Tài liệu

Tóan 1 - SỐ 0 TRONG PHÉP TRỪ

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 594     Tải về: 1     Lượt mua: 0     Định dạng:  
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 7
Tài liệu Tóan 1 - SỐ 0 TRONG PHÉP TRỪ - tài liệu, sách iDoc.VnTóan 1 - SỐ 0 TRONG PHÉP TRỪ,Tên Bài D y : S 0 TRONG PHÉP TR I. M C TIÊU : + Giúp h c sinh : - Bư c nhau, m t s tr h p này - T p bi u th tình hu ng trong tranh b ng phép tính tr thích h p…
background image

 

 

 

 

 

 

Tên Bài Dy :   S  0 

TRONG PHÉP TRỪ 

 

I. MC TIÊU :  

  + Giúp học sinh :  -  Bước đầu nắm được 0 là kết quả  của phép tính trừ có 2 số bằng 

nhau, một số trừ đi 0 cho kết quả là chính số đó, và biết thực hành tính trong các trường 

hợp này  

                                - Tập biểu thị tình huống trong tranh bằng phép tính trừ thích hợp . 

II. ĐỒ DÙNG DY HC : 

  + Tranh như SGK / 61 – Bộ thực hành toán  

  + Tranh bài tập số 3 / 61  

III. CÁC HOĐỘNG DY HC CH YU : 

1.Ổn Định : 

+ Hát – chuẩn bị đồ dùng học tập  

2.Kiểm tra bài cũ : 

+Gọi 3 học sinh đọc lại bảng cộng  trừ trong phạm vi 5  

+ Giáo viên nhận xét bài làm của học sinh ở vở Bài tập toán 

+ Sửa bài tập 3 trên bảng lớp. ( 3 học sinh lên bảng ) 

+ Nhận xét bài cũ - Ktcb bài mới  

background image

 

 

 

 

 

 

    3.   Bài mới :   

TG 

HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN 

HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH 

 

Hoạt động 1 :  Giới thiệu số 0 trong phép trừ. 

Mt :Hc sinh nđược ni dung bài ,đầu bài d

.  

-Giáo viên giới thiệu bài – ghi đầu bài lên bảng . 

-Giới thiệu phép trừ :  1- 1 =0 

-Hướng dẫn học sinh quan sát hình vẽ và nêu bài 

toán  

 

 

-Gợi ý để học sinh nêu :  

-Giáo viên viết bảng :  1 – 1 = 0  

-Gọi học sinh đọc lại  

-Giới thiệu phép trừ :  3 – 3 = 0  

-Tiến hành tương tự như trên . 

-Cho học sinh nhận xét 2 phép tính  

  1 – 1 = 0  

 

 

-Học sinh lặp lại đầu bài  

 

-Trong  chuồng  có  1  con  vịt  ,  1  con  vịt 

chạy ra khỏi chuồng . Hỏi trong chuồng 

còn mấy con vịt ? 

- 1 con vịt bớt 1 con vịt còn 0 con vịt  

 1 – 1 = 0  

- 10 em   - Đt  

 

 

-Hai số giống nhau mà trừ nhau thì kết 

quả bằng 0  

-Một số trừ đi số đó thì bằng 0  

 

background image

 

 

 

 

 

 

 3 – 3 = 0  

-Giới thiệu phép trừ ” Mt s tr đi 0 “ 

 a) Giới thiệu phép trừ  4 – 0 = 4  

-Giáo viên cho học sinh quan sát hình vẽ và nêu 

vấn đề  

-Giáo  viên  nêu  :  “  0  bt  hình  nào  là  bt  0  hình 

vuông “

 

-Giáo viên gợi ý để học sinh nêu  

 

-Giáo viên ghi :  4 – 0 = 4  Gi hc sinh đọc li  

-b)Giới thiệu phép trừ  :  5 – 0 = 5 

       (Tiến hành như trên ) 

-Cho học sinh nhận xét :     4  -  0  =  4   

                                             5  -  0  = 5  

-Giáo viên nêu thêm 1 số bài tính :  2 – 0 = ? 

                                                             3 – 0 = ? 

                                                            1 – 0 = ? 

 

Hoạt động 2 :  Thực hành  

 

- Tất cả có 4 hình vuông, không bớt đi 

hình nào. Hỏi còn lại mấy hình vuông ? 

- 4 Hình vuông bớt 0 hình vuông còn 4 

hình vuông  :    4- 0 = 4  

-5 em đọc   - đt  

 

 

-Số nào trừ đi 0 thì bằng chính số đó  

 

 

 

 

 

 

 

 

-Học sinh mở SGK 

 

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Tóan 1 - SỐ 0 TRONG PHÉP TRỪ

Tên Bài D y : S 0 TRONG PHÉP TR I. M C TIÊU : + Giúp h c sinh : - Bư c nhau, m t s tr h p này - T p bi u th tình hu ng trong tranh b ng phép tính tr thích h p . II. DÙNG D Y H C : u n m ư c 0 là k t qu c a phép tính tr có 2 s b ng ó, và bi t th c hành tính trong các trư ng i 0 cho k t qu là chính s + Tranh như SGK / 61 – B th c hành toán + Tranh bài t p s 3 / 61 III. CÁC HO T 1. n nh : dùng h c t p NG D Y H C CH Y U : + Hát – chu n b 2.Ki m tra bài cũ : +G i 3 h c sinh c l i b ng c ng tr trong ph m vi 5 v Bài t p toán + Giáo viên nh n xét bài làm c a h c sinh + S a bài t p 3 trên b ng l p. ( 3 h c sinh lên b ng ) + Nh n xét bài cũ - Ktcb bài m i 3. Bài m i : TG HO T NG C A GIÁO VIÊN HO T NG C A H C SINH Ho t ng 1 : Gi i thi u s 0 trong phép tr . u bài d y -H c sinh l p l i u bài Mt :H c sinh n m ư c n i dung bài , . -Giáo viên gi i thi u bài – ghi -Gi i thi u phép tr : 1- 1 =0 u bài lên b ng

Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
Tài liệu liên quan
Sáng kiến kinh nghiệm toán lớp 2 Lượt tải: 188 Lượt xem: 61063
71 bài toán ôn tập học kì 1 lớp 4 Lượt tải: 565 Lượt xem: 54012
Hãy tả một loài hoa mà em yêu thích Lượt tải: 30 Lượt xem: 53780
Có thể bạn quan tâm