Tài liệu

Toán lớp 5 Luyện tập Tiết 43

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 1809     Tải về: 0     Lượt mua: 0    
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 12
Tài liệu Toán lớp 5  Luyện tập Tiết 43 - tài liệu, sách iDoc.VnToán lớp 5_ Luyện tập_Tiết 43Tài liệu tham khảo giaó án dành cho các giáo viên và phụ huynh giúp các em tiểu học củng c
Tr
Tr
êng ti
êng ti
Ó
Ó
u h
u h
ä
ä
c c
c c
¸
¸
t linh
t linh
gi
gi
¸
¸
o vi
o vi
ª
ª
n: tr
n: tr
Ç
Ç
n m
n m
¹
¹
nh hu
nh hu
©
©
n
n
h
h
µ
µ
n
n
é
é
i
i
-
-
11/2004
11/2004
l
l
í
í
p 5a
p 5a
m
m
«
«
n d
n d
¹
¹
y: to
y: to
¸
¸
n
n
luy
luy
Ö
Ö
n t
n t
Ë
Ë
p chung
p chung
-
-
tiÕt 43
tiÕt 43
i
i
-
-
Ki
Ki
Ó
Ó
m tra b
m tra b
µ
µ
i cò
i cò
Bµi 6 (trang 65 )
a) cho biÕt: 1< x < 2 ; x cã thÓ nhËn gi¸ trÞ lµ
sè tù nhiªn ®îc kh«ng?
x cã thÓ nhËn gi¸ trÞ lµ sè thËp ph©n ®îc kh«ng?
(nªu vÝ dô)
b) Ti`m 3 gi¸ trÞ cña y lµ nhng sè thËp ph©n,
sao cho:
0,8 < y < 0,9
Toán lớp 5 Luyện tập Tiết 43
Toán lớp 5_ Luyện tập_Tiết 43Tài liệu tham khảo giaó án dành cho các giáo viên và phụ huynh giúp các em tiểu học củng cố và nắm vững kiến thức của môn học. Chúc các bạn may mắn nhé.
Chia sẻ bởi
Lượt xem: 1809     Tải về: 0     Lượt mua: 0    
Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
comments powered by Disqus
Tài liệu liên quan
Sáng kiến kinh nghiệm toán lớp 2 Lượt tải: 219 Lượt xem: 68527
71 bài toán ôn tập học kì 1 lớp 4 Lượt tải: 733 Lượt xem: 67195
Hãy tả một loài hoa mà em yêu thích Lượt tải: 37 Lượt xem: 65404
Có thể bạn quan tâm