Chia sẻ Download
Tài liệu Tóan lớp 4 - Giây, thế kỷ
/3 trang
Thành viên idoc2012

Tóan lớp 4 - Giây, thế kỷ

- 12 tháng trước
1,653
Báo lỗi

1. Em hãy nêu bảng đơn vị đo khối lượng từ lớn đến bé ? 2. Em hãy đọc bảng đơn vị đo khối lượng từ bé đến lớn ? 3. Mỗi đơn vị đo khối lượng đều gấp bao nhiêu lần đơn vị bé hơn, liền nó ? II. Bài mới : 1. Giới thiệu bài : Để biết mối quan hệ giữa giây và thế kỷ cũng như giữa thế kỷ và năm . Hôm nay chúng ta cùng nhau tìm hiểu bài giây và thế kỷ để hiểu rõ điều đó.

Nội dung

Toán ( Tiết 20.) GIÂY, THẾ KÝ( Tr 25)

I/ Mục đích, yêu cầu

Giúp HS :

- Làm quen với đơn vị

- Biết mối quan hệ giữa giây và phút, giữa thế kỷ và năm

II/ Đồ dùng dạy - học :

- Đồng hồ thật có 3 kim chỉ giờ, chỉ phút, chỉ giây

III/ Các hoạt động dạy – học:

Hoạt động của GV Hoạt động của HS

I. Kiểm tra bài cũ :

1. Em hãy nêu bảng đơn vị đo khối lượng từ lớn đến bé ?

2. Em hãy đọc bảng đơn vị đo khối lượng từ bé đến lớn ?

3. Mỗi đơn vị đo khối lượng đều gấp bao nhiêu lần đơn vị bé hơn, liền nó ?

- HS trả lời

II. Bài mới :

1. Giới thiệu bài : Để biết mối quan hệ giữa giây và thế kỷ cũng như giữa

thế kỷ và năm . Hôm nay chúng ta cùng nhau tìm hiểu bài giây và thế kỷ để hiểu rõ điều đó.

2. Bài giảng

���� Giới thiệu về giây :

- GV dùng đồng hồ đủ 3 kim để ôn về giò và giới thiệu về giây.

- GV yêu cầu HS quan sát sự chuyển

động của kim giờ và kim phút và hỏi

+ Kim giờ đi từ một số nào đó đến số số liền tiếp là hết mấy giờ ?

- Kim phút đi ừ 1 vạch đến vạch tiếp liền hết mấy phút

Vậy 1 giờ = ? phút ( 60 phút )

- Yêu cầu HS nhắc lại nhiều em

- GV giới thiệu kim giây trên mặt đồng hồ.

- Yêu cầu HS quan sát sự chuyển động của nó và nêu :

+ Khoảng thời gian kim giây đi từ 1

- HS quan sát

- HS trả lời.

- 1 giờ

- 1 phút

- HS trả lời.

vạch đến 1 vạch tiếp liền là 1 giây

+ Khoảng thời gian kim giây đi hết 1

vòng ( trên mặt đồng hồ là 1 phút tức là 60 giây )

+ Gv ghi lên bảng: 1phút = 60 giây

+ GV yêu cầu HS ước lượng khoảng thời gian đứng lên, ngồi xuống hoặc

cắt 1 nhát kéo là mấy giây ?

+ Yêu cầu HS ước lượng khoảng thời gian đứng lên, ngồi xuống hoặc

cắt 1 nhát kéo là mấy giây.

+ Yêu cầu HS trả lời

60 phút bằng mấy giờ ?

� Giới thiệu về thế kỷ

- GV giới thiệu : Đơn vị đo thời gian

lớn hơn “ năm “ là thế kỷ “

- GV ghi lên bảng : 1 thế kỷ = 100 năm

- Yêu cầu HS nhắc lại

- Hỏi : 1000 năm = mấy thế kỷ

- GV ghi lên bảng

- HS nhắc lại nhiều em.

- HS đếm theo sự chuyển động của kim giây để tính thời gian.

60 phút = 1/ 60 giờ

- HS nhắc lại nhiều em

Đơn vị chủ quản: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ THIÊN THI
Địa chỉ: 41-43 Trần Cao Văn, P6, Q3, HCM
giấy phép MXH: 102/GXN - TTĐT