mình không chuyên Tin h c nên dĩ nhiên trong bài t p này s  không tránh đ

c thi u sót. N u ai đó down bài 

ượ

ế

ế

t p này v  và phát hi n đ

c các sai sót, b n làm  n hãy báo cho mình bi t qua Email. N u nh  b n có các bài 

ượ

ơ

ế

ế

ư ạ

t p Excel nào khác mà b n th y hay, có ích, hãy chia s  v i m i ng

i. Tôi hy v ng r ng v i s  chia s , giúp 

ẻ ớ

ườ

ớ ự

đ  nhau, chúng ta có th  giúp đ  v i nhau trong h c t p cũng nh  công vi c. 

ỡ ớ

ọ ậ

ư

background image

 

 

 

 

 

 

BÀI M  Đ U:

Ở Ầ

1) Nh p và trang trí b ng tính sau:

TH I KHÓA BI U H C KỲ

Th

H

A

I

B

A

T

Ư

N

Ă

M

S

Á

U

B

Y

Gi

6:50

CSTH1 (LT)

Toán A2

Ngh

Ngh

AV1

Th c hành

9:25

Ngh

KTCT

Ngh

12:30

Toán A1

Tri t

ế

V t Lý A1

15:05

Ngh

Tin ĐC (LT)

Th  d c

ể ụ

Ngh

17:45

Ngh

Th c hành

Th c hành

2) Nh p, trang trí và tính toán các bài t p sau:

GIÁ TR

TÍNH

A

B

C

1

-9

1

1

1

82

77

2

-7

2.5

4

6.25

53

29

3

-5

4

9

16

34

-23

4

-3

5.5

16

30.25

25

-79

5

-1

7

25

49

26

-139

6

1

8.5

36

72.25

37

-203

7

3

10

49

100

58

-271

8

5

11.5

64

132.25

89

-343

a)

x

y

x/y

3xy

9

5

196

196

1.80

135

125

48

29929

29929

2.60

18000

32

18

2500

2500

1.78

1728

29

12

1681

1681

2.42

1044

b)

a

b

a>b

a<b

a>=b

a<=b

47

23

TRUE

FALSE

TRUE

FALSE

58

58

FALSE

FALSE

TRUE

TRUE

12

49

FALSE

TRUE

FALSE

TRUE

35

75

FALSE

TRUE

FALSE

TRUE

c)

x

y

Mod(x,y)

Int(x/y)

Sqrt(x+y)

Round(x/y,2)

Power(x,4)

Product(x,y)

7

2

1

3

3

3.5

2401

14

13

-4

-3

-4

3

-3.25

28561

-52

15

66

15

0

9

0.23

50625

990

8

8

0

1

4

1

4096

64

d)

a

b

c

m=a>b

n=b>c

And(m,n)

Or(m,n)

And(m,Or(m,n))

4

5

14

FALSE

FALSE

FALSE

FALSE

FALSE

2

12

32

FALSE

FALSE

FALSE

FALSE

FALSE

24

14

16

TRUE

FALSE

FALSE

TRUE

TRUE

24

24

16

FALSE

TRUE

FALSE

TRUE

FALSE

A2

C2

A2 + B2

 = B2 - 4AC

(x + y)2

x2 + 2xy + y2

Ng

hỉ

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Tổng hợp các dạng bài tập Excel từ cơ bản

Bài tập này do mình tự giải, nguồn được lấy từ nhiều website. Có tin này, mình hy vọng chúng sẽ đáp ứng phần nào nhu cầu nghiên cứu, học tập của này lên bởi vì mình mong muốn đây sẽ là nguồn tài liệu tham khảo hữu ích dành Văn phòng và các bạn chuẩn bị thi lấy chứng chỉ A Tin học Quốc gia. Mục đích đỡ mọi người phi lợi nhuận chứ không phải là để PR tên tuổi hay vụ lợi cá nhân. Vì mình không chuyên Tin học nên dĩ nhiên trong bài tập này sẽ không tránh được tập này về và phát hiện được các sai sót, bạn làm ơn hãy báo cho mình biết qua Email. tập Excel nào khác mà bạn thấy hay, có ích, hãy chia sẻ với mọi người. Tôi hy vọng đỡ nhau, chúng ta có thể giúp đỡ với nhau trong học tập cũng như công

Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
Tài liệu liên quan
Hướng dẫn sử dụng Microsoft Word 2003 Lượt tải: 302 Lượt xem: 115323
Giáo trình MS Word 2007 cực hay Lượt tải: 1284 Lượt xem: 48589
100 bài tập Turbo Pascal lớp 8 - tài liệu… Lượt tải: 551 Lượt xem: 47021
Giáo trình Word 2003 Lượt tải: 249 Lượt xem: 20772
sách học excel 2003 Lượt tải: 217 Lượt xem: 19937
Có thể bạn quan tâm
sách học excel 2003 Lượt tải: 217 Lượt xem: 19937
Giáo trình Tin học căn bản Lượt tải: 128 Lượt xem: 19750
trắc nghiệm tin học đại cương Lượt tải: 66 Lượt xem: 14275
Giáo Trình Microsoft Excel 2010 (Tiếng Việt) Lượt tải: 37 Lượt xem: 12069
Đề thi trắc nghiệm tin học đại cương Lượt tải: 42 Lượt xem: 11765