Tài liệu

tom tat tac pham van xuoi lop 12

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 1587     Tải về: 0     Lượt mua: 0     Định dạng:    
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 11
Tài liệu tom tat tac pham van xuoi lop 12 - tài liệu, sách iDoc.Vntom tat tac pham van xuoi lop 12,gioi cac tam pham van hoc lop 12
background image

TÓM T T TÁC PH M VĂN XUÔI L P 12

Tóm t t truy n V  ch ng A Ph  – Tô Hoài ( in trong t p 

ợ ồ

ậ Truy n Tây B c

ắ , 1953) :

          V  ch ng A ph

ợ ồ

 k  v  đôi v  ch ng ng i H’ Mông   vùng Tây B c. M  là m t

ể ề

ợ ồ

ườ

ộ  

cô gái xinh đ p có tài th i sáo. Trai b n nhi u ng

i mê và M  đã có ng

i yêu . Dù cha

ườ

ườ

 

M  n  th ng lí Pá Tra m t món ti n l n, ch a tr  n i, h ng năm ph i tr  lãi c  m t

ị ợ ố

ề ớ

ư

ả ổ

ả ả

ả ộ  

n

ng ngô nh ng M  kiên quy t không l y A S  -con trai th ng lý Pá Tra- đ  xoá n .

ươ

ư

ế

ợ  

Nh ng m t đêm xuân, M  b  A S  l a, b t v  trình ma nhà nó. Ti ng g i là làm v  A S

ư

ị ị

ử ừ

ắ ề

ế

ử 

nh ng

ư   M  b  đ i x

ị ị ố ử  th m t . 

ậ ệ

Ban đ u, M  đ nh t  t  nh ng vì th

ng cha đành cam ch u s ng trong đau kh , câm

ị ị

ự ử ư

ươ

ị ố

 

l ng “lùi lũi nh  con rùa nuôi trong xó c a”. *

ư

Ngày T t l i v , M  lén u ng r

u m t mình. Không khí vui nh n, nh t là ti ng

ế ạ ề

ượ

ế  

sáo g i b n tình đã giúp M  nh  l i nh ng ngày tr

c, kh i d y   M  khát v ng tình yêu

ọ ạ

ị ớ ạ

ướ

ơ ậ ở ị

 

h nh phúc. M  vào bu ng, đ nh thay váy áo đi ch i thì b  A S  b t trói đ ng vào c t nhà,

ơ

ử ắ

 

b ng c  thúng dây đay, c  tóc M . Trong c n ch p ch n mê t nh, M  v n th  h n theo

ơ

ị ẫ

ả ồ

 

các cu c ch i. Đ n lúc thích chí vùng b

c đi m i bi t toàn thân b  trói ch t, đau bu t.

ơ

ế

ướ

ớ ế

Cũng đêm đó, A Ph , m t thanh niên m  côi nh ng kho  m nh, can tr

ng, đã

ư

ẻ ạ

ườ

 

đánh A S , vì b t bình tr

c trò x c x

c c a h n ta. A Ph  b  làng b t v  x  t i và tr

ướ

ấ ượ ủ ắ

ủ ị

ắ ề ử ộ

ở 

thành ng

i   trong nhà Pá Tra đ  tr  n . *

ườ ở

ể ừ ợ

M t mùa đông giá rét, r ng đói, h  báo t ng đàn ra phá n

ng, b t bò ng a . A

ươ

 

Ph  vì m i mê b y nhím nên đã đ  h  b t m t m t con bò. A Ph  b  th ng lí Pá Tra b t

ể ổ ắ ấ ộ

ủ ị ố

ắ  

trói đ ng vào m t cây c t, su t m y ngày đêm- ch  khi nào A S  b n đ

c h  m i tha. 

ố ấ

ử ắ ượ ổ ớ

Lúc  y, tuy M  đã tr  thành m t con ng

i đ  đ n, vô c m nh ng khi nhìn th y

ườ ờ ẫ

ư

ấ  

hai dòng n

c m t c a A Ph  l ng l  r i trên hai hóm má xám đen vì ki t s c, tuy t

ướ

ắ ủ

ủ ặ

ẽ ơ

ệ ứ

ệ  

1

tom tat tac pham van xuoi lop 12

gioi cac tam pham van hoc lop 12

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 1587     Tải về: 0     Lượt mua: 0     Định dạng:    
Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
Tài liệu liên quan
Có thể bạn quan tâm