Tài liệu

Tờ khai điều chỉnh đăng ký thuế

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 424     Tải về: 0     Lượt mua: 0     Định dạng:  
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 1
Tài liệu Tờ khai điều chỉnh đăng ký thuế - tài liệu, sách iDoc.VnTờ khai điều chỉnh đăng ký thuế,Mẫu: 08-MST TỜ KHAI ĐIỀU CHỈNH ĐĂNG KÝ THUẾ Tên đơn vị: ........... Mã số thuế: ....... Địa chỉ trụ sở chính: ........ Đơn vị đăng…
M u: 08-MST
T KHAI
ĐIU CHNH ĐĂNG KÝ THU
Tên đơn v: ...........
Mã s thuế:
.......
Địa ch tr s chính: ........
Đơn v đăng ký thay đổi các ch tiêu đăng ký thuế như sau:
Ch tiêu
(1)
Thông tin đăng ký cũ
(2)
Thông tin đăng ký mi
(3)
Ch tiêu ....:
.........
Ch tiêu ....:
.........
Đơn v cam kết nhng thông tin kê khai trên là hoàn toàn chính xác.
Phn dành cho cơ quan thuế ghi: Cp... Chương .. Loi.. Khon ...
......, ngày.....tháng..... năm ......
LÃNH ĐẠO ĐƠN V
Tờ khai điều chỉnh đăng ký thuế

Mẫu: 08-MST TỜ KHAI ĐIỀU CHỈNH ĐĂNG KÝ THUẾ Tên đơn vị: ........... Mã số thuế: ....... Địa chỉ trụ sở chính: ........ Đơn vị đăng ký thay đổi các chỉ tiêu đăng ký thuế như sau: Chỉ tiêu Thông tin đăng ký cũ Thông tin đăng ký mới (1) (2) (3) Chỉ tiêu ....: ......... Chỉ tiêu ....: ......... Đơn vị cam kết những thông tin kê khai trên là hoàn toàn chính xác. Phần dành cho cơ quan thuế ghi: Cấp... Chương .. Loại.. Khoản ... ......, ngày.....tháng..... năm ...... LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ .

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 424     Tải về: 0     Lượt mua: 0     Định dạng:  
Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
comments powered by Disqus
Tài liệu liên quan
Một số mẫu bìa đẹp Lượt tải: 1046 Lượt xem: 168995
Đơn xin vào Đảng Lượt tải: 195 Lượt xem: 114070
Mẫu bản tường trình Lượt tải: 65 Lượt xem: 80681
Một số mẫu bìa giáo án đẹp Lượt tải: 305 Lượt xem: 70418
Có thể bạn quan tâm
Mẫu đơn xin việc cho giáo viên Lượt tải: 183 Lượt xem: 53490
Mẫu đơn xin học hè Lượt tải: 36 Lượt xem: 46048
Giấy biên nhận tiền Lượt tải: 60 Lượt xem: 44512