Tài liệu

Tóm tắt lý thuyết phần esta - lipit

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 577     Tải về: 0     Lượt mua: 0     Định dạng:    
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 6
Tài liệu Tóm tắt lý thuyết phần esta - lipit - tài liệu, sách iDoc.Vn
Tóm tắt lý thuyết phần esta - lipit

Este Khi thay nhóm OH ở nhóm cacboxyl của axit cacboxylic bằng nhóm OR thì được este. Công thức chung của este đơn chức: RCOOR’ ...

Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
comments powered by Disqus
Tài liệu liên quan
200 bài tập hóa lớp 8 chọn loc Lượt tải: 874 Lượt xem: 64651
Kiến thức hóa hữu cơ lớp 11 Lượt tải: 648 Lượt xem: 38870
HƯỚNG DẪN HỌC TẬP HÓA HỌC ĐẠI CƯƠNG Lượt tải: 343 Lượt xem: 30232
Có thể bạn quan tâm