Tài liệu

Tóan lớp 4 - Giây, thế kỷ

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 943     Tải về: 0     Lượt mua: 0     Định dạng:  
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 3
Tài liệu Tóan lớp 4 - Giây, thế kỷ - tài liệu, sách iDoc.VnTóan lớp 4 - Giây, thế kỷ,1. Em hãy nêu bảng đơn vị đo khối lượng từ lớn đến bé ? 2. Em hãy đọc bảng đơn vị đo khối lượng từ bé đến lớn ? 3. Mỗi đơn…
background image

 

Toán ( Tiết 20.) 

GIÂY, TH KÝ( Tr 25) 

I/ Mđích, yêu c

  Giúp HS  : 

 

- Làm quen với đơn vị 

  - Biết mối quan hệ giữa giây và phút, giữa thế kỷ và năm 

II/ Đồ dùng dy - hc : 

 

- Đồng hồ thật có 3 kim chỉ giờ, chỉ phút, chỉ giây 

III/ Các hođộng dy – hc: 

 

 

Hođộng ca GV 

Hođộng ca HS 

I. Kim tra bài cũ : 

1.  Em  hãy  nêu  bảng  đơn  vị  đo  khối 

lượng từ lớn đến bé ? 

2.  Em  hãy  đọc  bảng  đơn  vị  đo  khối 

lượng từ bé đến lớn ? 

3. Mỗi đơn vị đo khối lượng đều gấp 

bao nhiêu lần đơn vị bé hơn, liền nó 

 

- HS trả lời 

 

 

 

 

 

background image

 

II. Bài mi : 

1. Gii thiu bài : Để biết mối quan 

hệ giữa giây và thế kỷ cũng như giữa 

thế  kỷ  và  năm  .  Hôm  nay  chúng  ta 

cùng  nhau  tìm  hiểu    bài  giây  và  thế 

kỷ để hiểu rõ điều đó. 

2. Bài ging 

 Giới thiệu về giây : 

-  GV  dùng  đồng  hồ  đủ  3  kim  để  ôn 

về giò và giới thiệu về giây. 

- GV yêu cầu HS quan sát sự chuyển 

động của kim giờ và kim phút và hỏi 

+ Kim giờ đi từ một số nào đó đến số 

số liền tiếp là hết mấy giờ ? 

- Kim phút đi ừ 1 vạch đến vạch tiếp 

liền  hết mấy phút 

Vậy 1 giờ = ? phút   ( 60 phút ) 

- Yêu cầu HS nhắc lại nhiều em 

-  GV  giới  thiệu  kim  giây  trên  mặt 

đồng hồ. 

-  Yêu  cầu  HS  quan  sát  sự  chuyển 

động của nó và nêu : 

+ Khoảng thời gian kim giây đi từ 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

- HS quan sát 

 

 

- HS trả lời. 

- 1 giờ 

 

- 1 phút 

 

 

- HS trả lời. 

 

 

background image

 

vạch đến 1 vạch tiếp liền là 1 giây 

+ Khoảng thời gian kim giây đi hết 1 

vòng ( trên mặt đồng hồ là 1 phút tức 

là 60 giây ) 

+ Gv ghi lên bảng: 1phút = 60 giây 

+ GV yêu cầu HS ước lượng khoảng 

thời gian đứng  lên,  ngồi  xuống hoặc 

cắt 1 nhát kéo là mấy giây ? 

+  Yêu  cầu    HS  ước  lượng  khoảng 

thời gian đứng  lên,  ngồi  xuống hoặc 

cắt 1 nhát kéo là mấy giây. 

+ Yêu cầu HS trả lời 

60 phút bằng mấy giờ ? 

 

 Giới thiệu về thế kỷ 

- GV giới thiệu : Đơn vị đo thời gian 

lớn hơn “ năm “ là thế kỷ “ 

-  GV  ghi  lên  bảng  :  1  thế  kỷ  =  100 

năm 

- Yêu cầu HS nhắc lại  

- Hỏi : 1000 năm = mấy thế kỷ 

- GV ghi lên bảng 

 

 

 

 

 

 

 

- HS nhắc lại nhiều em. 

 

-  HS  đếm  theo  sự  chuyển  động  của  

kim giây để tính thời gian. 

 

 

 

 

60 phút = 1/ 60 giờ 

- HS nhắc lại nhiều em 

 

 

 

Tóan lớp 4 - Giây, thế kỷ

1. Em hãy nêu bảng đơn vị đo khối lượng từ lớn đến bé ? 2. Em hãy đọc bảng đơn vị đo khối lượng từ bé đến lớn ? 3. Mỗi đơn vị đo khối lượng đều gấp bao nhiêu lần đơn vị bé hơn, liền nó ? II. Bài mới : 1. Giới thiệu bài : Để biết mối quan hệ giữa giây và thế kỷ cũng như giữa thế kỷ và năm . Hôm nay chúng ta cùng nhau tìm hiểu bài giây và thế kỷ để hiểu rõ điều đó.

Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
Tài liệu liên quan
Sáng kiến kinh nghiệm toán lớp 2 Lượt tải: 189 Lượt xem: 61380
71 bài toán ôn tập học kì 1 lớp 4 Lượt tải: 565 Lượt xem: 54186
Hãy tả một loài hoa mà em yêu thích Lượt tải: 30 Lượt xem: 54181
Có thể bạn quan tâm