Tài liệu

TOAN PISA

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 800     Tải về: 12     Lượt mua: 0    
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 109
Tài liệu TOAN PISA - tài liệu, sách iDoc.Vn
1
Phần thứ tư
CÁC CÂU HỎI VỀ LĨNH VỰC TOÁN HỌC CỦA PISA
I. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ LĨNH VỰC
TOÁN HỌC
1. Yêu cầu chung
Đánh giá năng lực phổ thông trong PISA
Năng lực phổ thông (literacy) là khái niệm quan trọng xác định nội dung đánh giá của
PISA, xuất phát tsquan tâm tới những điều học sinh, sau giai đoạn giáo dục
bản, cần biết khnăng thực hiện được những điều cần thiết chuẩn bị cho cuộc sống
trong xã hội hiện đại.
Năng lực Toán học phổ thông (Mathematical literacy) khả năng nhận biết ý nghĩa,
vai trò của kiến thức toán học trong cuộc sống; vận dụng và phát triển duy toán học để
giải quyết các vấn đề của thực tiễn, đáp ứng nhu cầu đời sống hiện tại và tương lai một
cách linh hoạt; khả năng phân tích, suy luận, lập luận, khái quát hóa, trao đổi thông tin
hiệu quả thông qua việc đặt ra, hình thành giải quyết vấn đề toán học trong các nh
huống, hoàn cảnh khác nhau, trong đó chú trọng quy trình, kiến thức và hoạt động.
Năng lực Toán học phổ thông không đồng nhất với khả năng tiếp nhận nội dung của
chương trình toán trong nhà trường phổ thông truyền thống, điều cần nhấn mạnh đó là
kiến thức toán học được học, vận dụng phát triển như thế nào để tăng ờng khả năng
phân tích, suy luận, lập luận, khái quát hóa phát hiện được những tri thức toán học ẩn
dấu bên trong các tình huống, các sự kiện.
2. Khung đánh giá năng lực Toán học
PISA đề cập đến 3 cấp độ Năng lực Toán học phổ thông:
Cấp độ của năng lực
Đặc điểm
Cấp độ 1
Ghi nhớ, tái hiện
- Nhớ lại các đối tượng, khái niệm, định nghĩa và tính chất toán học
- Thực hiện được một cách làm quen thuộc
- Áp dụng một thuật toán tiêu chuẩn
Cấp độ 2
Kết nối, tích hợp
- Kết nối, tích hợp thông tin để giải quyết các vấn đề đơn giản
- Tạo những kết nối trong các cách biểu đạt khác nhau
- Đọc giải thích được các hiệu ngôn ngữ hình thức (toán
học) và hiểu mối quan hệ của chúng với ngôn ngữ tự nhiên
Cấp độ 3
Khái quát hóa, toán học hóa
- Nhận biết nội dung toán học trong tình huống vấn đề phải giải
quyết,
- Vận dụng kiến thức toán học để giải quyết các vấn đề thực tiễn,
- Biết phân tích, tổng hợp, suy luận, lập luận, khái quát hóa trong
chứng minh toán học.
Khung đánh giá năng lực Toán học
Việc đánh giá theo PISA khác với đánh giá truyền thống, đòi hỏi không chỉ chú ý đến
nội dung kiến thức học sinh đã tiếp thu được, mà còn chú trọng đánh giá những năng lực,
quá trình hình thành các kĩ năng (processes skills) cho học sinh. Vì vậy, khi xây dựng
khung đánh giá của PISA đối với Toán học cần chú ý đến 2 vấn đề:
Nội dung được đề cập khi xây dựng khung đánh giá:
- Thay đổi và quan hệ
+ Những dạng thay đổi cơ bản và có thể nhận thức được.
+ Áp dụng những dạng thay đổi vào thực tiễn.
+ Suy luận về các mối quan hệ: Các mối quan hệ thể biểu diễn dưới các dạng
khác nhau (kí hiệu, đại số, đồ thị, bảng hình học). Các biểu diễn nhằm phục vụ các mục
2
đích khác nhau và có các tính chất khác nhau. Việc chuyển dịch giữa các biểu diễn thường
liên quan đến tình huống và nhiệm vụ cần giải quyết.
- Hình phẳng và hình khối
+ Hình phẳng những kiểu hình thể quan sát qua các đồ vật trong thực tế đời
sống như: nhà cửa, cầu cống, đồ pha lê, (con) sao biển, bóng nắng ...
+ Nhận biết hình khối theo các cách thể hiện khác nhau, dưới nhiều góc độ và nhiều
chiều, từ đó nhận biết những điểm tương đồng hoặc khác biệt khi phân tích cấu trúc của
hình. Liên hệ với hình ảnh các đồ vật có trong thực tế đời sống.
- Đại lượng và ngẫu nhiên
Quá trình hình thành, phát triển các kỹ năng:
- Kĩ năng tư duy và lập luận toán học
- Kĩ năng giao tiếp toán học
- Kĩ năng mô hình hóa toán học
- Kĩ năng đặt và giải quyết vấn đề
- Kĩ năng biểu diễn
- Kĩ năng sử dụng kí hiệu, ngôn ngữ và phép toán hình thức
- Kĩ năng sử dụng phương tiện và công cụ.
