Thành viên idoc2012

TOÁN THỂ TÍCH HÌNH HỘP CHỮ NHẬT

- 04/16/2013
Chia sẻ
/8 trang
Tải xuống miễn phí
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
Tải xuống miễn phí (8 trang)
Thành viên idoc2012

TOÁN THỂ TÍCH HÌNH HỘP CHỮ NHẬT

- 04/16/2013
781
Báo lỗi

1. Kiến thức: - Tìm được các quy tắc và công thức tính thể tích hình hộp chữ nhật. - Học sinh vận dụng một số quy tắc tính để giải một số bài tập có liên quan. 2. Kĩ năng: chữ nhật. 3. Thái độ: II. Chuẩn bị: + GV: Chuẩn bị hình vẽ. - Có ý thức cẩn thận khi làm bài. - Hình thành về biểu tượng thể tích hình hộp + HS: Hình vẽ hình hộp chữ nhật a = 5 cm ; b = 3 cm ; c = 4 cm.

Nội dung
Microsoft Word - toan the tich hinh hop chu nhat.doc

TOÁN

THỂ TÍCH HÌNH HỘP CHỮ NHẬT

I. Mục tiêu:

1. Kiến thức: - Tìm được các quy tắc và công thức tính thể

tích hình hộp chữ nhật.

- Học sinh vận dụng một số quy tắc tính để giải một số

bài tập có liên quan.

2. Kĩ năng: - Hình thành về biểu tượng thể tích hình hộp

chữ nhật.

3. Thái độ: - Có ý thức cẩn thận khi làm bài.

II. Chuẩn bị:

+ GV: Chuẩn bị hình vẽ.

+ HS: Hình vẽ hình hộp chữ nhật a = 5 cm ; b = 3 cm ; c =

4 cm.

III. Các hoạt động:

T HOẠT ĐỘNG CỦA HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC

G GIÁO VIÊN SINH

1’

3’

1’

34’

12’

1. Khởi động:

2. Bài cũ:

- Giáo viên nhận xét.

3. Giới thiệu bài mới:

“Thể tích hình hộp chữ

nhật”.

 Giáo viên ghi bảng.

4. Phát triển các hoạt

động:

 Hoạt động 1: Hướng

dẫn học sinh tự hình thành

về biểu tượng thể tích hình

hộp chữ nhật. Tìm được các

quy tắc và công thức tính

thể tích hình hộp chữ nhật.

Mục tiêu: Giúp HS có biểu

- Hát

- Học sinh sửa bài nhà

- Cả lớp nhận xét.

Hoạt động nhóm, lớp.

tượng về thể tích hình hộp

CN và tự tìm ra quy tắc và

công thức để tính

Phương pháp: Thảo luận,

bút đàm, đàm thoại.

 Giáo viên hướng dẫn học

sinh tìm ra công thức tính

thể tích hình hộp chữ nhật.

- Giáo viên giới thiệu hình

hộp chữ nhật (hình trơn).

- Giáo viên giới thiệu hình

lập phương cạnh 1 cm  1

cm3

- Lắp vào hình hộp chữ

nhật 1 hành, 3 khối và lắp

được 5 hàng  đầy 1 lớp.

- Tiếp tục lắp cho đầy hình

hộp chữ nhật.

- Tổ chức học sinh thành 3

nhóm.

- Vừa quan sát, vừa vẽ vào

hình từng lớp cho đến đầy

hình hộp chữ nhật.

- Đại diện nhóm trình bày

và nêu số hình lập phương 1

cm3

- Nêu cách tính.

a = 5 hình lập phương 1

cm

b = 3 hình lập phương 1

cm

 13 hình lập phương 1 cm

– Có 4 lớp (chỉ chiều cao 4

cm).

18’

- Vậy cần có bao nhiêu

khối hình lập phương 1 cm3

- Giáo viên chốt lại: bằng

hình hộp chữ nhật có 60

hình lập phương cạnh 1 cm.

- Chỉ theo số đo a – b – c

 thể tích.

- Vậy muốn tìm thể tích

hình hộp chữ nhật ta làm

sao?

 Hoạt động 2: Hướng

dẫn học sinh vận dụng một

số quy tắc tính để giải một

số bài tập có liên quan.

Mục tiêu: Rèn HS kĩ năng

vận dụng quy tắc để giải

bài tập

Phướng pháp: Bút đàm,

- Vậy có 60 hình lập

phương 1 cm

= 5  3  4

- Thể tích 1 hình lập

phương 1 cm3

- Vậy thể tích hình hộp chữ

nhật

= 5  3  4 = 60 cm3

- Học sinh lần lượt ghi ra

nháp và nêu quy tắc.

- Học sinh nêu công thức.

V = a  b  c

Hoạt động cá nhân, lớp.

đàm thoại, quan sát, luyện

tập.

 Bài 1

- GV nhận xét và đánh giá

bài làm của HS

- HS vận dụng trực tiếp

công thức tính thể tích

HHCN

- Học sinh làm bài.

Cạnh

của

hình

lập

phươn

g

1,5

m 8 5

dm

6

c

m

10

cm

Diện

tích

một

mặt

2,2

5

m2

64 25 d

m2

36

c

m 2

10

0

d

m2

4’

 Bài 2

- Giáo viên chốt lại.

- GV nêu :

+ Muốn tính được thể tích

khối gỗ ta có thể làm như

thế nào ?

 Bài 3

- GV kết luận : lượng nước

dâng cao hơn ( so với khi

Diện

tích

toàn

phần

13,

5

m2

32 75 d

m2

21

6

c

m 2

60

0

cm 2

Thể

tích

3,3

75

m3

512 125

dm3

21

6

c

m 3

10

00

cm 3

- Học sinh sửa bài.

- Học sinh quan sát hình vẽ

khúc gỗ

- Có thể có 3 cách.

 Cách 1: Bổ dọc hình hộp

1’

chưa bỏ hòn đá vào bể ) là

thể tích của hòn đá

- Giáo viên chốt lại.

 Hoạt động 3: Củng cố.

Phương pháp: Trò chơi thi

đua.

Thi đua tìm công thức tính

thể tích hình hộp chữ nhật.

5. Tổng kết - dặn dò:

- Làm bài tập 1, 2/ 26

- Chuẩn bị: “Thể tích hình

lập phương”.

- Nhận xét tiết học

chữ nhật.

 Cách 2: Bổ ngang hình

hộp chữ nhật.

 Cách 3 : Vẽ thêm hình hộp

chữ nhật a = 12 cm , b = 8

cm , c = 5 cm rồi tính.

- HS quan sát bể nước trước

và sau khi bỏ hòn đá vào và

nhận xét

- HS nêu hướng giải bài toán

- HS giải bài

- Cả lớp nhận xét

Hoạt động nhóm (2 dãy)

- 2 nhóm HS thi đua

- Cả lớp nhận xét

Đơn vị chủ quản: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ THIÊN THI
372/10 Điện Biên Phủ, Phường 17, Q.Bình Thạnh, HCM
giấy phép MXH: 102/GXN - TTĐT
Lên đầu trang