Tài liệu

Toán lớp 5 Luyện tập Tiết 43

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 1774     Tải về: 0     Lượt mua: 0     Định dạng:  
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 12
Tài liệu Toán lớp 5  Luyện tập Tiết 43 - tài liệu, sách iDoc.VnToán lớp 5 Luyện tập Tiết 43,Toán lớp 5_ Luyện tập_Tiết 43Tài liệu tham khảo giaó án dành cho các giáo viên và phụ huynh giúp các em tiểu học củng cố và nắm vững…
Tr
Tr
êng ti
êng ti
Ó
Ó
u h
u h
ä
ä
c c
c c
¸
¸
t linh
t linh
gi
gi
¸
¸
o vi
o vi
ª
ª
n: tr
n: tr
Ç
Ç
n m
n m
¹
¹
nh hu
nh hu
©
©
n
n
h
h
µ
µ
n
n
é
é
i
i
-
-
11/2004
11/2004
l
l
í
í
p 5a
p 5a
m
m
«
«
n d
n d
¹
¹
y: to
y: to
¸
¸
n
n
luy
luy
Ö
Ö
n t
n t
Ë
Ë
p chung
p chung
-
-
tiÕt 43
tiÕt 43
Liên hệ quảng cáo

i
i
-
-
Ki
Ki
Ó
Ó
m tra b
m tra b
µ
µ
i cò
i cò
Bµi 6 (trang 65 )
a) cho biÕt: 1< x < 2 ; x cã thÓ nhËn gi¸ trÞ lµ
sè tù nhiªn ®îc kh«ng?
x cã thÓ nhËn gi¸ trÞ lµ sè thËp ph©n ®îc kh«ng?
(nªu vÝ dô)
b) Ti`m 3 gi¸ trÞ cña y lµ nhng sè thËp ph©n,
sao cho:
0,8 < y < 0,9
Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Toán lớp 5 Luyện tập Tiết 43

Toán lớp 5_ Luyện tập_Tiết 43Tài liệu tham khảo giaó án dành cho các giáo viên và phụ huynh giúp các em tiểu học củng cố và nắm vững kiến thức của môn học. Chúc các bạn may mắn nhé.

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 1774     Tải về: 0     Lượt mua: 0     Định dạng:  
Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
comments powered by Disqus
Tài liệu liên quan
Sáng kiến kinh nghiệm toán lớp 2 Lượt tải: 213 Lượt xem: 67401
Hãy tả một loài hoa mà em yêu thích Lượt tải: 35 Lượt xem: 64328
71 bài toán ôn tập học kì 1 lớp 4 Lượt tải: 661 Lượt xem: 63991
Có thể bạn quan tâm