Tài liệu

Toán về hoàn thành công việc

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 257     Tải về: 0     Lượt mua: 0     Định dạng:  
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 5
Tài liệu Toán về hoàn thành công việc - tài liệu, sách iDoc.VnToán về hoàn thành công việc,DẠNG VI: TOÁN VỀ HOÀN THÀNH CÔNG VIỆC Bài 1: Cho hai số cú tổng là 7,7. Nếu gấp số thứ nhất lờn 4 lần. Gấp số thứ hai lờn 7 lần thỡ…
background image

DẠNG VI: TOÁN VỀ HOÀN THÀNH CÔNG VIỆC 

       Bài 1:  Cho hai số cú tổng là 7,7. Nếu gấp số thứ nhất lờn 4 lần. Gấp số 

thứ hai lờn 7 lần thỡ thỡ được hai số mới có tổng là 37,7. Tỡm hai số đó? 

 

     Bài 2:  Cho  hai  vũi  nước cùng chảy  vào  một cái  hồ. Vũi 1 chảy đầy  hồ 

sau 15  giờ. Vũi  hai chảy đầy  hồ sau 21  giờ. Khi 

3

1

hồ đó cú nước, người ta 

cho  vũi  2  chảy  vào  hồ  trong  5  giờ  rồi  cho  tiếp  vũi  1  cựng  chảy  vào.  Tớnh 

thời gian để hai vũi cựng chảy đến khi đầy hồ? 

 

    Bài 3:  Hai người làm chung một công việc thỡ sau 5 giờ sẽ xong. Sau khi 

làm được 2  giờ thỡ  người thứ  hai có  việc  phải  nghỉ  và  người thứ  nhất phải 

làm  thêm  9  giờ  nữa  mới  xong.  Hỏi  nếu  làm  riêng  thỡ  mỗi  người  phải  làm 

trong bao lâu? 

 

     Bài  4:    Người  thợ  thứ  nhất  làm  xong  một  công  việc  trong  9  giờ.  Người 

thứ  hai  làm  xong  công  việc  đó  trong  15  giờ.  Lúc  đầu  người  thứ  nhất  làm 

trong một thời gian rồi nghỉ sau đó người thứ hai làm nốt công việc cũn lại. 

Thời gian cả hai người làm hết công việc là 11 giờ. Hỏi mỗi người làm trong 

mấy giờ. 

 

background image

      Bài 5:  Vũi 1 chảy trong 2 giờ thỡ đầy hồ. Vũi 2 cú sức chảy bằng 

3

1

vũi 

1. Vũi 3 thỏo hết hồ đầy nước trong 4 giờ. Nếu 

5

2

hồ có nước. Mở cả 3 vũi 

cựng một lỳc thỡ sau bao lõu hồ đầy? 

 

    Bài 6:  Để xây xong một cái nhà nhóm I làm trong 15 ngày. Nhóm II làm 

trong 20 ngày. Nhóm III làm trong 24 ngày. Người chủ nhà thuê 

4

3

nhúm I ; 

3

2

nhúm II;  

5

2

nhúm III cựng làm . Sau bao nhiờu ngày thỡ xõy xong nhà? 

 

      Bài 7:  Hai người làm chung công việc thỡ 7 giờ sẽ xong. Nhưng người 

thợ cả mới chỉ làm cùng với người thợ hai trong 4 giờ thỡ nghỉ do đó người 

thợ  thứ  hai  phảI  làm  9  giờ  nữa  mới  xong  chỗ  cũn  lại.  Hỏi  mỗi  người  làm 

riêng thỡ sau bao lõu sẽ xong? 

 

     Bài 8:  Người thứ I cần 9 giờ để làm xong công việc. Người thứ hai cần 

15  giờ  để  làm  xong  công  việc  đó.  Người  ta  để  người  thứ  nhất  làm  trong  6 

giờ  rồi  nghỉ  cũn  người  thứ  hai  làm  tiếp  cho  đến  khi  xong  công  việc.  Hỏi 

người thứ hai cũn phảI làm trong bao lõu? 

 

background image

Bài 9:   Bạn  Hoàng   cần 10  ngày để  làm  xong  một công  việc. Minh cần 15 

ngày để làm xong công việc đó. Bỡnh làm một mỡnh cần số ngày gấp 5 lần 

số    ngày  của  Hoàng,  Minh  cựng  làm  để  xong  công  việc.  Nếu  3  người  làm 

chung thỡ sau bao lõu sẽ xong cụng việc? 

 

   Bài 10:  Một bể nuôI cá không có nước, khi  mở vũi nước I; II; III thỡ bể 

đầy trong 72 giây. Khi mở vũi II;  III;  IV thỡ bể đầy  trong 90 giây. Khi mở 

vũi I  và  vũi IV thỡ bể đầy trong 120  giây. Hỏi  nếu  mở  4  vũi cựng  một  lỳc 

thỡ bể đầy trong bao lâu? 

 

   Bài 11:  Bốn bạn  nhận  nhiệm  vụ chuyển sách sang thư  viện. Trong 1  giờ 

Hồng  chuyển  được 

7

2

số  sách.  Hà  chuyển  được 

40

11

số  sách.  Toán  chuyển 

được 

70

23

số sách. Thơ chuyển được 

35

9

số sách. Bốn bạn dự định làm trong 1 

giờ. Theo em sau 1 giờ 4 bạn có chuyển  xong số sách đó không? 

 

   Bài 12:  Hai bạn A và B cựng làm xong một cụng việc thỡ sau 48 ngày sẽ 

xong. Cũng cụng việc đó A làm một mỡnh trong 63 ngày sau đó B làm tiếp 

28 ngày  nữa thỡ hoàn thành.  Hỏi  A  làm  một  mỡnh thỡ sau bao nhiờu ngay 

sẽ hết toàn bộ cụng việc đó? 

 

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Toán về hoàn thành công việc

DẠNG VI: TOÁN VỀ HOÀN THÀNH CÔNG VIỆC Bài 1: Cho hai số cú tổng là 7,7. Nếu gấp số thứ nhất lờn 4 lần. Gấp số thứ hai lờn 7 lần thỡ thỡ được hai số mới có tổng là 37,7. Tỡm hai số đó? Bài 2: Cho hai vũi nước cùng chảy vào một cái hồ. Vũi 1 chảy đầy hồ sau 15...

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 257     Tải về: 0     Lượt mua: 0     Định dạng:  
Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
Tài liệu liên quan
Sáng kiến kinh nghiệm toán lớp 2 Lượt tải: 193 Lượt xem: 61664
Hãy tả một loài hoa mà em yêu thích Lượt tải: 30 Lượt xem: 54652
71 bài toán ôn tập học kì 1 lớp 4 Lượt tải: 565 Lượt xem: 54342
Có thể bạn quan tâm