Năng lực Toán học phổ thông của PISA được đánh giá qua các bài toán (unit) bao
gồm phần dẫn “stimulus material” (có thtrình bày dưới dạng chữ, hình vẽ, hình ảnh, bảng,
biểu đồ, đồ thị…) và sau đó là một số câu hỏi (item) được kết hợp với phần dẫn này.
Đây một điểm quan trọng trong cách xây dựng bài toán PISA. Nó cho phép các câu
hỏi đi sâu hơn (so với việc sử dụng các câu hỏi hoàn toàn riêng r - mỗi câu hỏi lại đặt
trong một bối cảnh mới hoàn toàn). Điều này cũng cho phép học sinh thời gian suy nghĩ
kĩ, sâu tài liệu sau đó thể được sử dụng trong đánh giá những góc độ khác nhau.
Nó cũng thuận lợi hơn trong việc gắn với tình huống thực tế của cuộc sống.
Mô tả tóm tắt 6 trình độ của khung đánh giá năng lực toán học
Trình
độ
Điểm
tối thiểu
Khả năng thực hiện của học sinh
6
669
trình độ 6, học sinh biết cách khái niệm hóa, khái quát hóa và sử dụng thông tin
dựa vào việc các em tìm hiểu và phỏng những tình huống phức tạp. Các em biết
kết nối nhiều nguồn thông tin, trình bày diễn giải linh hoạt thông tin. trình độ
này, học sinh có khả năng suy nghĩ và suy luận toán học cao cấp. Các em có khả năng
áp dụng nhận thức và hiểu biết việc am hiểu các hiệu, công thức và mối quan hệ
toán học để xây dựng nhiều phương pháp tiếp cận và chiến lược mới trong việc giải
quyết nhiều tình huống lạ.
5
607
trình độ 5, học sinh biết phát triển và làm việc với các hình tình huống phức
tạp, xác định khó khăn và nêu phương án giải quyết. Các em có thể chọn lựa, so sánh
đánh giá các chiến ợc phù hợp giải quyết vấn đề để xử lý nhiều vấn đề phức tạp
liên quan tới các hình này. trình độ này, học sinh biết làm việc kế hoạch sử
dụng suy nghĩ duy phát triển knăng suy luận tốt, tnh bày sự liên kết phù
hợp, các đặc điểm biểu trưng chính thức, duy sâu sắc đối với những tình
huống này. Các em biết suy ngẫm về hành động, xây dựng thuyết trình giải thích
lý luận.
4
545
trình độ 4, học sinh biết làm việc hiệu quả với các hình cụ thể về những tình
huống phức tạp cụ thể thể liên quan tới khó khăn hạn chế hoặc nêu lên giả định.
Các em biết chọn lọc và tích hợp các phần trình bày, gồm trình bày hiệu, liên
kết trực tiếp chúng với các khía cạnh trong tình huống thực tế. trình đnày, học
sinh biết sử dụng kỹ năng toàn diện suy luận hợp lý, cùng với duy theo bối
cảnh. Các em biết xây dựng và giải thích cũng như biện luận dựa vào sự diễn giải,
3
luận và hành động của mình.
3
482
Ở trình độ 3, học sinh biết thực hành các phương pháp quy định ràng, gồm việc
yêu cầu quyết định tuần tự. c em biết chọn lựa và áp dụng nhiều kế hoạch giải
quyết tình huống đơn giản. trình độ này, học sinh biết diễn giải và trình bày dựa
vào nhiều nguồn thông tin và lcủa chính mình. Các em biết xây dựng c đoạn
thông tin ngắn báo cáo phần trình bày, kết quả và lý do.
2
420
Ở trình độ 2, học sinh biết diễn giải và nhận biết nh huống trong bối cảnh mà không
cần kết luận trực tiếp. Các em biết trích dẫn thông tin liên quan từ một nguồn thông
tin và chsử dụng một cách trình bày. Ở trình độ này, học sinh biết sử dụng các thuật
toán bản, công thức, phương pháp, hoặc quy ước. Các em khả năng biện luận
trực tiếp và giải thích ý nghĩa kết quả.
1
358
trình độ 1, học sinh biết trả lời câu hỏi về bối cảnh quen thuộc trong đó các
thông tin liên quan và câu hỏi được nêu rõ. Các em có khả năng xác định thông tin và
thực hiện các thủ tục thường lệ theo hướng dẫn trực tiếp trong các tình huống cụ thể.
Các em biết thực hiện hành động cụ thể theo những tác động nhất định.
II. CÁC CÂU HỎI VỀ LĨNH VỰC TOÁN HỌC
TOAN PISA
Chia sẻ bởi
Lượt xem: 800     Tải về: 12     Lượt mua: 0    
Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
comments powered by Disqus
Tài liệu liên quan
Văn hay Lớp 4 - Tả cây cối - Tả… Lượt tải: 69 Lượt xem: 169553
16 BÀI VĂN HAY LỚP 2 Lượt tải: 323 Lượt xem: 121052
Có thể bạn quan tâm