Tài liệu

TOÁN THỂ TÍCH HÌNH HỘP CHỮ NHẬT

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 398     Tải về: 0     Lượt mua: 0     Định dạng:  
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 8
Tài liệu TOÁN THỂ TÍCH HÌNH HỘP CHỮ NHẬT - tài liệu, sách iDoc.VnTOÁN THỂ TÍCH HÌNH HỘP CHỮ NHẬT,1. Kiến thức: - Tìm được các quy tắc và công thức tính thể tích hình hộp chữ nhật. - Học sinh vận dụng một số quy tắc tính để giải…
background image

TOÁN 

THỂ TÍCH HÌNH HỘP CHỮ NHẬT 

 

I. Mục tiêu: 

1. Kiến thức:  - Tìm được các quy tắc và công thức tính thể 

tích hình hộp chữ nhật. 

 

- Học sinh vận dụng một số quy tắc tính để giải một số 

bài tập có liên quan. 

2. Kĩ năng:   - Hình thành về biểu tượng thể tích hình hộp 

chữ nhật. 

3. Thái độ: 

  - Có ý thức cẩn thận khi làm bài. 

II. Chuẩn bị: 

+ GV: 

Chuẩn bị hình vẽ. 

+ HS:  Hình vẽ hình hộp chữ nhật a = 5 cm ; b = 3 cm ; c = 

4 cm. 

III. Các hoạt động: 

 

T

HOẠT ĐỘNG CỦA 

HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC 

background image

GIÁO VIÊN 

SINH 

1’ 

3’ 

 

 

1’ 

 

 

34’ 

12’ 

 

 

 

 

 

 

 

1. Khởi động:  

2. Bài cũ:  

 

- Giáo viên nhận xét. 

3. Giới thiệu bài mới:   

“Thể tích hình hộp chữ 

nhật”. 

 Giáo viên ghi bảng. 

4. Phát triển các hoạt 

động:

  

 Hoạt động 1: Hướng 

dẫn học sinh tự hình thành 

về biểu tượng thể tích hình 

hộp chữ nhật. Tìm được các 

quy tắc và công thức tính 

thể tích hình hộp chữ nhật. 

Mục tiêu: Giúp HS có biểu 

- Hát  

 

- Học sinh sửa bài  nhà  

- Cả lớp nhận xét. 

 

 

 

 

Hoạt động nhóm, lớp. 

 

 

 

 

 

 

 

background image

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tượng về thể tích hình hộp 

CN và tự tìm ra quy tắc và 

công thức để tính 

Phương pháp:

 Thảo luận, 

bút đàm, đàm thoại. 

 Giáo viên hướng dẫn học 

sinh tìm ra công thức tính 

thể tích hình hộp chữ nhật. 

- Giáo viên giới thiệu hình 

hộp chữ nhật (hình trơn). 

- Giáo viên giới thiệu hình 

lập phương cạnh 1 cm  1 

cm

- Lắp vào hình hộp chữ 

nhật 1 hành, 3 khối và lắp 

được 5 hàng  đầy 1 lớp. 

- Tiếp tục lắp cho đầy hình 

hộp chữ nhật. 

 

 

- Tổ chức học sinh thành 3 

nhóm. 

- Vừa quan sát, vừa vẽ vào 

hình từng lớp cho đến đầy 

hình hộp chữ nhật. 

- Đại diện nhóm trình bày 

và nêu số hình lập phương 1 

cm

- Nêu cách tính. 

  a = 5 hình lập phương 1 

cm 

  b = 3 hình lập phương 1 

cm 

 13 hình lập phương 1 cm 

– Có 4 lớp (chỉ chiều cao 4 

cm). 

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

TOÁN THỂ TÍCH HÌNH HỘP CHỮ NHẬT

1. Kiến thức: - Tìm được các quy tắc và công thức tính thể tích hình hộp chữ nhật. - Học sinh vận dụng một số quy tắc tính để giải một số bài tập có liên quan. 2. Kĩ năng: chữ nhật. 3. Thái độ: II. Chuẩn bị: + GV: Chuẩn bị hình vẽ. - Có ý thức cẩn thận khi làm bài. - Hình thành về biểu tượng thể tích hình hộp + HS: Hình vẽ hình hộp chữ nhật a = 5 cm ; b = 3 cm ; c = 4 cm.

Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
Tài liệu liên quan
Sáng kiến kinh nghiệm toán lớp 2 Lượt tải: 188 Lượt xem: 61063
71 bài toán ôn tập học kì 1 lớp 4 Lượt tải: 565 Lượt xem: 54012
Hãy tả một loài hoa mà em yêu thích Lượt tải: 30 Lượt xem: 53780
Có thể bạn quan tâm